NASZA ÓSEMECZKA

KADRA ÓSEMECZKI  2021/2022

dyrektor Przedszkola – mgr Barbara Foryt

Grupa I Skrzaty

mgr Katarzyna Wójcik

mgr Elżbieta Staszczuk

pomoc nauczyciela: Iwona Kędzierawska

Grupa II Pyzusie

mgr Aneta Rul vel Sochacz

mgr Anna Ewa Fidler- Trus

pomoc nauczyciela: Justyna Matusz

Grupa III Odkrywcy

mgr Aneta Dudzińska

mgr Katarzyna Stefaniak

pomoc nauczyciela: Katarzyna Bondarczyk

Grupa IV Artyści

mgr Bożena Komenda

mgr Agata Szykuła

pomoc nauczyciela: Joanna Głasek

nauczyciel religii: mgr Jolanta Marciniak

nauczyciel języka angielskiego: mgr Magdalena Kulig-Konopko

akompaniator, nauczyciel tańca: mgr Marcin Watras

intendent:  mgr Izabela Gmyrek

kucharka: Magdalena Dyć

pomoc kucharki: Anna Leśnicka

konserwator: Krzysztof Dec

Historia przedszkola

15 lutego 1961 r. to dzień w którym po raz pierwszy w murach przedszkola rozległy się dziecięce głosy. Jednak początki naszej placówki są związane z powstaniem Kombinatu Cementowego „Chełm”. Pierwszą siedzibą przedszkola było zagospodarowane mieszkanie w bloku przy ul. 22 Lipca obecnie 11 listopada. Rozbudowa Cementowni i wzrost zainteresowania opieką przedszkolną skłoniło władze do powołania do życia nowej placówki przedszkolnej przy ul. Mikołaja Reja 54, która nosiła nazwę Przedszkole Zakładowe Kombinatu Cementowego „Chełm” w Chełmie.

Jak donosiła ówczesna prasa „liczyło ono 4 sale o powierzchni 60 m2 każda, wygodne korytarze, urządzenia sanitarne i gospodarcze. Kwalifikowana kadra pedagogiczna, opieka lekarska i dobra kuchnia czyniły go najlepszą placówką w całym Powiecie Chełmskim” . Już wtedy do placówki uczęszczało około 100 dzieci i z każdym rokiem ich przybywało. W związku z czym w 1976 r. oddano do użytku nowe skrzydło, w którym mieściło się 3 sale, gabinet lekarski, obszerne szatnie i nowoczesna sala gimnastyczna.

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu dyrekcji i kadry pedagogicznej placówka stała się prekursorem działań dydaktycznych, metodycznych i organizatorskich – masowe imprezy, wycieczki, zespoły metodyczne, eksperymenty edukacyjne. Wysoki poziom zajęć dydaktyczno – wychowawczych gwarantował nie tylko solidne podstawy do dalszej edukacji naszych absolwentów, ale stał się również kuźnią przyszłych talentów. Kolejne i obecne pokolenie nauczycieli kontynuując dobre tradycje, dba o wysoki standard procesu dydaktycznego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców i współpracując ze środowiskiem lokalnym. Podnosząc systematycznie jakość pracy wdrażamy liczne innowacje, za które już w 2000 roku otrzymaliśmy wyróżnienie z rąk Kuratora Lubelskiego oraz uznanie wiceministra MEN Pana Piotra Ungera.

Efektem naszej pracy są nasi wychowankowie a z tych możemy być tylko dumni. Wielu z nich wzrosło się z naszym Miastem, ale również wielu z nich kroczy po drogach kariery w kraju i za granicą. O tym, że przedszkole cieszy się dużą popularnością i sympatią świadczy fakt, że wychowujemy już trzecie pokolenie i jesteśmy pełni wiary, że będziemy wzorowo służyć następnym.

