• Przedszkole Miejskie nr 8 w Chełmie
  • Przedszkole Miejskie nr 8 w Chełmie
  • Przedszkole Miejskie nr 8 w Chełmie
  • Przedszkole Miejskie nr 8 w Chełmie

A Free Template From Joomlashack

NAJCZĘSTSZE WADY WYMOWY U DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

Najczęstszą wadą wymowy spotykaną na etapie wieku przedszkolnego jest dyslalia, czyli zaburzenie mowy polegające na niemożności prawidłowego wymawiania określonych dźwięków (Halina Spionek 1969). Natomiast Barbara Sawa uważa, że dyslalia to zaburzenie artykulacyjne polegające na opuszczaniu, podstawianiu, zniekształceniu głosek (Barbara Sawa 1990). Najprościej mówiąc, są to wszelkie nieprawidłowości związane z niepoprawnym wymawianiem jednej, kilku lub wszystkich głosek.

Istnieją dwa kryteria dzielące dyslalię. Pierwszy rodzaj dyslalii występuje ze względu na rodzaj głoski nieprawidłowo artykułowanej.
 
Sygmatyzm - jest to najczęściej spotykane zaburzenie u dzieci, czyli tak zwane seplenienie. Polega na nieprawidłowej artykulacji głosek s, z, c, dz, lub sz, ż, cz, dż oraz ś, ź, ć, dź. Najczęściej spotykany jest sygmatyzm interdentalny, czyli seplenienie międzyzębowe (mysz - mys, myś; szafa - safa, śafa;  żaba - zaba, źaba). W zależności od miejsca wadliwej artykulacji wyróżniamy najczęściej spotykany sygmatyzm międzyzębowy (język jest spłaszczony i wysuwa się między zęby, a powietrze rozprasza się po całej powierzchni); wargowo-zębowy (dolne siekacze stykają się z górną wargą lub górne siekacze z dolną wargą, język nie bierze udziału w artykulacji); boczny (przy artykulacji bocznej dziecko nie emituje powietrza w linii prostej, lecz z jednej strony lub z obu stron);  przyzębowy (szeroki język zbliża się do wewnętrznej strony siekaczy). Rzadziej spotykany jest sygmatyzm świszczący, krtaniowy, gardłowy, nosowy.
 
Rotacyzm również, obok sygmatyzmu, często spotykana wada, która polega na zaburzonej, nieprawidłowej artykulacja głoskir (rower - lowel, jowel).

R języczkowe (tzw. francuskie) jest najczęstszą formą rotacyzmu - wymowa polega na wibracji języczka będącego zakończeniem podniebienia miękkiego. Język pozostaje bierny. Głoskar może być też zastępowana inną l lub j. Niekiedy r wymawiane jest nieprawidłowo: wargowo, policzkowo lub tylnojęzykowo.

Mowa bezdźwięczna - polega na tym, że głoski dźwięczne zastępowane są odpowiednimi głoskami bezdźwięcznymi, np.: zamiast b dziecko wymawia p (np. zamiast bułka - półka), zamiast głoski d wymawiane jest t (domek - tomek), głoska  w wymawiana jest jakogłoska f (wafel - fafel).
 
Do wad wymowy, z którymi często borykają się dzieci i ich rodzice należą:
 
Kappacyzm - polega na wadliwej artykulacji głoski k (kura-tura)
Gammacyzm - polegający na wadliwej artykulacji głoski g (góra - dóra; gitara - ditara)
Lambdacyzm - to wadliwa artykulacja głoski l (lalka - jajka; las - as)
Drugi rodzaj dyslalii występuje ze względu na sposób wadliwej realizacji dźwięku i tu należą wady:
Mogilalia (elizja dźwięku) - polega na braku realizacji danej głoski dźwięcznej (koza-koa, góra-óra, woda-oda)
Paralalia (substytucja dźwięku) - jest zastępowanie jednej głoski dźwięcznej inną głoską bezdźwięczną (woda - fota, żaba - szaba, dom - tom)
Dyslalia właściwa - polega na deformacji głoski lub głosek, na przykłads jest realizowane przezsmiędzyzębowe.

Pamiętajmy, iż wszystkie rodzaje zniekształceń głosek oraz nieprawidłowości w budowaniu wypowiedzi słownych wymagają jak najwcześniejszej konsultacji logopedycznej. Dzieci do około 7. roku życia powinny w prawidłowy sposób realizować wszystkie trudne głoski, czyli sz, ż, cz, dż, r.

