• Przedszkole Miejskie nr 8 w Chełmie
  • Przedszkole Miejskie nr 8 w Chełmie
  • Przedszkole Miejskie nr 8 w Chełmie
  • Przedszkole Miejskie nr 8 w Chełmie
  • Przedszkole Miejskie nr 8 w Chełmie

A Free Template From Joomlashack

Bezpieczne Przedszkole
Bezpieczne Przedszkole

 

Bezpieczne Przedszkole

 

Kwartalnik nr 7 dla rodziców i dzieci

Przedszkola Miejskiego nr 8 w Chełmie.

 

 

 lologgg423

 

 

Październik 2017

 

To już trzeci rok realizacji ogólnopolskiego programu „Bezpieczne przedszkole”. Przed nami ostatni etap, który obejmie następujące zadania:

  • Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;
  • Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i unikaniu zagrożeń;
  • Utrwalanie umiejętności społecznych dzieci;
  • Utrwalanie zachowań prozdrowotnych;


W ramach kształtowania postaw społecznych dzieci  jednym z głównych zagadnień w tym roku będzie promowanie zasad bezpieczeństwa na drodze i ścieżce rowerowej.

 

DZIECKO NA DRODZE

 

 

 

 

RADY DLA DOROSŁYCH

 

RADY DLA DZIECI

 

Niezależnie od tego czy siedzę z przodu, czy z tyłu, zawsze zapinam pasy, nawet na krótkich trasach, tak aby ten mój nawyk stanowił dla dzieci przykład i wywoływał u nich taką samą potrzebę zabezpieczenia.

Zawsze domagaj się pasów bezpieczeństwa, gdy wsiadasz do samochodu. Pamiętaj, aby dla własnego bezpieczeństwa siadać z tyłu i zapinać pasy nawet na bardzo krótkiej trasie.

Nigdy nie sadzam dziecka z przodu ani na kolanach dorosłego, gdyż w przypadku zderzenia, gwałtownego hamowania uderzą w przednią szybę lub tablicę rozdzielczą

Nawet w ciągu dnia wkładaj jasne ubrania

Ubieram dzieci tak, aby były dobrze widoczne na drodze (elementy odblaskowe, jasne ubrania nawet w ciągu dnia)

 

Dziecko nie wie, że na drodze trzeba widzieć i być widocznym

 

Zatrzymuję się na granicy zaparkowanych pojazdów, aby dawać dobry przykład dzieciom oraz po to, aby nie zaskakiwać kierowców swoim pojawieniem się na jezdni. Również po to, by mieć dobrą widoczność

Unikaj chowania się za samochodami, szczególnie jeśli są zaparkowane wzdłuż chodnika

Naucz dzieci jak należy wychodzić spomiędzy zaparkowanych samochodów. Dzieci przekonują się wówczas, że ze względu na swój wzrost niewiele widzą i są zasłonięte przez samochody. Kierowcy mogą ich nie zauważyć

Nim przejdziesz przez jezdnię, gdy wzdłuż chodnika zaparkowane są samochody pokaż się, w tym celu postaw jeden krok na jezdni, aby być dobrze widocznym dla kierowców i dać im sygnał, że chcesz przejść na drugą stronę

Zawsze nastawiam się na to, że jakieś dziecko lub pieszy wyjdzie nagle z przodu lub zza stojącego autobusu czy ciężarówki

Stojący autobus lub ciężarówka może nagle ruszyć do przodu lub do tyłu bez uprzedzenia

Chcąc przejść na drugą stronę poczekaj aż autobus czy ciężarówka ruszy, a jeżeli nie to przechodź przez jezdnię za nim, aby lepiej widzieć samochody jadące po twojej lewej stronie

 

Dziecko, które biegnie, spieszy się lub jest zaniepokojone widzi tylko to, co przed nim, tak jakby miało klapki na oczach

 

Gdy widzę dzieci na ulicy przybliżam nogę do hamulca

Nigdy nie biegnij za piłką, która ci uciekła, ryzykujesz potrącenie przez samochód

Piłka, która toczy się po jezdni zawsze poprzedza dziecko, które biegnie aby je złapać

Unikaj gry w piłkę w pobliżu dróg lub na ulicy

Radzę dzieciom, by bawiły się na podwórku lub innej zamkniętej przestrzeni a nie na ulicy

Tocząca się piłka może być zagrożeniem dla pieszych i rowerzystów

Nigdy nie powierzam dzieciom, które mają mniej niż 14 lat opieki nad zwierzęciem na ulicy