KIERUNKI DALSZEGO ROZWOJU

,,Wszystkiego co naprawdę muszę wiedzieć nauczyłem się w przedszkolu”

Robert Fulghum

To przekonanie towarzyszy nam na co dzień w naszej pracy. Podłożem każdej naszej myśli, działania, planów jest przeświadczenie o największej chłonności umysłu dziecka w wieku przedszkolnym. Naszym obowiązkiem jest wykorzystać ten czas w rozwoju dziecka najlepiej jak jest to możliwe. Dlatego bardzo starannie przygotowałyśmy koncepcję działania mając na względzie to, aby przedszkole było miejscem rozwijania naturalnych zdolności dziecka, wspierania go i pokazywania mu drogi rozwoju.
Nasze przedszkole jest miejscem dobrej zabawy, szczęściem, radością. Największym dobrem jest dobro dziecka, przygotowujemy je do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami. Stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Pragniemy w każdym dziecku rozbudzać ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość. Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspansji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań.

„Naszym założeniem jest, aby nasi wychowankowie wyrośli na ludzi zdrowych, wrażliwych, twórczych, o szerokich zainteresowaniach i umiejętnościach. Nasze przedszkole zapewnia poczucie bezpieczeństwa, troszczy się o zdrowie i wszechstronny rozwój dziecka. Dbamy o to aby wszystkie dzieci w naszym przedszkolu miały stworzone przyjazne warunki rozwoju emocjonalnego, duchowego, umysłowego i fizycznego. Rozwijamy inwencję twórcza dziecka poprzez samorealizację w ekspresji słownej, muzycznej, plastycznej, ruchowej”

„Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział, nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał, nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało”.
Janusz Korczak

OSIEM KIERUNKÓW DZIAŁAŃ ÓSEMKI
Przedszkole posiada kilka najważniejszych kierunków działania:
1. Ósemeczka to kuźnia innowacyjnych projektów edukacyjnych, których głównym celem jest wspieranie wszechstronnego rozwoju i kształcenie twórczej osobowości dziecka.  Przede wszystkim jesteśmy „Przedszkolem dobrego startu w szkole”. Dążymy do jak najlepszego przygotowania wszystkich dzieci do następnego ważnego etapu w ich życiu, jakim jest obowiązek szkolny i staramy się tak przygotować do niego dzieci, aby realizowały go w sposób bezstresowy i swobodny. Osiągnięcie tak postawionego celu wymaga właściwego przygotowania każdego dziecka pod kątem poznawczym, emocjonalno – społecznym, jak i wyrównania startu szkolnego wszystkich dzieci. Pragniemy, w każdym dziecku rozbudzać ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość. Wykorzystujemy programy własne, nowoczesne metody pracy, stosujemy wczesną diagnozę i pracę wspierającą z dziećmi wymagającymi wsparcia, prowadzoną przez zatrudnianych w przedszkolu specjalistów oraz wykorzystujemy wsparcie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