Opracowanie: mgr Beata Przeczewska - logopeda www.logopeda-grudziadz.pl

 

 

 

Lista blogów i stron logopedycznych http://www.logozabawy.pl/2014/09/lista-blogow-i-stron-logopedycznych.html

 

Najlepsze blogi logopedyczne – spis blogów logopedycznych

 


 


1. Blogi i strony, z których można pobrać dużo gotowych plików z pomocami logopedycznymi,
2. Blogi i strony z ciekawymi pomysłami tylko do samodzielnego przygotowania,
3. Blogi i strony logopedyczne, specjalizujące się w pracy z konkretną grupą pacjentów:
4. Blogi i strony z artykułami z zakresu logopedii,
5. Strony z pomocami multimedialnymi,
6. Strony z pomocami do drukowania ze słownictwem tematycznym,
7. Strony z darmowymi obrazkami,
8. Strony organizacji związanych z logopedią,
9. Inne miejsca, w których można znaleźć trochę pomocy logopedycznych1. Blogi i strony, z których można pobrać dużo gotowych plików z pomocami logopedycznymi:

Logopedia Praktyczna – Moja ulubiona strona z pomocami logopedycznymi. Bardzo chętnie korzystam z gotowych materiałów do pobrania z tej strony - są wyjątkowo przemyślane i bardzo starannie wykonane.
„Szablony” - czyli pliki pdf z materiałami do drukowania – zawierają najczęściej bardzo różnorodne elementy do ćwiczeń oddechowych, do różnicowania słuchowego głosek oraz do chowania obrazków.
Oprócz gotowych pomocy, są tam także różne inspiracje oraz ciekawe artykuły i recenzje książek.

 

Blog Mimowa – mnóstwo interesujących pomocy logopedycznych do wydrukowania z charakterystycznymi rysunkami. Gry po wydrukowaniu, wycięciu (często) i zalaminowaniu (opcjonalnie) są gotowe do użycia – zawierają materiał obrazkowy dla konkretnych głosek, co jest bardzo cenne.
Oprócz pomocy drukowalnych, Mimowa proponuje również komputerowe gry logopedyczne (mimowa.pl), opisane w punkcie 4 przy pomocach multimedialnych on-line.

Printoteka - Nowy serwis autorki MiMowy. Mnóstwo bardzo oryginalnych i atrakcyjnych materiałów logopedycznych gotowych do wydrukowania dla różnych głosek, do ćwiczeń rozwijających język oraz do innych przedmiotów szkolnych. Jeśli się nie mylę, logopedia i angielski są tam proirytetem, więc jest dla nas mnóstwo materiałów (a ich liczba stale rośnie). Abonament jest płatny (60zł za rok), ale warto. Wykupiłam go nawet ja, która przecież robię też swoje pomoce ;-) Ważna dla mnie jest kwestia, że autorka wyraża zgodę na drukowanie przez logopedów, którzy wykupili odpowiedni abonament, dowolnej ilości materiałów do domu na potrzeby prowadzonej przez nich terapii.

Logotorpeda - dość nowy, ale bardzo prężnie rozwijający się blog. Dużo pomysłowych pomocy do ćwiczeń logopedycznych z obrazkami, gotowych do wydrukowania.

Logopeda Rybka - sporo ręcznie rysowanych materiałów do terapii logopedycznej do pobrania (w większości za darmo)

Brzęczychrząszcz – blog pasjonatki logopedii. Świetne filmiki z nauczania czytania sylabami w sposób twórczy. Dużo ciekawych, abstrakcyjnych wierszyków do utrwalania głosek. Ciekawe, proste, ale oryginalne pomysły zabaw (moja ulubiona zabawa z tego bloga jest nawet nagrana na filmiku)

Smykoterapia – dużo doskonałych logopedycznych i ogólnorozwojowych (w tym plastycznych i sensorycznych) zabaw dla mniejszych dzieci, również pomoce do wydrukowania – niestety z powodu słabej rozdzielczości zdjęć na fb, jakość wydruku nie zachwyca. Dużo pomocy szczególnie dla głosek [k] i [s] - elementy do utrwalania w sylabach, memory i wiele innych.

Logo-educata - blog logopedyczny z ciekawymi zabawami do wydrukowania i nie tylko, artykułami na temat rozwoju dziecka.

► Kreatywne Wrota - autorka tego bloga jest grafikiem komputerowym i sama przygotowuje piękne pomoce dla swojego dziecka, dzieląc się nimi również ze swoimi czytelnikami.

LogoŚwiat - Blog poświęcony pomysłom na logopedyczną zabawę z dziećmi. Pomoce są gotowe do wydrukowania; często zawierają charakterystyczne, urocze obrazki rysowane przy pomocy komputerowej myszy.

Raaany Julek! – Cały ogrom materiałów mamy-logopedki, pracującej ze swoim dzieckiem. Mnóstwo pomysłów do pracy nie tylko nad mową, ale także nad postrzeganiem, pamięcią, twórczością artystyczną i wieloma innymi aspektaktami rozwoju dziecka, które są ważne dla rozwoju mowy i nie tylko.
Pomoce do drukowania i do samodzielnego przygotowania.

Strona fb Gabinetu logopedycznego Alicji Romineckiej Stec - sporo dobrych i kolorowych pomocy logopedycznych; jedyny mankament: jakość zdjęć fb. Gry planszowe, memory, plansze i wiele innych. 

logozabawy.pl -  mój zabawowy blog logopedyczny – sporo materiałów do pobrania i pomysłów na ćwiczenia – głównie do utrwalania głosek - zapraszam do buszowania!