Unikaj chodzenia w pobliżu drogi ze zwierzęciem na smyczy, zwłaszcza jest ono silniejsze od ciebie

 

 

Niezbędne jest widzenie innych użytkowników drogi. Równie ważne jest aby być dobrze widocznym dla nich i to z daleka

 

Na rowerze oprócz światła zamontuj elementy zabezpieczające (ze światełkiem odblaskowym po obu stronach

Zaopatrz się w elementy odblaskowe, aby być dobrze widocznym nie tylko w nocy, ale także w czasie złej pogody. Na rowerze oprócz światła powinny być światełka odblaskowe

 

 

Do  realizacji programu zaprosiliśmy nie tylko rodziców, ale także instytucje związane z bezpieczeństwem. W ramach programu „Bezpieczne Przedszkole” we wrześniu odwiedził nas pan policjant. Opowiadał dzieciom  na czym polega praca policji. Dzieci doskonale wiedzą, że policjant jest naszym przyjacielem i w każdej niebezpiecznej sytuacji może nam pomóc.
O tym jak ważna jest znajomość zasad bezpiecznego, poruszania się po drogach i korzystania ze środków transportu wie każdy z nas. Zasady te należy wpajać już od najmłodszych lat w sposób planowany i systematyczny, gdyż tylko to gwarantuje, że w późniejszym okresie nasz przedszkolak jako dorosły obywatel będzie bezpiecznym użytkownikiem ruchu drogowego. Dziecko dzięki takim spotkaniom przypomina i utrwala umiejętności:
- bezpiecznego przejścia przez jezdnię na przejściu z sygnalizacją świetlną i bez niej,
- zna i przestrzega podstawowe zasady poruszania się po drogach,
- rozpoznaje wybrane znaki drogowe i wyjaśnia ich znaczenie,
- wie, że może zwrócić się do policjanta w sytuacji zagrożenia np. gdy się zgubi, gdy zostanie zaczepione przez obce osoby itp.
- pamięta o właściwym ubiorze i oznaczeniu na ulicy.

 

Bezpieczny przedszkolak- spotkanie z policjantemIMG 20170911 092628-new004

 

Również odbyło się  spotkanie ze strażnikiem miejskim na temat właściwego zachowania wobec obcych oraz bezpiecznej zabawy na podwórku, placu zabaw.  Dzieci systematycznie są uczone  nie reagowania na zaczepki, propozycje nieznanych osób – mówienie im NIE. Wdrażane  do informowania opiekunów, rodziców o zamiarze oddalenia się z kimś, nawet jeśli tę osobę znają. Ćwiczą umiejętność odpowiedniego zachowania w opisywanych sytuacjach.

Spotkanie ze straznikiem miejskims2-new074

Spotkanie ze straznikiem miejskims10-new069

 

W poszczególnych grupach odbyły się zajęcia „Przedszkolak - dobrym kolegą”,  podczas  których każda grupa wypracowała własne zasady ujęte w Kodeks.  W różnych sytuacjach życia przedszkolnego odwołujemy  się do tych ustalonych i wyeksponowanych w salach zasad. Podczas różnorodnych zabaw podkreśla się konieczność respektowania norm, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w kontaktach z innymi ludźmi.  Kształtowana jest postawa życzliwości wobec innych i odpowiedzialności za własne postępowanie. Prowadzone są cyklicznie zabawy integracyjne oraz zajęcia z zakresu edukacji emocjonalnej.
Przewidywane umiejętności zdobyte przez dziecko:

- stosowanie się do zawieranych umów odnośnie korzystania z zabawek i sprzętu terenowego,
- zrozumienie, dlaczego należy przestrzegać określonych reguł w zabawach i grach terenowych,
- korzystanie ze sprzętu gimnastycznego zgodnie z jego przeznaczeniem,
- przestrzeganie zakazu  oddalania się z miejsca zabawy bez zgody opiekuna,
- organizowanie sobie czasu wolnego w sposób bezpieczny i samodzielny,
- informowanie o zauważonych zagrożeniach,
- obdarzanie uwagą dzieci i dorosłych, aby zrozumieć co mówią i czego oczekują,
- grzeczne zwracanie się do innych w domu, w przedszkolu i na ulicy

 

W tym roku rozszerzamy nasz program w oparciu o współpracę z Nadleśnictwem i Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego. Czeka nas wiele pracy, miłych spotkań  oraz niespodzianek.  Rodziców serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w najbliższych warsztatach „Prawidłowe i bezpieczne poruszanie się w lesie”.