2. Drugim kierunkiem działania, który wyznacza nasze cele jest rozwijanie twórczej osobowości dziecka. Osiągamy to poprzez pobudzanie dziecka do twórczych działań we wszystkich sferach jego aktywności stosując zabawy badawcze, metodę projektu, która umożliwia obserwację, doświadczenia oraz zachęcanie dzieci do wątpienia, sprawdzania i zadawania pytań. Posiadamy certyfikat „Szkoła odkrywców talentów”. Od kilku lat organizujemy wspólnie z PWSZ Chełm miejskie Festiwale Przedszkolnych Talentów oraz Dzień Młodego Naukowca w Centrum Lotniczym w Depułtyczach. Naszą mocną stroną są przedszkolne koła zainteresowań. „Zaczarowany świat bajek” – zabawy w teatr wywierają duży wpływ na postawy moralne dzieci, wyostrzają zmysł obserwacji, kształtują osobowość i rozładowują nagromadzone emocje. Każde dziecko w wieku przedszkolnym pragnie sukcesu i uznania. Właśnie przedszkolne zajęcia teatralne stwarzają ku temu najlepsze warunki. W wychowaniu dziecka trzeba kłaść duży nacisk na przeżycia emocjonalne – uczyć je cieszyć się i smucić, dostrzegać dobro i zło. Dziecko wcielając się w postać przeżywa losy bohaterów literackich, utożsamia się z nimi, często naśladując ich postępowanie. Pozytywny bohater, z którym dziecko spotyka się na spektaklu teatralnym, zdobywa jego uznanie, pomaga w zrozumieniu, dlaczego takie zachowanie jest dobre. Występowanie negatywnych bohaterów – bo i tacy istnieją w bajkach- ma także duże znaczenie uspołeczniające.Uczestniczymy w międzynarodowym projekcie „Magiczna Moc Bajek”. Aktywnie działa koło taneczne – „Tańczące nutki”, plastyczne – „Tęczowe Pyzusie”, ekologiczne „Ekofani” oraz Klub Młodych Odkrywców Centrum Nauki Kopernik „Pchełki” działa już od 6 lat. Jesteśmy najstarszym w Chełmie, aktywnie działającym klubem, pierwszym przedszkolnym klubem na wschodniej ścianie Polski. „Pchełki” to jedyny przedszkolny klub prezentujący się na Pikniku Naukowym w Warszawie oraz Festiwalach KMO Polski Wschodniej. Nasze pasje, działania są dobrze znane w Centrum Nauki Kopernik oraz w sieci klubów działających na terenie całej Polski i zagranicą. Szczególną zaletą spotkań naszego KMO jest osobiste zaangażowanie klubowiczów. Dzieci wspólnie rozwijają swoje umiejętności, zainteresowania i pasję, kształtują umiejętności społeczne i osobiste. Budują poczucie własnej wartości, uczą się współpracy komunikacji, podejmowania inicjatywy i odpowiedzialności. W pracy KMO wykorzystujemy metodę badawczą, która integruje różne obszary edukacji i uczy rozwiązywać problemy. Przedmiotem naszych badań bywa to co interesuje dzieci – cała przyroda i zjawiska z nią związane. W ramach KMO zaspakajając dziecięcą ciekawość światem techniki organizujemy zajęcia konstrukcyjne, spotkania w Centrum Lotniczym PWSZ, warsztaty z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, stolika multimedialnego oraz z zakresu robotyki.
KMO to także miejsce gdzie nasi klubowicze zgłębiają tajniki kulinarne próbują swoich sił w wypiekach pierniczków w przyrządzaniu własnych sałatek i różnych potraw. Klubowicze to mali miłośnicy przyrody, nie tylko ją obserwują, ale także zakładają i dbają o przedszkolne ogródki. Biorą udział w ogólnopolskich
i międzynarodowych programach i projektach.
Nasz klub „Pchełki” współpracuje z Centrum Nauki Kopernik, z Akademią Młodych Naukowców
z Piaseczna, Planetarium Astro Park i Jupiter, Mały Leonardo, PWSZ.
Klub „Pchełki” i jego opiekunka Barbara Foryt zdobyli tytuł Mistrza KMO przyznany przez Centrum Nauki Kopernik oraz Polsko- Amerykańską Fundację Wolności. Zdobyliśmy tytuł laureata i stypendium na realizację własnego projektu w ogólnopolskim konkursie „Badacze KMO”.
Uczestniczymy w ogólnopolskich programach i projektach: „AKADEMIA AQUAFRESH” – Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej dla Przedszkolaków, koncentruje się na profilaktyce stomatologicznej dzieci w wieku przedszkolnym. Działania kierowane do dzieci mają zachęcić je do codziennego dbania o higienę jamy ustnej. Posiadamy certyfikat „Bezpieczne Przedszkole” – którego celem jest przestrzeganie zasad postępowania, warunkujących bezpieczeństwo w każdym miejscu.