2. Blogi i strony z ciekawymi pomysłami do samodzielnego przygotowania.

Głoska  - nieskończona ilość fantastycznych pomysłów na terapię – głównie małych dzieci, z którymi pracujemy nad ogólnym rozwojem mowy i uczymy je czytać metodą sylabową. Jeden z moich ulubionych pomysłów z tego bloga to memory dźwiękowe z balonów, ale tego typu szalonych pomysłów jest tam mnóstwo!
Zabawy i ćwiczenia tu proponowane można łatwo przygotować samemu, często nawet w trakcie zajęć.
Oprócz zabaw, na tej stronie można znaleźć także ciekawe artykuły o rozwoju dzieci, opóźnionym rozwoju mowy i in.
BLOG ADRESOWANY SZCZEGÓLNIE DO RODZICÓW! - bardzo go polecam rodzicom, ale nie tylko.

Blog Agaty Skaruz - wiele ciekawych inspiracji do samodzielnego przygotowania pomocy logopedycznycznych.

Audio-Słowo - blog logopedyczny z ciekawymi i rozmaitymi propozycjami ćwiczeń oraz materiałami do wydrukowania

Adrianna – praca i pasja - Blog, na którym autorka przedstawia swoje bajecznie ciekawe pomoce do szeroko rozumianej terapii logopedycznej. Znajdziemy tu pomysły nie tylko do ćwiczeń artykulacji, ale także ćwiczeń myślenia, motoryki, a nawet ćwiczenia dla dorosłych pacjentów z afazją lub demencją.

Logofabryka – prezentacja przekroju samodzielnie wykonanych przez autorkę oraz zakupionych pomocy logopedycznej dla wielu ćwiczonych głosek. Prawie każdy wpis przedstawia szereg ćwiczeń przeznaczonych dla konkretnej głoski.

3. Blogi  i strony logopedyczne, specjalizujące się w pracy z konkretną grupą pacjentów:

MutyzmWybiórczy - Świetna strona pasjonatów terapii tego zaburzenia. Mnóstwo AKTUALNEJ wiedzy, przekazanej w przystępny sposób. Bardzo dużo materiałów do wydrukowania, w tym ulotki do przekazania np. rodzicom i nauczycielom dziecka, krótko przedstawiające sposób, w jaki należy traktować osoby z mutyzmem wybiórczym.

aac.info.pl – fantastyczna strona-przewodnik po systemach komunikacji alteranatywnej, tworzona przez pasjonatkę i profesjonalistkę 2w1. Za przejrzyste przedstawienie różnych systemów, materiały oraz polecenie stron konkretnych systemów autorce będą wdzięczni rodzice, stający przed trudnym i ważnym wyborem, studenci logopedii oraz ciągle doszkalający się logopedzi.

Bilingual House - blog poświęcony kwestii dwujęzyczności - profesjonalne wypowiedzi prowadzącej stronę logopedki, odpowiedzi na pytania rodziców, artykuły oraz zabawne historie dwujęzyczne (autorka bloga jest matką dziecka dwujęzycznego). Na tej stronie można też znaleźć przegląd literatury i pomocy polecanej dla dzieci dwujęzycznych.

► Blog o dwujęzyczności, na którym można znaleźć ponad 70 linków do innych blogów o dwujęzyczności: dwujęzyczność.blogspot.com (link do strony z linkami).

5. Blogi i strony z artykułami z zakresu logopedii

► MamyGadane - strona prowadzona przez studentki i absolwentki logopedii UMCS, kierowana głównie do sympatyków logopedii.

► Czasopismo Logopeda - można znaleźć ciekawe i przydatne artykuły. Niestety, najnowszy numer pochodzi z roku 2009.

ŚwiatMowy - blog z artykułami na tematy logopedyczne

Na językach - blog z artykułami na tematy logopedyczne.

 

5. Strony z pomocami multimedialnymi - oczywiście przy takich grach oprócz dziecka usiąść musi i dorosły, który będzie słuchał, czy dziecko wymawia prawidłowo.


mimowa.pl – do ćwiczenia wymowy. Abonament roczny kosztuje 16 zł, ale można wybrać i krótsze opcje.

Kto to mówi - dla dzieci z niedosłuchem. Abonament miesięczny wynosi 30zł. Nie testowałam tej strony, wiem tylko o jej istnieniu.

Logofigle – proste gry, logopedyczne memory on-line dla starszych dzieci (bez obrazków – z napisami) oraz prezentacje z wyrazami z daną trudnością. Możliwość tworzenia własnych gier. Strona nieodpłatna.

chiwi.widex.com – doskonała i interaktywna pomoc dla dzieci z wadą słuchu, pomagająca oswoić osobę audiologa oraz narzędzia używane do badania słuchu (nioeodpłatna). Bardzo polecam zapoznanie się z tą bajką rodzicom takich maluszków oraz logopedom, którzy spotykają się z rodzicami dzieciaczków z niedosłuchem.