 

 
Bezpieczne Przedszkole

 

Bezpieczne Przedszkole

 

Kwartalnik nr 6 dla rodziców i dzieci

Przedszkola Miejskiego nr 8 w Chełmie.

 

 

 lologgg423

 

 

Czerwiec 2017

 

Gaszą, ratują i pomagają – z wizytą u Straży Pożarnej

 

Grupa III i IV udała się z wizytą do Jednostki Straży Pożarnej w Chełmie, aby pogłębić swoją wiedzę na temat zawodu strażaka. Dzieci z grupy I i II strażacy  odwiedzili w przedszkolu. 

Na przedszkolaków czekało wiele atrakcji. Wielką niespodzianką okazał się pokaz możliwości węży tryskających wodą oraz wyjątkowo głośne syreny na wozach. Dzieci   poznały sprzęt strażacki,  przymierzały hełmy, zasiadły w wozie, aby choć przez chwilę poczuć się prawdziwymi strażakami. Takie spotkania uczą  szacunku dla niezwykle odpowiedzialnej i odważnej służby strażaków. Ponadto przedszkolaki  uświadamiają sobie  konsekwencje udziału w zabawach  zagrażających ich zdrowiu oraz bezpieczeństwu innych, zwłaszcza niebezpieczeństw wynikających z zabaw zapałkami oraz innych zagrożeń pożarowych.

 

20170523 101401-new002

 

Wiem, co jem

 

JEDZ OWOCE I JARZYNY

W NICH MIESZKAJĄ WITAMINY

O zdrowiu dziecka i prawidłowym jego rozwoju decyduje wiele czynników, wśród których na pierwsze miejsce należy wysunąć właściwe żywienie. Nie ulega wątpliwości, że racjonalne odżywianie wywiera wielki wpływ na aktywność psychiczną dziecka, samopoczucie, na stosunek do zabawy, nauki i otaczającego świata. W zakresie żywienia zadaniem przedszkola jest nie tylko racjonalne i regularne żywienie, lecz również włączanie dzieci do właściwego, kulturalnego spożywania posiłków.

 

P1220845-new012

 

Nasze przedszkole uczestniczy również w programie „AKADEMIA ZDROWIA PRZEDSZKOLAKA” zainicjowanym przez SANEPID w Chełmie. Głównym celem projektu jest kształtowanie wśród dzieci, rodziców i nauczycieli nawyków zdrowego odżywiania. Propagowany jest aktywny wypoczynek a także zastępowanie słodkich napojów wodą.

 

P1230553-new016

 

P1190739-new007


WAKACYJNE RADY DLA DZIECI  

Już się zbliża lato, czas radości, słońca,

wielu przygód i zabaw bez końca!

Jednak w czasie zabaw

musicie przestrzegać zasad bezpieczeństwa.  

 

          1. Właściwie przygotowane dzieci do opalania,

              gdy słoneczko świeci,

              noszą czapki, chustki, chronią swoje głowy.

              Kremy z filtrem stosują,

              swoje ciało nim smarują.

          2. W czasie letniego wypoczywania

              pamiętajcie o zasadach

              bezpiecznego zachowania!!!

              Bo nad wodą jakieś nieszczęście

              przydarzyć się może. 

           3. W miejscach strzeżonych się kąpiemy,

               ale tylko wtedy, gdy dorosły ci pozwoli.

               Nigdy nie skacz na główkę do wody,

               bo są ku temu ważne powody!

               Możesz stracić zdrowie, życie,

               nawet jeśli pływasz znakomicie!

           4. W czasie wędrówki po lesie

               wszystkie grzyby sprawdzaj w atlasie.

            5. Zakładaj gumowce albo trapery 

                bo sandałki nie nadają się na leśne spacery.

                W lesie, kiedy spotkasz zwierzę,

                nie zbliżaj się do niego - z daleka oglądaj!

                Musisz uważać jeszcze na różne owady i kleszcze!!

                Przede wszystkim nie rozpalaj ognisk w lesie!!!!!

             6. Nie drażnij zwierząt na podwórku czy łące,

                 bo ci się jakieś nieszczęście przydarzyć może

                 i cię zwierzątko ugryzie lub ubodzie!

             7. Nie drażnij pszczół ani innych owadów,

                 nie będzie ci trzeba robić okładów.