3. Trzecim elementem naszej codziennej pracy jest podążanie za postępem, rozwojem i nowoczesnością. Staramy się nadążać za zmianami społecznymi i kulturowymi. Przedszkole, tak jak każda inna instytucja jest wpisane w panującą sytuację społeczną i musi podlegać zmianom, jak wszystkie inne elementy życia społecznego. Nasze dzieci korzystają z nowoczesnych urządzeń. Przygotowujemy dla nich prezentacje multimedialne z wykorzystaniem fotografii i muzyki, w pracy dydaktycznej wykorzystujemy programy komputerowe dla dzieci, Internet, a także zajęcia z tablicą interaktywną, kodowanie na dywanie. Celem zajęć komputerowych jest kształtowanie prawidłowego stosunku do komputera. Ważne jest by dzieci zdawały sobie sprawę, że komputer może służyć także do czegoś innego niż zabawa. Nabywając pozytywne doświadczenia dzieci zaczną postrzegać go jako narzędzie ułatwiające komunikację, wspomagające i uatrakcyjniające pracę oraz naukę, narzędzie ułatwiające życie codzienne. Od 2018 roku uczestniczymy w ogólnopolskim programie „Uczymy dzieci programować” Edu Sense.

4. Nie zapominamy też o zmianach społecznych i politycznych. Przygotowujemy dzieci do roli obywateli Europy z jednoczesnym podkreśleniem piękna i bogactwa tradycji naszej ojczyzny. Realizujemy program własny „Sztuka ludowa inspiracją w dziedzinie muzyki, tańca i plastyki”. Jednym z głównych zadań jest świadome włączanie dzieci w nurt tradycji pokoleń, dostrzeżenie przez nich uniwersalnego piękna
i bogactwa sztuki ludowej. Sięgając do polskich korzeni staramy się przybliżyć dzieciom tradycje i obrzędy, których one same stają się uczestnikami np. „Przedszkolne dożynki”, „Wieczór andrzejkowy”, spotkanie wigilijne, „Przedszkolne Zapusty”, Powitanie Wiosny z Zielonym Gaikiem, spotkanie wielkanocne  z przedstawieniem „Wieziemy tu kogucika”. ,,Piknik sobótkowy”. Sztuka ludowa pełni ogromną rolę w rozwijaniu ekspresji twórczej naszych wychowanków. Inspiruje „małego artystę” do wyrażania w formie plastycznej, muzycznej swoich doświadczeń, odczuć i myśli. Szczególnie wartościową formą są spotkania z twórcami ludowymi, wycieczki, wystawy i warsztaty. Przyczyniają się one do zaciekawienia dzieci dawną wsią polską a także ginącymi zawodami. Dzieci mają okazję poznawać muzykę ludową poprzez oglądanie występów zespołów, słuchanie kapeli, poznawanie charakterystycznych instrumentów, naukę tańcówi przyśpiewek. Wielokrotnie prezentowały swoje umiejętności w tym zakresie podczas koncertów opartych na repertuarze zespołu „Ziemia Chełmska”- „Na ludową nutę” z okazji dnia Babci i Dziadka. Jesteśmy przedszkolem promującym sztukę ludową w środowisku lokalnym – organizujemy warsztaty, spotkania, konkursy plastyczne, muzyczne, poetyckie, w których uczestniczą dzieci z chełmskich przedszkoli i nasi absolwenci z zaprzyjaźnionych szkół podstawowych. Posiadamy certyfikat „Przedszkole z tradycjami”. Uczestniczymy w międzynarodowym projekcie „Piękna Nasza Polska Cała”, głównym celem jest kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie ich na piękno, folklor i tradycje Polski oraz kształtowanie tożsamości narodowej dzieci. Działania projektowe będą okazją to do tego, by budzić wśród najmłodszych i ich rodzin poczucie tożsamości narodowej i regionalnej, dumy z bycia Polakiem
a także do wzmacniania więzi z rodzicami i integracji placówek oświatowych z terenu całej Polski i Kresów. Bierzemy udział w ogólnopolskim konkursie – „Przedszkole młodych patriotów”, którego celem jest krzewienie wśród dzieci postaw patriotycznych w kontekście historii państwa i narodu polskiego. Zachęcamy do wspierania naszych działań i propagowanie wśród dzieci i dorosłych postawy „patrioty” poczynając od małych rzeczy, które zaowocują w przyszłości postawą, którą nie powstydzi się żaden Polak.