6. Strony z pomocami do drukowania ze słownictwem tematycznym:


3dinosaurs.com - stronka anglojęzyczna z ogromem materiałów ułożonych tematycznie. Wiele z nich można wykorzystać do ćwiczeń dla polskich dzieci, trzeba tylko umieć wybierać :)

► Basiowe gry planszowe - świetna stronka z grami planszowymi, część z nich jest logopedyczna. Wielu logopedów modyfikuje basiowe gry na swoje potrzeby, ale autor strony proponuje, że sam dostosuje je dla logopedów w sposób, który mu podpowiemy, albo stworzy specjalnie dla nas grę, uwzględniając nasze potrzeby.

SuperKid - świetna strona przede wszystkim dla rodziców dzieci w wieku 6-10 lat i dla nauczycieli pracujących z takimi dziećmi. Jest też sporo przydatnych pomocy logopedycznych do wydrukowania. Strona nie jest darmowa, ale pomoce na niej są bardzo wysokiej jakości (co widać na zdjęciach) i bardzo liczne. Polecam szczególnie osobom, które są nie tylko logopedami, ale też nauczycielami przedszkolnymi lub wczesnoszkolnymi albo rodzicami dzieci w takim wieku. Każdy,  przeglądając stronę bez wykupywania abonamentu, może samodzielnie ocenić, czy opłaca mu się taka inwestycja (30zł za miesiąc lub 130zł za rok /czasem można trafić na zniżkę/). Logopedom polecam szczególnie działy "dla przedszkolaków" i "język polski" oraz generatory arkuszy.  Ja akurat trafiłam na mega promocję, mam kilka ich pomocy i jestem z nich zadowolona.

 7. Strony z darmowymi obrazkami

 

► Pixabay.com - obrazki do wykorzystania gdziekolwiek chcemy; wyszukujemy podając polskie słowo.

OpenClipart.org chyba najwięcej darmowych do wszelkiego użytku rysunków, które wyszukujemy po haśle (wpisanym po angielsku).

AllThingsClipart.com - darmowe obrazki public domain - szukamy po angielsku.

► MyCuteGraphics.com - urocze obrazki dla dzieci, wykonane przez jedną autorkę. Darmowe do użytku niekomercyjnego. Wyszukujemy je tematycznie. Strona po angielsku. Trzeba podać źródło.

► ClassroomClipart.com – tu znajdziemy zarówno rysunki, jak i zdjęcia. Wyszukiwać możemy w kategoriach lub po słowach, oczywiście po angielsku. Darmowe do użytku niekomercyjnego, trzeba podać źródło.

ClipartBest.com – tutaj wyszukujemy obrazki, wpisując nazwy obiektów po angielsku. Obrazki są darmowe, ale nie ma informacji, na jakiej licencji.

Symbole Araasac – mnóstwo doskonale czytelnych, ładnych grafik. Przeznaczone są do komunikacji alternatywnej i wspomagającej. Można je wykorzystywać w przygotowanych i (niekomercyjnie) udostępnianych przez siebie pomocach, ale trzeba podpisać je, podając źródło i autora, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez Araasac. Wyszukujemy symbole po hasłach lub kategoriach. Strona działa w kilku językach, niestety nie po polsku, ale logopedzi dadzą radę :)

►Jeśli szukamy obrazków do domowego użytku (bez licencji pozwalającej na użycie w pracy), wystarczy, że wpiszemy hasło w wyszukiwarce Google i pod okienkiem, w którym je wpisujemy, wybierzemy "Obrazy" lub "Images". Jeżeli potrzebujemy tylko konturu obrazka, możemy wpisać np. "sukienka kolorowanka".

►Do prostego porządkowania obrazków przed wydrukowaniem polecam całkiem intuicyjny w obsłudze program OpenOffice Draw. Można go bezpłatnie pobrać w pakiecie OpenOffice na stronie producenta.


8. Strony organizacji związanych z logopedią:

PTL - Polskie Towarzystwo Logopedyczne - na stronie głównie informacje o działalności PTL.

PZL - Polski Związek Logopedów - na stronie również możliwość pobrania kilku numerów internetowego czasopisma LOGOPEDA.

9. Inne miejsca, w których można znaleźć trochę pomocy logopedycznych:

LoGolo  mnóstwo świetnych pomysłów i pomocy do wydrukowania – wszyscy chłopcy lubią grę w piratów :) Niestety do pobrania tylko jako zdjęcia z fb (albo o czymś nie wiem), co oznacza słabą jakość wydruków. 

W Krainie Logopedii - oprócz kilku naprawdę dobrych pomocy do wydrukowania (w tym świetnych i profesjonalnych ćwiczeń buzi i języka w formie planszowej gry w piłkę nożną!), na blogu można znaleźć artykuły o rozwoju mowy dziecka. Niestety od końca sierpnia 2013 nie pojawiają się tu nowe wpisy.

