• Przedszkole Miejskie nr 8 w Chełmie
 • Przedszkole Miejskie nr 8 w Chełmie
 • Przedszkole Miejskie nr 8 w Chełmie
 • Przedszkole Miejskie nr 8 w Chełmie
 • Przedszkole Miejskie nr 8 w Chełmie

A Free Template From Joomlashack

Bezpieczne Przedszkole
Bezpieczne Przedszkole

 

Bezpieczne Przedszkole

 

Kwartalnik nr 2 dla rodziców i dzieci
Przedszkola Miejskiego nr 8 w Chełmie.

 

 

 lologgg423

 

 

Luty 2016

 

„W każdym przedszkolu bezpieczeństwo dzieci było, jest i będzie najistotniejszą sprawą”.

 

Zdrowie, życie i bezpieczeństwo dzieci stanowi wartość, o którą troszczą się wspólnie rodzice, nauczyciele, a także różnego rodzaju organizacje. Aby właściwie przygotować dziecko do roli pieszego czy pasażera, należy w nim wyzwalać umiejętność współżycia z ludźmi (życzliwość, zrozumienie i poszanowanie potrzeb innych), zdolność kierowania i podporządkowania w zależności od sytuacji, słuchania poleceń, wdrażania do utrzymywania porządku, troszczenia się o słabszych, rozwijania refleksu oraz koncentracji. Bardzo ważne jest uwrażliwienie dzieci na niebezpieczeństwo, które może się pojawić w czasie zabawy, na kształtowanie umiejętności przewidywania skutków swoich działań, promowanie pomysłów na bezpieczne spędzanie wolnego czasu, pomoc dzieciom w rozumieniu reguł i norm niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w kontaktach z innymi.

 

imageP1150475257

 

„Wiek przedszkolny jest najbardziej
właściwy do wyrabiania
u dzieci umiejętności
i nawyków, a osiągnięcie znaczących efektów,
kształtowanie właściwych postaw
dzieci wobec problemów
bezpieczeństwa, wymaga działań
systematycznych
i długofalowych”.

 

 

Moje przedszkole jest bezpieczne

 

        Stworzyliśmy przedszkole bardzo bezpieczne i niezwykle przyjazne, które pozwoli poprzez zabawę rozwijać zdolności i umiejętności każdego przedszkolaka. Nasze sale są kolorowe, słoneczne – bogato wyposażone w mebelki, zabawki i pomoce dydaktyczne posiadające certyfikaty bądź atesty bezpieczeństwa.

Nasza palcówka co roku kontrolowana i sprawdzana jest pod względem:

• żywienia i funkcjonowania kuchni, książeczek zdrowia – przez SANEPID

• stanu, sprawności i legalizacji gaśnic

• stanu technicznego budynku – przez głównego specjalistę do spraw BHP i PPOŻ.

• pomiarów elektrycznych – przez osobę uprawnioną

• przewodów wentylacyjnych, kotłowni – przez kominiarza

 

        Szczególnie atrakcyjnym miejscem dla dzieci służącym zabawie i wypoczynkowi jest plac zabaw.  Dzieci do swojej dyspozycji mają piękny, bezpieczny i w pełni wyposażony ogród. Ogrodowe zabawki są bezpieczne, kolorowe i dostosowane do wieku dzieci. Dzieci na terenie placu zabaw przebywają wyłącznie pod opieką nauczycieli i pomocy, którzy za nie ponoszą pełną odpowiedzialność. Codziennie rano konserwator sprawdza, czy urządzenia ogrodowe są sprawne i nie stanowią żadnego zagrożenia dla zdrowia i życia dzieci. Ważnym zadaniem wychowawczym jest też przyzwyczajanie dzieci do przebywania na powietrzu bez względu na pogodę. Wiele jest zajęć, które dostarczają okazji do przebywania na powietrzu.  Każda pora roku stwarza inne możliwości.

 

imagebezpieczneprzedszkole259

 

 

KALENDARIUM WYDARZEŃ

 

MOJE PRZEDSZKOLE JEST BEZPIECZNE
– W miesiącu wrześniu wszystkie dzieci poznały zasady bezpiecznego przebywania i poruszania się po przedszkolu oraz ogrodzie i placu zabaw. W dobrej zabawie i współpracy pomaga dzieciom „Kodeks przedszkolaka”, który został opracowany wspólnie przez dzieci i nauczycielki.


