Przedszkole zapewnia:

 • Atrakcyjne formy zabaw i zajęć wspierane innowacyjnymi metodami pracy zawartymi w programach własnych i innowacyjnych
 • Wykwalifikowaną , doświadczoną i oddaną w swojej pracy kadrę pedagogiczną
 • Ciepłą, serdeczną atmosferę w stosunku do każdego dziecka
 • Pobyt dziecka w estetycznych salach, bogato wyposażonych w zabawki i pomoce dydaktyczne
 • Doradczą i wspierającą funkcję wobec rodziny w działaniach wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych
 • Pomoc psychologiczną i pedagogiczną w ramach ścisłej współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną
 • Zajęcia dodatkowe:
  • rytmiczno – umuzykalniające
  • nauka języka angielskiego
  • religia
  • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne prowadzone w przedszkolu
  • zajęcia nauki pływania na basenie w Zespole Szkół nr 8
  • plastyczne
  • teatralne
  • taneczno – muzyczne
  • ekologiczne
  • rekreacyjno – sportowe
  • zajęcia Klubu Młodego Odkrywcy
  • zajęcia z zakresu kształcenia regionalnego

Oferujemy również:

 • dodatkowe, bezpłatne zajęcia taneczne, teatralne, plastyczne
 • dalekie i bliskie wycieczki edukacyjne
 • spotkania okolicznościowe w gronie rodzin oraz z zaproszonymi gośćmi
 • bezpłatną opiekę logopedyczną
 • zajęcia z informatyki – nauka podstaw obsługi komputera