Pomysł na logopedię – tutaj mamy tylko kilka wpisów z 2010 roku, ale niektóre pomysły, jak dmuchane wyścigi gąsienic, są rewelacyjne.

Alfa i Omega  – na stronie fb tego gabinetu można znaleźć trochę fajnych pomocy do wydrukowania – niestety są one zapisane tylko jako zdjęcia fb (innej formy nie znalazłam), przez co jakość wydruków jest słaba.

Logozabawki - również tutaj można czasami napotkać ciekawy wpis logopedyczny – niestety nie ma (albo nie znam) sposobu wyświetlenia na tym blogu samych notatek związanych z mową, a większość postów na tej stronie dotyczy rękodzieła.

Eduszka - także ten blog dotyczy głównie rękodzieła. Jedyne dwa wpisy, jakie w nim spotkałam, dotyczące logopedii, są bardzo wartościowe, dlatego linkuję bezpośrednio do nich:
karuzela z pudełek
lapbook logopedyczny

Logomama - jak nazwa wskazuje, jest to blog mamy, która jest też logopedką. Link przekierowuje bezpośrednio do zabaw logopedycznych, które są tylko częścią tej strony.

Alfa i Omega - fanpage, na którym można znaleźć linki do ciekawych artykułów oraz ciekawe i kolorowe pomoce logopedyczne do wydrukowania.

SuperKid - świetna strona przede wszystkim dla rodziców dzieci w wieku 6-10 lat i dla nauczycieli pracujących z takimi dziećmi. Jest też sporo przydatnych pomocy logopedycznych do wydrukowania. Strona nie jest darmowa, ale pomoce na niej są bardzo wysokiej jakości (co widać na zdjęciach) i bardzo liczne. Polecam szczególnie osobom, które są nie tylko logopedami, ale też nauczycielami przedszkolnymi lub wczesnoszkolnymi albo rodzicami dzieci w takim wieku. Każdy,  przeglądając stronę bez wykupywania abonamentu, może samodzielnie ocenić, czy opłaca mu się taka inwestycja (30zł za miesiąc lub 130zł za rok /czasem można trafić na zniżkę/). Logopedom polecam szczególnie działy "dla przedszkolaków" i "język polski" oraz generatory arkuszy. 
Ja akurat trafiłam na mega promocję i jestem bardzo zadowolona z tych pomocy.


Darmowe pomoce logopedyczne.

Lista blogów i stron logopedycznych http://www.logozabawy.pl/2014/09/lista-blogow-i-stron-logopedycznych.html

Najlepsze blogi logopedyczne – spis blogów logopedycznych
1. Blogi i strony, z których można pobrać dużo gotowych plików z pomocami logopedycznymi,
2. Blogi i strony z ciekawymi pomysłami tylko do samodzielnego przygotowania,
3. Blogi i strony logopedyczne, specjalizujące się w pracy z konkretną grupą pacjentów:
4. Blogi i strony z artykułami z zakresu logopedii,
5. Strony z pomocami multimedialnymi,
6. Strony z pomocami do drukowania ze słownictwem tematycznym,
7. Strony z darmowymi obrazkami,
8. Strony organizacji związanych z logopedią,
9. Inne miejsca, w których można znaleźć trochę pomocy logopedycznych

            1. Blogi i strony, z których można pobrać dużo gotowych plików z pomocami logopedycznymi:

Logopedia Praktyczna – Moja ulubiona strona z pomocami logopedycznymi. Bardzo chętnie korzystam z gotowych materiałów do pobrania z tej strony - są wyjątkowo przemyślane i bardzo starannie wykonane.
„Szablony” - czyli pliki pdf z materiałami do drukowania – zawierają najczęściej bardzo różnorodne elementy do ćwiczeń oddechowych, do różnicowania słuchowego głosek oraz do chowania obrazków.
Oprócz gotowych pomocy, są tam także różne inspiracje oraz ciekawe artykuły i recenzje książek.

Blog Mimowa – mnóstwo interesujących pomocy logopedycznych do wydrukowania z charakterystycznymi rysunkami. Gry po wydrukowaniu, wycięciu (często) i zalaminowaniu (opcjonalnie) są gotowe do użycia – zawierają materiał obrazkowy dla konkretnych głosek, co jest bardzo cenne.
Oprócz pomocy drukowalnych, Mimowa proponuje również komputerowe gry logopedyczne (mimowa.pl), opisane w punkcie 4 przy pomocach multimedialnych on-line.

Printoteka - Nowy serwis autorki MiMowy. Mnóstwo bardzo oryginalnych i atrakcyjnych materiałów logopedycznych gotowych do wydrukowania dla różnych głosek, do ćwiczeń rozwijających język oraz do innych przedmiotów szkolnych. Jeśli się nie mylę, logopedia i angielski są tam proirytetem, więc jest dla nas mnóstwo materiałów (a ich liczba stale rośnie). Abonament jest płatny (60zł za rok), ale warto. Wykupiłam go nawet ja, która przecież robię też swoje pomoce ;-) Ważna dla mnie jest kwestia, że autorka wyraża zgodę na drukowanie przez logopedów, którzy wykupili odpowiedni abonament, dowolnej ilości materiałów do domu na potrzeby prowadzonej przez nich terapii.