SPOTKANIE Z POLICJANTEM
– Policjant to symbol bezpieczeństwa i porządku publicznego. Panowie policjanci przekazali i przypomnieli dzieciom o prawidłowych zachowaniach na ulicy, bezpiecznym zachowaniu w domu, zachowaniu ostrożności w stosunku do obcych.
Dzieci z grupy  III i IV zaprezentowały wiersze i piosenki m.in. piosenkę pt.„ BEZPIECZNA DROGA DO PRZEDSZKOLA” której słowa mówią „w drodze do przedszkola nie spotka mnie nic złego bo znam już przepisy ruchu drogowego”.  Słowa te pomagają dzieciom zapamiętać zasady ruchu drogowego oraz przypominają jak być bezpiecznym podczas poruszania się po ulicach. Po rozmowie z policjantami dzieci wyszły na plac przed przedszkole,gdzie miały możliwość  oglądać radiowóz policyjny  oraz wszystkie skomplikowane urządzenia niezbędne do pracy policjanta.


ALARM PRÓBNY
– 11 lutego wszystkie dzieci obecne w  przedszkolu oraz personel uczestniczyli w próbnym alarmie przeciw pożarowym.
Dzieci poznały drogi ewakuacyjne, wiedzą, że trzy długie gwizdki oznaczają alarm, po którym należy bezzwłocznie opuścić przedszkole. Wszystkim działaniom dzieci i nauczycieli przyglądał się Pan Strażak , oceniając stopień przygotowania i znajomości przepisów przeciwpożarowych. Wszyscy otrzymali bardzo wysoką ocenę czyli szóstkę za świetne przygotowanie i błyskawiczne przeprowadzenie akcji ewakuacyjnej.

 
Bezpieczne Przedszkole

 

Bezpieczne Przedszkole

 

Kwartalnik nr 1 dla rodziców i dzieci
Przedszkola Miejskiego nr 8 w Chełmie.

 

 

 lologgg423

 

 

Listopad 2015

 

 

Do kogo skierowany jest program.

Program „Bezpieczne przedszkole” jest skierowany do dzieci, rodziców oraz pracowników przedszkola. Jego podstawowym celem jest wyrabianie u dzieci nawyków i umiejętności związanych z bezpieczeństwem (samoobsługa, higiena, nawyki prozdrowotne itp.) przy aktywnym współudziale rodziców, którzy również pogłębiają swoją wiedzę w tej dziedzinie oraz wprowadzanie zmian na placówce tak, by była miejscem bezpiecznym dla dzieci i pracowników.

 

fwer1

erter5


    

Dzieci  w czasie trwania programu będą realizowały treści w kolejnych etapach :

 

    I  etap realizacji :

 • Wyrabianie umiejętności samoobsługowych
 • Wyrabianie nawyków higienicznych i kulturalnych
 • Wdrażanie do zachowań prozdrowotnych
 • Wdrażanie dzieci do utrzymania ładu i porządku na terenie przedszkola

 

Koniec roku: zdobycie odznaki „Samodzielny przedszkolak”. Przez cały rok dzieci zdobywają znaczki „To potrafię”.


    II etap realizacji:

 • Utrwalanie zachowań prozdrowotnych
 • Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci
 • Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych
 • Przez cały rok dzieci uczą się prawidłowego poruszania po drogach i korzystania ze środków transportu


Pod koniec roku zdobywają „Kartę uczestnika ruchu drogowego” w obecności policjanta.

 

   III etap realizacji:

 • Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i unikaniu zagrożeń
 • Utrwalanie umiejętności społecznych dzieci
 • Utrwalanie zachowań prozdrowotnych
 • Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych
 • Przez cały rok dzieci zdobywają punkty w książeczce „Mały ratownik”

Na zakończenie roku przyznanie odznak „Mały ratownik”

 

Rodzice :

 • Otrzymują kwartalnik „Bezpieczne Przedszkole”
 • Zdobywają tytuł „Odpowiedzialny rodzic” :

- biorą udział w spotkaniach
- wykonują wspólnie z dziećmi zadania
- biorą udział w przedsięwzięciach organizowanych na terenie przedszkola (konkursy plastyczne, spotkania okolicznościowe, imprezy itp.)

 • Otrzymują różnego rodzaju informacje na stronie internetowej i gazetce przedszkolnej
 • Wypełniają ankietę „odpowiedzialny rodzic”.


Życzymy  wszystkim  świetnej zabawy!!!!!!

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 2
 
Joomla Extensions: by JoomlaShack