             8. Maszyny rolnicze nie są do zabawy,

                 więc się nimi nie baw! I już nie ma sprawy.

             9. Mów rodzicom, gdzie będziesz się bawić. 

                 Nie mów nigdy, że nikogo nie ma w domu.

            10. Nigdy nie otwieraj drzwi nieznajomemu.

                 Nie przyjmuj od obcych prezentów.

                 I pod żadnym pozorem nie chodź z nimi tam, gdzie cię zapraszają!

                    Nie ufaj nikomu!!

Gdy grozi ci niebezpieczeństwo dzwoń

112 numer alarmowy

do wszystkich służb ratunkowych

policja 997

straż pożarna 998

pogotowie ratunkowe 999

 
Bezpieczne Przedszkole

 

Bezpieczne Przedszkole

 

Kwartalnik nr 5 dla rodziców i dzieci
Przedszkola Miejskiego nr 8 w Chełmie.

 

 

 lologgg423

 

 

Marzec 2017

 

KSZTAŁTOWANIE CZYNNOŚCI SAMOOBSŁUGOWYCH

 

Nasze przedszkolaki chętnie pełnią rolę dyżurnych w łazience, szatni. W salach pomagają przy nakrywaniu stolików do posiłków, pilnują porządku wśród zabawek i książek oraz dbają o kącik przyrody. Przedszkolaki są już bardzo samodzielne. W łazienkach samodzielnie korzystają z toalety, mają nawyk mycia rąk, prawidłowo korzystają z ręczników i mydła w dozownikach. Myją zęby po śniadaniu, przestrzegając kolejnych etapów. Dzieci uczą się kulturalnego spożywania posiłków, korzystania z serwetek. Sześciolatki korzystają przy posiłkach ze wszystkich sztućców, także z noża. Starsze przedszkolaki są samodzielne podczas ubierania się i rozbierania, przed gimnastyką, czy wyjściem na spacer. Najwięcej kłopotu sprawia dzieciom wiązanie butów. Rodzice, ulegając prośbom dzieci, kupują buty zapinane na rzepy. Nie ma sznurowadeł, nie ma problemu z wiązaniem! Jednak przedszkolak nadal nie ma motywacji do nauki sznurowania. Czyżby nasze dzieci były mniej sprawne niż ich rówieśnicy kilkanaście lub kilkadziesiąt lat temu?

 

zdjęcie 1 10032017

 

 

 

zdjęcie 2 10032017

 

 

 

zdjęcie 3 10032017

 

BEZPIECZNIE POZNAJEMY PIĘKNĄ PRZYRODĘ

 

Zagadnienia te były realizowane podczas spacerów, wycieczek i pobytu w ogrodzie. Szerzej omawiano je podczas realizacji takich tematów jak: „Pomagamy ptakom”, „Zimowe krajobrazy”, „W poszukiwaniu przedwiośnia” . Dzieci poznawały pojęcia dotyczące zjawisk przyrodniczych, np. sezonowa wędrówka ptaków, zamarzanie wody, oznaki przedwiośnia.

 

zdjęcie 4 10032017

 

Przedszkolaki poznawały zasady prawidłowego zachowania się poza domem i w kontakcie ze zwierzętami. Pani behawiorystka zapoznała dzieci z zasadami obowiązującymi podczas spotkania z psem. Przedszkolaki nauczyły się , jak należy postępować, gdy pies szczeka lub atakuje. W czasie zabawy ruchowej ,,Uwaga! Pies!” nasi wychowankowie nauczyli się stosowania pozycji bezpieczniej stojącej oraz pozycji żółwia. Celem tego spotkania było także uświadomienie dzieciom, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, zatem należy przejawiać w stosunku do nich życzliwość i troskę. Nasze przedszkolaki dały temu wyraz aktywnie uczestnicząc w akcji „Zamiast lizaka kup karmę dla kota i psiaka ze schroniska”.

 

zdjęcie 5 10032017

 

zdjęcie 6 10032017

 

 

PRZEDSZKOLAK DBA O SWOJE ZDROWIE

 

Zimowa aura zachęcała naszych przedszkolaków do zabaw na śniegu i lodzie. Dzieciaki uwielbiają saneczkowanie, lepienie bałwanków i śniegowych babek. Najbardziej jednak lepienie kul i rzuty w dal oraz do celu. Bialutki puch zachęcał do prowadzenia różnych ciekawych eksperymentów. Niestety niektóre dzieci, myląc go z lodami, próbowały wziąć do ust. Wykonując proste doświadczenie przekonały się, że rozpuszczony śnieg nie jest wcale taki czysty. Przedszkolaki uczyły się stosować zasady bezpieczeństwa w praktyce podczas wielu zimowych zabaw. Wszak mają one dostarczać wiele radości, a nie siniaków i innych urazów.

