• Przedszkole Miejskie nr 8 w Chełmie
 • Przedszkole Miejskie nr 8 w Chełmie
 • Przedszkole Miejskie nr 8 w Chełmie
 • Przedszkole Miejskie nr 8 w Chełmie

A Free Template From Joomlashack

Bezpieczne Przedszkole

 

Bezpieczne Przedszkole

 

Kwartalnik nr 1 dla rodziców i dzieci
Przedszkola Miejskiego nr 8 w Chełmie.

 

 

 lologgg423

 

 

Listopad 2015

 

 

Do kogo skierowany jest program.

Program „Bezpieczne przedszkole” jest skierowany do dzieci, rodziców oraz pracowników przedszkola. Jego podstawowym celem jest wyrabianie u dzieci nawyków i umiejętności związanych z bezpieczeństwem (samoobsługa, higiena, nawyki prozdrowotne itp.) przy aktywnym współudziale rodziców, którzy również pogłębiają swoją wiedzę w tej dziedzinie oraz wprowadzanie zmian na placówce tak, by była miejscem bezpiecznym dla dzieci i pracowników.

 

fwer1

erter5


    

Dzieci  w czasie trwania programu będą realizowały treści w kolejnych etapach :

 

    I  etap realizacji :

 • Wyrabianie umiejętności samoobsługowych
 • Wyrabianie nawyków higienicznych i kulturalnych
 • Wdrażanie do zachowań prozdrowotnych
 • Wdrażanie dzieci do utrzymania ładu i porządku na terenie przedszkola

 

Koniec roku: zdobycie odznaki „Samodzielny przedszkolak”. Przez cały rok dzieci zdobywają znaczki „To potrafię”.


    II etap realizacji:

 • Utrwalanie zachowań prozdrowotnych
 • Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci
 • Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych
 • Przez cały rok dzieci uczą się prawidłowego poruszania po drogach i korzystania ze środków transportu


Pod koniec roku zdobywają „Kartę uczestnika ruchu drogowego” w obecności policjanta.

 

   III etap realizacji:

 • Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i unikaniu zagrożeń
 • Utrwalanie umiejętności społecznych dzieci
 • Utrwalanie zachowań prozdrowotnych
 • Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych
 • Przez cały rok dzieci zdobywają punkty w książeczce „Mały ratownik”

Na zakończenie roku przyznanie odznak „Mały ratownik”

 

Rodzice :

 • Otrzymują kwartalnik „Bezpieczne Przedszkole”
 • Zdobywają tytuł „Odpowiedzialny rodzic” :

- biorą udział w spotkaniach
- wykonują wspólnie z dziećmi zadania
- biorą udział w przedsięwzięciach organizowanych na terenie przedszkola (konkursy plastyczne, spotkania okolicznościowe, imprezy itp.)

 • Otrzymują różnego rodzaju informacje na stronie internetowej i gazetce przedszkolnej
 • Wypełniają ankietę „odpowiedzialny rodzic”.


Życzymy  wszystkim  świetnej zabawy!!!!!!

 
 
Free Joomla Templates by JoomlaShack