• Przedszkole Miejskie nr 8 w Chełmie
  • Przedszkole Miejskie nr 8 w Chełmie
  • Przedszkole Miejskie nr 8 w Chełmie
  • Przedszkole Miejskie nr 8 w Chełmie

A Free Template From Joomlashack

Grupa I
ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE NA CZERWIEC


Celem naszych działań w miesiącu czerwcu będzie:

·    Kształtowanie postawy odpowiedzialnego przedszkolaka poprzez przypomnienie praw
i obowiązków dziecka.
·    Budzenie u dzieci szacunku do wszystkich dzieci bez względu na wygląd, kolor skóry
i pochodzenie. Poznawanie wartości przyjaźni.
·    Przypomnienie dzieciom o obowiązku używania w kontaktach społecznych słów: dziękuję, przepraszam, proszę. Podnoszenie kompetencji językowych dzieci- opowiadanie, opisywanie, ocena postaci.
·    Zachęcanie dzieci do wspólnego świętowania z uznawaniem prawa każdego dziecka do zabawy.
·    „Jak dobrze mieć przyjaciela” – Dzień przyjaciela w przedszkolu
·    Dzień Dziecka w przedszkolu - Kształcenie umiejętności zgodnego, radosnego współdziałania, podczas zabaw muzyczno - ruchowych  
·    Doskonalenie umiejętności przedstawiania przeżyć przez dzieci w różnych formach wypowiedzi: plastycznej, muzycznej, ruchowej - Stworzenie okazji do rozwijania wyobraźni i twórczego fantazjowania.
·    Stwarzanie okazji do stosowania przez dzieci  w praktycznym działaniu umiejętności klasyfikowania oraz posługiwania  się wyrażeniami: na, pod, obok, w, za, w sytuacjach zadaniowych. Wdrażanie do  opisywania czynności z użyciem zdań pojedynczych.
·    Doskonalenie umiejętności przeliczania porównywani i klasyfikowania przedmiotów.  
·    Zabawy i ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne
·    Poznawanie zasad bezpiecznego wypoczynku  nad wodą, w górach, w lesie.
·    Wskazywanie różnorodnych możliwości bezpiecznego spędzania wolnego czasu.
·    Przybliżenie tradycji witania lata w „ sobótkową noc”.
·    PIKNIK RODZINNY -  zabawy integracyjne przy muzyce oraz  na dmuchanym placu zabaw,  grillowanie, poczęstunek.

REALIZACJA PROJEKTU
( Przyroda, matematyka i technika wokół nas
w miesiącu czerwcu)


·    Zapoznanie z wyglądem i przeznaczeniem ogrodu zoologicznego oraz żyjącymi w nim zwierzętami  i roślinami - zachęcenie do ich obserwacji  podczas wycieczki do ZOO.
·    Rozwijanie umiejętności związanych z poznawaniem świata zwierząt. – obserwowanie, spostrzeganie, porównywanie, liczenie i klasyfikowania
·    Motywowanie do formułowania wypowiedzi na określony temat oraz  wyrażania swoich doświadczeń w różnych technikach konstrukcyjnych, plastycznych.
·    Zachęcanie dzieci do obserwowania zjawisk  [przyrodniczych  zachodzących  wraz z nadejściem lata  w bezpośrednim kontakcie z różnymi ekosystemami: ogród przedszkolny, park, sad, łąka - obserwacja  drzew, krzewów, kwiatów.
·    Wzbogacanie wiadomości dzieci związanych z charakterystycznymi cechami dla lata..
·    Zachęcenie do  poszukiwania odpowiedzi na pytanie co pływa, co tonie w trakcie zabaw badawczych.

 

 
WIERSZE DO ZABAWY I NAUKI-CZERWIEC

                                
„Lato i Dzieci”

Lato do nas idzie,
zatrzyma się w lesie.
Jagody, poziomki
w dużym koszu niesie.


Słoneczko promienie
rozrzuca dookoła.
Chodźcie się pobawić!
głośno do nas woła.


Nad morze, w góry
chce pojechać z nami.
Wie, że miło spędzi
czas z przedszkolakami


„JUŻ LATO”

Już jest lato, już jest lato
Wyjeżdżamy z mamą, tatą
W góry, w lasy lub nad morze.
Każdy jedzie tam, gdzie może
Bliżej słońca, bliżej wody
by się kąpać dla ochłody.
Na jagody chodzić w las
bo wakacji nadszedł czas.

 
PIOSENKI DO NAUKI I ZABAWY- CZERWIEC

„ Podajmy sobie ręce”

Chociaż świat dokoła
dziwny jest i wielki,
a my tacy mali,
mali jak kropelki

Ref:   Podajmy sobie ręce
w zabawie i w piosence,
w ogródku przed domem,
na łące znajomej.
Podajmy sobie ręce
przez burze i przez tęcze,
pod gwiazdą daleką,
nad rzeczką i rzeką.

Kiedy nagle z bajki
zniknie dobra wróżka,
kiedy szary smutek
wpadnie do fartuszka
Ref:    Podajmy sobie ręce
Choć nas czasem dzielą
nieprzebyte góry,
nieskończone drogi,
zachmurzone chmury
Podajmy sobie ręce …

 

 ,,Niech żyją wakacje”

Pojedzie z nami piłka
i pajac i skakanka,
będziemy się bawili
od samiutkiego ranka.

Ref: Niech żyją wakacje
         Niech żyje pole, las
   I niebo i słońce
Wolny swobodny czas.

Gorące złote słońce
na czarno nas opali
w przejrzystej bystrej rzece
 będziemy się kąpali.

Ref: Niech żyją wakacje …..

 


 
Joomla Templates: by JoomlaShack