• Przedszkole Miejskie nr 8 w Chełmie
  • Przedszkole Miejskie nr 8 w Chełmie
  • Przedszkole Miejskie nr 8 w Chełmie
  • Przedszkole Miejskie nr 8 w Chełmie
  • Przedszkole Miejskie nr 8 w Chełmie

A Free Template From Joomlashack

Grupa I
WIERSZYKI DO ZABAWY I NAUKI - PAŹDZIERNIK

Zabawa z wykorzystaniem rymowanki  „ LECĄ LIŚCIE”


Lecą liście z drzewa bo to jesień już                        Dzieci za nauczycielem podnoszą
Wiatr je wciąż rozwiewa ,                                       ręce i poruszają nimi w jedną i drugą stronę, naśladują wietrzyk

wieje tam i t tu                                                      naśladują szelest liść – szu, szu, szu   

 

Spadają na trawę, spadają na głowę                          dmuchają delikatnie, mocniej                   


Nazbieramy liści żółtych i czerwonych                        naśladują zbieranie liści, 


Zrobimy bukiecik, włożymy w wazonik                       naśladują trzymanie bukietu liści i wkładanie bukietu do wazonu.

 

„ JESIEŃ”


Spadają liście, szeleszczą wokoło.
Wiatr je unosi gwiżdżąc wesoło.

Lecą kasztany, cieszą się dzieci.
Słabiej niż latem słoneczko świeci.

Nagle żołędzie z drzewa spadają.
Chętnie je zaraz wszyscy zbierają.

Piękne korale ma jarzębina.
To znak, że jesień już się zaczyna.

 

„Muchomorek”

Miły Muchomorku
powiedzieć mi musisz,
gdzie kupiłeś taki
śliczny kapelusik.

Moja wiewióreczko
chętnie ci odpowiem,
ja go nie kupiłem-
wyrósł mi na głowie.

 
PIOSENKI DO NAUKI I ZABAWY- PAŹDZIERNIK

„KOLOROWE LISTKI”

Kolorowe listki z drzewa spaść nie chciały,
kolorowe listki na wietrze szumiały.

Szu, szu, szu, szumiały wesoło,
szu, szu, szu, wirowały wkoło.
Szu, szu, szu, szumiały wesoło,
szu, szu, szu, wirowały wkoło.

Kolorowe listki bardzo się zmęczyły,
kolorowe listki z drzewa zeskoczyły.

Hop, hop, hop, tak sobie skakały,
hop, hop, hop, wkoło wirowały.
Hop, hop, hop, tak sobie skakały,
hop, hop, hop, wkoło wirowały.

Kolorowe listki spadły już na trawę,
kolorowe listki skończyły zabawę.

Cicho- sza, listki zasypiają
cicho- sza, oczka zamykają.
Cicho- sza, listki zasypiają
cicho- sza, oczka zamykają.

 

„TAŃCZĄCA WIEWIÓRKA”


Wiewióreczka mała,
po lesie biegała,
hopsa sasa, hopsa sasa, po lesie biegała. (bis)

Spotkała jeżyka,
tańczyli walczyka,
tańczyli walczyka, raz, dwa, trzy, raz. (bis)

Wiewióreczka mała,
po lesie biegała,
hopsa sasa, hopsa sasa, po lesie biegała. (bis)

Spotkała owieczkę,
tańczyli poleczkę,
raz i dwa i raz i dwa i tańczyli poleczkę. (bis)

Wiewióreczka mała,
po lesie biegała,
hopsa sasa, hopsa sasa, po lesie biegała. (bis)

Spotkała Ślimaka,
tańczą kujawiaka,
raz i dwa, raz i dwa, trzy, tańczą kujawiaka. (bis)

Wiewióreczka mała,
po lesie biegała,
hopsa sasa, hopsa sasa, po lesie biegała. (bis)

Spotkała szaraka,
tańczą kujawiaka,
dookoła polany, tańczą kujawiaka. (bis)

 
CZEGO UCZĄ SIĘ SKRZATY- PAŹDZIERNIK

1. Rozwijanie umiejętności obserwacji i poznawania przyrody wszystkimi zmysłami, dostrzeganie jej piękna, kojarzenia zachodzących zmian związanych ze „Złotą jesienią”.
• Rozpoznawanie w ogrodzie i parku drzew liściastych i iglastych. Poszerzenie wiedzy przyrodniczej o nazwy drzew i ich owoców.
• Zainteresowanie odlotami ptaków na zimę, zachęcenie do obserwacji ich przelotu.
• Uwrażliwianie na piękno jesiennego krajobrazu poprzez bezpośrednie obcowanie z przyrodą, zabawy muzyczno - ruchowe, plastyczno – techniczne oraz konstrukcyjne
podczas manipulowania tworzywem przyrodniczym.
• Kształtowanie dziecięcych postaw moralnych w zakresie dostrzegania wartości niesienia pomocy innym, nazywania i wyrażania emocji.
• Rozwijanie umiejętności dzieci w zakresie dostrzegania. Doskonalenie poczucia rytmu poprzez zapamiętywanie i odtwarzanie prostych układów rytmicznych z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych, gestodźwięków.
• Budzenie szacunku dla nauczyciela, wdrażanie do aktywnego udziału w uroczystościach przedszkolnych, zwracanie uwagi na kulturalne zachowanie.

2. Zainteresowanie dzieci funkcjonowaniem poczty - wzbogacanie słownictwa. Kształcenie szacunku dla pracy pocztowców.
• Wzbogacanie wiadomości na temat poczty - (koperty, znaczki, adres)
• Zaciekawienie dzieci dawnymi sposobami przekazywania wiadomości.
• Dostrzeżenie konieczności zachowania ostrożności wobec nieznanych osób oraz znajomości własnego imienia, nazwiska.
• Zachęcanie dzieci do wypowiadania się na określony temat.
• Kształcenie wrażliwości muzycznej poprzez reakcje na umowne sygnały oraz rozwijanie umiejętności poruszania się w rytm muzyki.
• Rozwijanie umiejętności dostrzegania i rozumienia rytmów, porównywania wielkości.
• Wdrażanie dzieci do aktywnego udziału w ćwiczeniach i zabawach ruchowych.
• Zachęcanie dzieci do rysowania elementów tworzących własny projekt – rysowanie kreatywne.
3. Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania. Budzenie szacunku dla pracy kolejarza.
• Doskonalenie sprawności manualnej i spostrzegawczości. Wykonywanie prac plastycznych wg wskazówek nauczyciela. Rozwijanie wyobraźni oraz wypowiadania się na temat swojej pracy.
• Kształtowanie u dzieci zdolności do klasyfikowania, grupowania przedmiotów ze względu na posiadane cechy.
• Budzenie zainteresowania postępem technicznym w zakresie konstruowania oraz udoskonalania pociągów

 


 
Joomla Templates: by JoomlaShack