Logotorpeda - dość nowy, ale bardzo prężnie rozwijający się blog. Dużo pomysłowych pomocy do ćwiczeń logopedycznych z obrazkami, gotowych do wydrukowania.

Logopeda Rybka - sporo ręcznie rysowanych materiałów do terapii logopedycznej do pobrania (w większości za darmo)

Brzęczychrząszcz – blog pasjonatki logopedii. Świetne filmiki z nauczania czytania sylabami w sposób twórczy. Dużo ciekawych, abstrakcyjnych wierszyków do utrwalania głosek. Ciekawe, proste, ale oryginalne pomysły zabaw (moja ulubiona zabawa z tego bloga jest nawet nagrana na filmiku)

Smykoterapia – dużo doskonałych logopedycznych i ogólnorozwojowych (w tym plastycznych i sensorycznych) zabaw dla mniejszych dzieci, również pomoce do wydrukowania – niestety z powodu słabej rozdzielczości zdjęć na fb, jakość wydruku nie zachwyca. Dużo pomocy szczególnie dla głosek [k] i [s] - elementy do utrwalania w sylabach, memory i wiele innych.

Logo-educata - blog logopedyczny z ciekawymi zabawami do wydrukowania i nie tylko, artykułami na temat rozwoju dziecka.

► Kreatywne Wrota - autorka tego bloga jest grafikiem komputerowym i sama przygotowuje piękne pomoce dla swojego dziecka, dzieląc się nimi również ze swoimi czytelnikami.

LogoŚwiat - Blog poświęcony pomysłom na logopedyczną zabawę z dziećmi. Pomoce są gotowe do wydrukowania; często zawierają charakterystyczne, urocze obrazki rysowane przy pomocy komputerowej myszy.Raaany Julek! – Cały ogrom materiałów mamy-logopedki, pracującej ze swoim dzieckiem. Mnóstwo pomysłów do pracy nie tylko nad mową, ale także nad postrzeganiem, pamięcią, twórczością artystyczną i wieloma innymi aspektaktami rozwoju dziecka, które są ważne dla rozwoju mowy i nie tylko.
Pomoce do drukowania i do samodzielnego przygotowania.Strona fb Gabinetu logopedycznego Alicji Romineckiej Stec - sporo dobrych i kolorowych pomocy logopedycznych; jedyny mankament: jakość zdjęć fb. Gry planszowe, memory, plansze i wiele innych. logozabawy.pl -  mój zabawowy blog logopedyczny – sporo materiałów do pobrania i pomysłów na ćwiczenia – głównie do utrwalania głosek - zapraszam do buszowania!               2. Blogi i strony z ciekawymi pomysłami do samodzielnego przygotowania.Głoska  - nieskończona ilość fantastycznych pomysłów na terapię – głównie małych dzieci, z którymi pracujemy nad ogólnym rozwojem mowy i uczymy je czytać metodą sylabową. Jeden z moich ulubionych pomysłów z tego bloga to memory dźwiękowe z balonów, ale tego typu szalonych pomysłów jest tam mnóstwo!
Zabawy i ćwiczenia tu proponowane można łatwo przygotować samemu, często nawet w trakcie zajęć.
Oprócz zabaw, na tej stronie można znaleźć także ciekawe artykuły o rozwoju dzieci, opóźnionym rozwoju mowy i in.
BLOG ADRESOWANY SZCZEGÓLNIE DO RODZICÓW! - bardzo go polecam rodzicom, ale nie tylko.Blog Agaty Skaruz - wiele ciekawych inspiracji do samodzielnego przygotowania pomocy logopedycznycznych.

Audio-Słowo - blog logopedyczny z ciekawymi i rozmaitymi propozycjami ćwiczeń oraz materiałami do wydrukowania

Adrianna – praca i pasja - Blog, na którym autorka przedstawia swoje bajecznie ciekawe pomoce do szeroko rozumianej terapii logopedycznej. Znajdziemy tu pomysły nie tylko do ćwiczeń artykulacji, ale także ćwiczeń myślenia, motoryki, a nawet ćwiczenia dla dorosłych pacjentów z afazją lub demencją.Logofabryka – prezentacja przekroju samodzielnie wykonanych przez autorkę oraz zakupionych pomocy logopedycznej dla wielu ćwiczonych głosek. Prawie każdy wpis przedstawia szereg ćwiczeń przeznaczonych dla konkretnej głoski.3. Blogi  i strony logopedyczne, specjalizujące się w pracy z konkretną grupą pacjentów:
MutyzmWybiórczy - Świetna strona pasjonatów terapii tego zaburzenia. Mnóstwo AKTUALNEJ wiedzy, przekazanej w przystępny sposób. Bardzo dużo materiałów do wydrukowania, w tym ulotki do przekazania np. rodzicom i nauczycielom dziecka, krótko przedstawiające sposób, w jaki należy traktować osoby z mutyzmem wybiórczym.

aac.info.pl – fantastyczna strona-przewodnik po systemach komunikacji alteranatywnej, tworzona przez pasjonatkę i profesjonalistkę 2w1. Za przejrzyste przedstawienie różnych systemów, materiały oraz polecenie stron konkretnych systemów autorce będą wdzięczni rodzice, stający przed trudnym i ważnym wyborem, studenci logopedii oraz ciągle doszkalający się logopedzi.

