• Przedszkole Miejskie nr 8 w Chełmie
 • Przedszkole Miejskie nr 8 w Chełmie
 • Przedszkole Miejskie nr 8 w Chełmie
 • Przedszkole Miejskie nr 8 w Chełmie

A Free Template From Joomlashack

Grupa IV
ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC LUTY W GRUPIE ARTYSTÓW

 

 

 • Rozumienie konieczności rzetelnego wypełniania obowiązków i przyjętych zobowiązań zarówno w rodzinie, jak i poza nią.

 • Budowanie pozytywnych relacji w grupie rówieśniczej opartych na wzajemnym zaufaniu i odpowiedzialności.

 • Kształcenie pozytywnej samooceny i wiary we własne możliwości.

 • Tworzenie okazji do odgrywania różnych ról w relacjach interpersonalnych, ze zwróceniem uwagi na rolę dziecka w rodzinie

 • Rozbudzenie zainteresowania literaturą poprzez codzienny kontakt (wiersze, baśnie, bajki, legendy, opowiadania)

 • Doskonalenie sprawności fizycznej poprzez codzienny udział w zabawach ruchowych i ćwiczeniach.

 • Wyrażanie swoich obserwacji w ekspresji plastycznej.

 • Uwrażliwianie na piękno zimowego krajobrazu, poznawanie rzeczywistości przyrodniczej poprzez uważną obserwację.

 • Wdrażanie do poszanowania świata przyrody i opiekuńczego stosunku do zwierząt i roślin.

 • Zwracanie uwagi na mijający czas na podstawie przykładów z życia ludzi, przyrody i literatury dziecięcej.

 • Doskonalenie umiejętności odczytywania informacji przedstawionych za pomocą symbolicznego zapisu.

 

 
PIOSENKA DO NAUKI I ZABAWY- LUTY

„Lubimy bajki”

1. Oj rety, co tu się dzieje,
wszędzie są wróżki i czarodzieje.
To nie do wiary, ja chyba śnię,
wszystko co zechcę, to spełnia się!

Ref. No, bo my lubimy bajki,
wtedy, kiedy jest nam źle.
My lubimy takie bajki,
które dobrze kończą się.

2. Jeden ruch różdżką, jedno zaklęcie,
oto księżniczka tańcuje z księciem.
Wróżka Kopciuszka stroi na bal,
tylko macochy trochę mi żal.

Ref. No, bo my lubimy bajki...

3. Abrakadabra, hokus- marokus,
w czarach jest siła i mnóstwo pokus.
Dla czarodzieja przestroga ta,
aby nie zbudził śpiącego zła.
Ref. No, bo my lubimy bajki...

 

 

 


 
Joomla Templates from JoomlaShack