 

zdjecie 7 10032017

 

PRZEDSZKOLAK BEZPIECZNY NA ULICY

 

Aby przypominać o bezpieczeństwie zaproszeni goście czytali dzieciom opowiadanie „Przygoda na ulicy” I. Salach. Spotkania takie odbyły się w poszczególnych grupach w ramach kampanii społecznej "Cała Polska czyta dzieciom".

 

zdjęcie 8 10032017

 

SDC10763 16022017

 
Bezpieczne Przedszkole

 

Bezpieczne Przedszkole

 

Kwartalnik nr 4 dla rodziców i dzieci
Przedszkola Miejskiego nr 8 w Chełmie.

 

 

 lologgg423

 

 

Listopad 2016

 

10 rzeczy, które możesz zrobić, by zwiększyć bezpieczeństwo dziecka:

 

1. Nie zapominaj o foteliku samochodowym.

2. Zabezpiecz mieszkanie.

3. Naucz dziecko odpowiednich numerów.

4. Ubierz dobrze przedszkolaka.

5. Ucz zasad bezpieczeństwa przy okazji.

6. Ostrzegaj przed obcym.

7. Zdobądź zaufanie dziecka.

8. Świeć przykładem.

9. Pozwól na sprzeciw.

10. Naucz się zasad pierwszej pomocy.

 

„Bezpieczna droga do przedszkola”. Gościliśmy w naszym Przedszkolu przedstawicieli Policji, którzy przypominali nam zasady bezpiecznego poruszania się po drodze.

 

spotkanie  z policjantem 23112016


Systematycznie przypominamy o zasadach korzystania ze sprzętu i zabawek w ogrodzie przedszkolnym i w sali. szczególny nacisk kładziemy na wzajemne zabawy dzieci starszych i młodszych, starsi pełnią często funkcje opiekunów maluszków, np. w ogrodzie przedszkolnym.

 

zabawa w sali 23112016


Dzieci w trakcie spacerów i wycieczek utrwalają zasady pieszego ruchu drogowego. Przy okazji wycieczek autokarowych utrwalały zasady bezpiecznego korzystania ze środków transportu

 

spacer 23112016

 

Dbamy o zdrowie. Realizujemy dodatkowe programy propagujące zdrowe odżywianie i promujące zdrowie: Akademia Zdrowego Przedszkolaka; Mamo, tato, wolę wodę; Akademia Aquafresh; Pięć porcji owoców i warzyw; Zdrowe powietrze wokół nas.

 

zabawy z powietrzem 23112016

 

W październiku odbyło się spotkanie dzieci z pracownikami Nadleśnictwa Chełm. Leśnicy opowiedzieli o swojej pracy, o jesieni w lesie, o zwierzętach zamieszkujących nasze polskie lasy. Dzieci poznały zasady prawidłowego zachowania się w lesie. Dowiedziały się jak rozsiewają się drzewa; co oznaczają słoje ukryte w kawałku drewna a także dowiedziały się o zagrożeniach wynikających ze spożywania nieznanych produktów/roślin itp.

spotkanie z leśnikiem 23112016

 

 
Bezpieczne Przedszkole

 

Bezpieczne Przedszkole

 

Kwartalnik nr 3 dla rodziców i dzieci
Przedszkola Miejskiego nr 8 w Chełmie.

 

 

 lologgg423

 

 

Czerwiec 2016

 

Realizacja Programu „Bezpieczne Przedszkole” w Ósemeczce

Program „Bezpieczne przedszkole” w naszym Przedszkolu Miejskim nr 8 w Chełmie realizują zgodnie z założeniami wszyscy: dzieci w wieku od 3 do 6 roku życia, rodzice, pracownicy przedszkola oraz różnych instytucji zapraszanych do współpracy. Mamy coraz więcej doświadczeń i w codziennej pracy nauczyciela oraz współpracy z rodzicami i środowiskiem.
Jednym w wielu bardzo ważnych elementów codziennej edukacji dzieci jest ruch, higiena osobista dzieci, higiena jamy ustnej oraz zdrowe nawyki żywieniowe. Również realizujemy programy propagujące zdrowe odżywianie i bezpieczeństwo:
„Przedszkolak dobrym kolegą”, „Akademia Aquafresh”, „Akademia Zdrowego Przedszkolaka”, „Kubusiowi Przyjaciele Natury” oraz „Młodzi Odkrywcy”, „
Pięć porcji owoców i warzyw”, „Zdrowe powietrze wokół nas”.