Bilingual House - blog poświęcony kwestii dwujęzyczności - profesjonalne wypowiedzi prowadzącej stronę logopedki, odpowiedzi na pytania rodziców, artykuły oraz zabawne historie dwujęzyczne (autorka bloga jest matką dziecka dwujęzycznego). Na tej stronie można też znaleźć przegląd literatury i pomocy polecanej dla dzieci dwujęzycznych.

► Blog o dwujęzyczności, na którym można znaleźć ponad 70 linków do innych blogów o dwujęzyczności: dwujęzyczność.blogspot.com (link do strony z linkami).5. Blogi i strony z artykułami z zakresu logopedii► MamyGadane - strona prowadzona przez studentki i absolwentki logopedii UMCS, kierowana głównie do sympatyków logopedii.► Czasopismo Logopeda - można znaleźć ciekawe i przydatne artykuły. Niestety, najnowszy numer pochodzi z roku 2009.ŚwiatMowy - blog z artykułami na tematy logopedyczne

Na językach - blog z artykułami na tematy logopedyczne._______________________________________________________________________________

5. Strony z pomocami multimedialnymi - oczywiście przy takich grach oprócz dziecka usiąść musi i dorosły, który będzie słuchał, czy dziecko wymawia prawidłowo.
mimowa.pl – do ćwiczenia wymowy. Abonament roczny kosztuje 16 zł, ale można wybrać i krótsze opcje.Kto to mówi - dla dzieci z niedosłuchem. Abonament miesięczny wynosi 30zł. Nie testowałam tej strony, wiem tylko o jej istnieniu.Logofigle – proste gry, logopedyczne memory on-line dla starszych dzieci (bez obrazków – z napisami) oraz prezentacje z wyrazami z daną trudnością. Możliwość tworzenia własnych gier. Strona nieodpłatna.chiwi.widex.com – doskonała i interaktywna pomoc dla dzieci z wadą słuchu, pomagająca oswoić osobę audiologa oraz narzędzia używane do badania słuchu (nioeodpłatna). Bardzo polecam zapoznanie się z tą bajką rodzicom takich maluszków oraz logopedom, którzy spotykają się z rodzicami dzieciaczków z niedosłuchem.6. Strony z pomocami do drukowania ze słownictwem tematycznym:3dinosaurs.com - stronka anglojęzyczna z ogromem materiałów ułożonych tematycznie. Wiele z nich można wykorzystać do ćwiczeń dla polskich dzieci, trzeba tylko umieć wybierać :)► Basiowe gry planszowe - świetna stronka z grami planszowymi, część z nich jest logopedyczna. Wielu logopedów modyfikuje basiowe gry na swoje potrzeby, ale autor strony proponuje, że sam dostosuje je dla logopedów w sposób, który mu podpowiemy, albo stworzy specjalnie dla nas grę, uwzględniając nasze potrzeby.SuperKid - świetna strona przede wszystkim dla rodziców dzieci w wieku 6-10 lat i dla nauczycieli pracujących z takimi dziećmi. Jest też sporo przydatnych pomocy logopedycznych do wydrukowania. Strona nie jest darmowa, ale pomoce na niej są bardzo wysokiej jakości (co widać na zdjęciach) i bardzo liczne. Polecam szczególnie osobom, które są nie tylko logopedami, ale też nauczycielami przedszkolnymi lub wczesnoszkolnymi albo rodzicami dzieci w takim wieku. Każdy,  przeglądając stronę bez wykupywania abonamentu, może samodzielnie ocenić, czy opłaca mu się taka inwestycja (30zł za miesiąc lub 130zł za rok /czasem można trafić na zniżkę/). Logopedom polecam szczególnie działy "dla przedszkolaków" i "język polski" oraz generatory arkuszy.  Ja akurat trafiłam na mega promocję, mam kilka ich pomocy i jestem z nich zadowolona.                 7. Strony z darmowymi obrazkami
► Pixabay.com - obrazki do wykorzystania gdziekolwiek chcemy; wyszukujemy podając polskie słowo.OpenClipart.org chyba najwięcej darmowych do wszelkiego użytku rysunków, które wyszukujemy po haśle (wpisanym po angielsku).