5. Od najwcześniejszych lat dziecko odczuwa potrzebę ruchu, stara się uczestniczyć w zabawach rytmicznych. Realizujemy program zespołu tanecznego „Tańczące nutki”. Taniec zaliczany jest do jednej z najstarszych form sztuki i kulturowej działalności człowieka. Zawsze był i jest jednym ze sposobów przeżywania, przekazywania emocji, formą fizycznego i duchowego odreagowania oraz okazją do zabawy. Wspólnym celem zabaw i tańców przy muzyce jest rozwijanie w dzieciach poczucia kolektywizmu oraz zwiększenie odpowiedzialności. Dzięki pracy zespołowej rozwijają się indywidualne zdolności każdego dziecka. Zajęcia tego rodzaju pozwalają ujawnić inicjatywę, aktywność i samodzielność dzieci. Konieczność zapamiętania poszczególnych zmian zachodzących w układach tanecznych zmusza do uwagi, szybkiej orientacji, decyzji, uczy przestrzegać ładu i porządku, podporządkowywać się umownym przepisom, wyrabia pozytywne cechy charakteru, kształci wrażliwość estetyczną. Zabawowa forma działalności tanecznej sprzyja odprężeniu psychicznemu, zmniejsza napięcia i likwiduje źródła frustracji. Dzieci wyzbywają się kompleksów, zahamowań, otwierają się na świat, są spontaniczne i bardzo często odnajdują swoje miejsce w grupie rówieśniczej. Stała obecność melodii powoduje, że ruchy taneczne rytmicznie wykonywane i powtarzane stają się ruchami intensywnymi, przez co poprawiają motoryczność dziecka i jego sprawność ruchową. Także, nie bez znaczenia jest pozytywny wpływ tańca na pamięć dziecka, szczególnie na pamięć ruchową, którą kształtujemy poprzez powtarzanie sekwencji kroków i figur tanecznych. Podsumowując, taniec jest przejawem ruchowej działalności człowieka oraz istotnym elementem wychowania dzieci. Wykorzystanie tańca w pracy z dziećmi daje duże możliwości w kierowaniu rozwojem ich osobowości i sprawności psychofizycznej. Różnorodność form tanecznych umożliwia wprowadzenie tańca do pracy z wszystkimi grupami wiekowymi i sprawnościowymi na każdym etapie kształcenia.

6. Obecne czasy wymuszają na placówkach oświatowych zainteresowanie tematami społecznymi ważnymi dla całych społeczności, a nawet dla całej ludzkości. Bardzo ważnym tematem, którym zajmujemy się jest ochrona przyrody. Jednak chcielibyśmy spojrzeć na ochronę środowiska naturalnego trochę inaczej, bo poprzez piękno naszej najbliższej okolicy. To co naprawdę ważne dziecko musi poznać w przedszkolu, od najmłodszych lat kształtować człowieka dla którego przyroda stanie się wartością najwyższą, a zaczynać będziemy, zgodnie z możliwościami naszych dzieci, od tego co nam najbliższe – od miejsca naszych spacerów i zabaw – od okolicy naszego przedszkola. Staramy się, aby nasze przedszkolaki miały częsty kontakt z przyrodą, przez co oddziałujemy na ich wrażenia estetyczne i uczucia. Poznawanie świata roślin i zwierząt, przyswajanie wiadomości na temat ich życia, wzbudza stosunek uczuciowy i wywołuje gotowość do chronienia wszystkiego, co żywe. Bazując na tych obserwacjach, pragnąc rozwijać postawy proekologiczne przystąpiliśmy do ogólnopolskiego programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury”. Już od kilku lat uczestniczymy w akcjach „Komputery za tonery”, „Baterie nie do kosza”, „Zakręcona zbiórka”  (zbiórka nakrętek). Już od kilkunastu lat włączamy się do programu oraz „Czyste powietrze wokół nas”, „Przedszkole Promujące Zdrowie” . Posiadamy certyfikat „Recyklingowe Przedszkole”.