 

imageP11809931377

 

Bardzo ważne jest uwrażliwienie dzieci na niebezpieczeństwo, które może się pojawić w czasie zabawy, na kształtowanie umiejętności przewidywania skutków swoich działań, promowanie pomysłów na bezpieczne spędzanie wolnego czasu, pomoc dzieciom w rozumieniu reguł i norm, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w kontaktach z innymi.

 P1180818 28062016

 

imageSDC102781379

 

Realizowałyśmy tematy poruszające tematykę bezpieczeństwa, gdzie omówiłyśmy zasady ruchu drogowego, zasady poruszania się pieszych po ulicy oraz właściwe przechodzenie przez jezdnię. Dzieci poznały podstawowe znaki drogowe. Znają zasady działania sygnalizacji świetlnej, wiedzą w jakich miejscach można bezpiecznie przejść na drugą stronę jezdni.

 

imageP11504111373

 

Dzieci odwiedziły Miejski Komisariat Policji w Chełmie.

W ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym oraz realizacji przez placówkę programu "Bezpieczne Przedszkole" funkcjonariusze policji opowiedzieli jak ważne jest zachowanie bezpieczeństwa przy przechodzeniu przez jezdnię, jeżdżenie w fotelikach samochodowych oraz zapiętych pasach. Funkcjonariusze przypomnieli numery alarmowe, na które należy dzwonić w razie różnych sytuacjach.

 

imageSDC102561378

Bawimy się bezpiecznie i zgodnie, dzieci potrafią samodzielnie zorganizować sobie czas wolny w przedszkolu. Często przypominamy sobie o ustalonym na początku roku szkolnego kodeksie grupowym. W ogrodzie przedszkolnym wspólnie bawią się wszystkie dzieci, więc starsze wiedzą, że trzeba uważać na młodsze. Utrwalamy zasady bezpiecznej zabawy przed feriami zimowymi i przed wakacjami.

 

imageP11807901376

 

Przedszkole odwiedzili ratownicy medyczni, którzy uświadomili dzieciom, co może zagrażać zdrowiu i życiu człowieka i w jaki sposób możemy pomóc poszkodowanym.

Panowie ratownicy przekazali dzieciom niezbędną wiedzę dotyczącą pierwszej pomocy przedmedycznej, przypomnieli o bezpiecznych wakacjach. Pokazali na fantomie, jak wykonać sztuczne oddychanie „pocałunek życia”. Dzieci pod czujnym okiem ratowników mogły również poćwiczyć wdechy i uciśnięcia. Przypomniane zostały wszystkie numery alarmowe, jak również zasady zawiadamiania policji, pogotowia ratunkowego, straży pożarnej. Chętne dzieci posłużyły, jako „poszkodowani pozoranci”, którym ratownicy wykonali profesjonalny opatrunek.

 

WAKACYJNE RADY

 

Głowa nie jest od parady1
i służyć musi dalej,
dbaj więc o nią i osłaniaj,
kiedy SŁOŃCE pali.

 
Biegać boso – przyjemnie,
ale ważna rada:
- idąc na wycieczkę,
dobre buty wkładaj!


Płynie w rzece woda
chłodna, bystra, czysta,

tylko przy dorosłych
z kąpieli korzystaj.

 
Jagody nieznane
gdy zobaczysz w borze -
NIE ZRYWAJ! NIE ZJADAJ!-2
bo zatruć się możesz.


Urządzamy grzybobranie,
jaka rada stąd wynika?
Gdy jakiegoś grzyba nie znasz,
nie wkładaj go do koszyka.

 

Gdy w polu, w lesie, czy za domem
wykopiesz jakiś przedmiot zardzewiały
- NIE DOTYKAJ GO!
Daj znać dorosłym!
Śmierć niosą groźne niewypały!

 

 

W dniu 23.06.2016 dzieci zostały odznaczone odznaką „Bezpieczny Przedszkolak”.

 

 3

 

 

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2
 
Joomla Templates: by JoomlaShack