AllThingsClipart.com - darmowe obrazki public domain - szukamy po angielsku.► MyCuteGraphics.com - urocze obrazki dla dzieci, wykonane przez jedną autorkę. Darmowe do użytku niekomercyjnego. Wyszukujemy je tematycznie. Strona po angielsku. Trzeba podać źródło.► ClassroomClipart.com – tu znajdziemy zarówno rysunki, jak i zdjęcia. Wyszukiwać możemy w kategoriach lub po słowach, oczywiście po angielsku. Darmowe do użytku niekomercyjnego, trzeba podać źródło.ClipartBest.com – tutaj wyszukujemy obrazki, wpisując nazwy obiektów po angielsku. Obrazki są darmowe, ale nie ma informacji, na jakiej licencji.Symbole Araasac – mnóstwo doskonale czytelnych, ładnych grafik. Przeznaczone są do komunikacji alternatywnej i wspomagającej. Można je wykorzystywać w przygotowanych i (niekomercyjnie) udostępnianych przez siebie pomocach, ale trzeba podpisać je, podając źródło i autora, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez Araasac. Wyszukujemy symbole po hasłach lub kategoriach. Strona działa w kilku językach, niestety nie po polsku, ale logopedzi dadzą radę :)
►Jeśli szukamy obrazków do domowego użytku (bez licencji pozwalającej na użycie w pracy), wystarczy, że wpiszemy hasło w wyszukiwarce Google i pod okienkiem, w którym je wpisujemy, wybierzemy "Obrazy" lub "Images". Jeżeli potrzebujemy tylko konturu obrazka, możemy wpisać np. "sukienka kolorowanka".

►Do prostego porządkowania obrazków przed wydrukowaniem polecam całkiem intuicyjny w obsłudze program OpenOffice Draw. Można go bezpłatnie pobrać w pakiecie OpenOffice na stronie producenta.

8. Strony organizacji związanych z logopedią:PTL - Polskie Towarzystwo Logopedyczne - na stronie głównie informacje o działalności PTL.

PZL - Polski Związek Logopedów - na stronie również możliwość pobrania kilku numerów internetowego czasopisma LOGOPEDA.


9. Inne miejsca, w których można znaleźć trochę pomocy logopedycznych:LoGolo  mnóstwo świetnych pomysłów i pomocy do wydrukowania – wszyscy chłopcy lubią grę w piratów :) Niestety do pobrania tylko jako zdjęcia z fb (albo o czymś nie wiem), co oznacza słabą jakość wydruków. W Krainie Logopedii - oprócz kilku naprawdę dobrych pomocy do wydrukowania (w tym świetnych i profesjonalnych ćwiczeń buzi i języka w formie planszowej gry w piłkę nożną!), na blogu można znaleźć artykuły o rozwoju mowy dziecka. Niestety od końca sierpnia 2013 nie pojawiają się tu nowe wpisy.Pomysł na logopedię – tutaj mamy tylko kilka wpisów z 2010 roku, ale niektóre pomysły, jak dmuchane wyścigi gąsienic, są rewelacyjne.Alfa i Omega  – na stronie fb tego gabinetu można znaleźć trochę fajnych pomocy do wydrukowania – niestety są one zapisane tylko jako zdjęcia fb (innej formy nie znalazłam), przez co jakość wydruków jest słaba.Logozabawki - również tutaj można czasami napotkać ciekawy wpis logopedyczny – niestety nie ma (albo nie znam) sposobu wyświetlenia na tym blogu samych notatek związanych z mową, a większość postów na tej stronie dotyczy rękodzieła.Eduszka - także ten blog dotyczy głównie rękodzieła. Jedyne dwa wpisy, jakie w nim spotkałam, dotyczące logopedii, są bardzo wartościowe, dlatego linkuję bezpośrednio do nich:
karuzela z pudełek
lapbook logopedyczny

Logomama - jak nazwa wskazuje, jest to blog mamy, która jest też logopedką. Link przekierowuje bezpośrednio do zabaw logopedycznych, które są tylko częścią tej strony.Alfa i Omega - fanpage, na którym można znaleźć linki do ciekawych artykułów oraz ciekawe i kolorowe pomoce logopedyczne do wydrukowania.SuperKid - świetna strona przede wszystkim dla rodziców dzieci w wieku 6-10 lat i dla nauczycieli pracujących z takimi dziećmi. Jest też sporo przydatnych pomocy logopedycznych do wydrukowania. Strona nie jest darmowa, ale pomoce na niej są bardzo wysokiej jakości (co widać na zdjęciach) i bardzo liczne. Polecam szczególnie osobom, które są nie tylko logopedami, ale też nauczycielami przedszkolnymi lub wczesnoszkolnymi albo rodzicami dzieci w takim wieku. Każdy,  przeglądając stronę bez wykupywania abonamentu, może samodzielnie ocenić, czy opłaca mu się taka inwestycja (30zł za miesiąc lub 130zł za rok /czasem można trafić na zniżkę/). Logopedom polecam szczególnie działy "dla przedszkolaków" i "język polski" oraz generatory arkuszy. 
Ja akurat trafiłam na mega promocję i jestem bardzo zadowolona z tych pomocy.
Darmowe pomoce logopedyczne.
 
 
Joomla Templates: by JoomlaShack