7. Nasza placówka już kilka lat temu przystąpiła do akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Realizujemy program własny „Czytajmy dzieciom”. Chcemy uświadomić rodzicom, że jeżeli zaczniemy dziecku wcześnie czytać, na pewno szybciej i chętniej samo sięgnie po książkę i będzie miało z nią kontakt przez całe życie. Człowiek nie rodzi się czytelnikiem. Miłość do książek i nawyk czytania musi powstać w dzieciństwie. Czytelnika trzeba wychować, sprawić, by czytanie stało się potrzebą, a nawet pasją. Czytanie to też znakomita szkoła moralności. W bajkach i innych mądrych książkach bardzo dobitnie uwydatniony jest problem dobra i zła. Szlachetność jest nagradzana, dzięki czemu dziecko rozumie, ze dobro popłaca. Celem jest popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci i dorosłych, propagowanie bogactwa polskiej literatury, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia narodowej tożsamości.„Wspólne czytanie jest jedną z najpiękniejszych, ale też najważniejszych czynności, jakie dorośli mogą wykonywać razem z dziećmi, oraz jedną z ważniejszych pasji, jaką mogą zaszczepić w życiu małego człowieka”. Przedszkole posiada „Czytelniczy certyfikat książka dla Przedszkolaka”. Uczestniczymy w międzynarodowym projekcie edukacyjnym „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”– którego celem jest rozwijanie czytelnictwa. Angażujemy Rodziców do wspólnej zabawy i przekazywania dzieciom za pośrednictwem literatury wartości moralnych.

8. W przedszkolu realizowany jest kilkuetapowy projekt adaptacyjny: „Jestem przedszkolakiem”.
Jego główne cele to:
• wspomaganie indywidualnych możliwości rozwoju małego dziecka w procesie przystosowywania się do życia w warunkach przedszkolnych.
• zapewnienie dziecku poczucia psychologicznego bezpieczeństwa podczas poznawania nowego otoczenia.
• organizowanie sytuacji sprzyjających poznawaniu zasad funkcjonowania przedszkola.
• tworzenie warunków do nawiązywania różnorodnych interakcji dziecka z otoczeniem przedszkolnym.
• nabywanie poczucia przynależności do grupy społecznej.
• wzmacnianie aktywności dzieci poprzez włączanie rodziców w organizowane i spontaniczne działania na terenie przedszkola.
• uświadomienie rodzicom znaczenia aspektu pozytywnego stosunku emocjonalnego dziecka do nowego środowiska.
• wspieranie rodziców w działaniach zapobiegającym trudnościom w procesie adaptacyjnym.

Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględnia ich potrzeby i oczekiwania. Angażuje rodziców do pracy na rzecz przedszkola. Są oni naszymi sojusznikami, a działania nasze są skoordynowane. Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą. Tworzą przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.
Absolwenci naszego przedszkola to dzieci otwarte, twórcze, komunikatywne, przygotowane do podjęcia obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji. Znają siebie i swoje możliwości, akceptują odrębność innych, potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji, rozwiązują problemy, dążą do osiągnięcia sukcesu i radzą sobie z porażkami.

Dziecko kończące edukację przedszkolną w Ósemce:

Potrafi:
Cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie.

Wykazuje:
Zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego.
Motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego.
Umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania.
Umiejętność koncentracji, skupienia uwagi, wytrwałości, umiejętność radzenia sobie z trudnościami.

Posiada:
Zdolność do obdarzania uwagą i porozumiewania się.
Wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia.
Podstawową wiedzę o świecie.

Rozumie – zna – przestrzega
Prawa dziecka i respektuje prawa innych.
Potrzebę szanowania przyrody i środowiska (prezentuje postawę proekologiczną).
Zasad bezpieczeństwa, zasad higieny, dbałość o zdrowie i sprawność fizyczną.
Kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe.

Nasz absolwent jest:
Aktywny, dociekliwy, kreatywny, tolerancyjny, życzliwy.

 

 

Skip to content