Co daje dzieciom ruch?

Ruch to najlepsza, naturalna metoda na dobre samopoczucie. Aktywność fizyczna pomaga utrzymać w lepszej kondycji ciało i umysł. Im szybciej zadbamy o ruch dziecka,
tym lepiej. Szczególną i istotną formą aktywności fizycznej dzieci są gry i zabawy ruchowe. Podnoszą one m. in. stan zdrowotny organizmu, wzmagają ogólny rozwój, rozwijają sprawność fizyczną, stwarzają najlepsze warunki dla czynnego wypoczynku, wyrabiają pożądane cechy charakteru. Odpowiedni dobór zabaw, ich tematyka i sposób przeprowadzenia wpływa na kształtowanie postawy w różny sposób i w różnym zakresie.
W niektórych zabawach i grach wykorzystujemy ilość powtórzeń w danej pozycji, w innych precyzję i dokładność wykonania pojedynczego ćwiczenia. Naturalny sposób ruchu zawarty w zabawach i grach, ukierunkowany określonym tematem pozwala w sposób prosty i efektywny kształtować postawy. Poprzez gry i zabawy ruchowe kształtujemy postawę ogólną, harmonię ruchu, elastyczność oraz elegancję. Stosując w zabawach i grach ćwiczenia korekcyjne niwelujemy wady postawy i zapobiegamy ich tworzeniu się, czyli działamy profilaktycznie. Nasze działanie odnosić się może do początkowego okresu leczenia wad postawy, a głównie skrzywień i skolioz. Wielorakie i urozmaicone wieloma różnymi ćwiczeniami gry i zabawy powinny być stosowane bardzo szeroko w przedszkolu i w klasach początkowych, gdyż oddziałują na postawę ciała dziecka profilaktycznie, przygotowują organizm do prawidłowego rozwoju, sprawności fizycznej i dorosłego życia. W korekcji wad postaw zabawy i gry ruchowe powinny zajmować szczególne miejsce. Korekcja wad postawy jest niestety procesem długotrwałym. Prowadzenie zajęć w formie ścisłej, zwłaszcza w grupach dzieci młodszych powoduje zmęczenie, znużenie i brak zainteresowań korektywą. Zajęcia gimnastyki korekcyjnej stają się wtedy ciężkim, narzuconym przez dorosłych obowiązkiem. Wprowadzenie zabaw i gier ruchowych dostosowanych do potrzeb gimnastyki korekcyjnej w znacznym stopniu uatrakcyjnia zajęcia i mobilizuje ćwiczących do większego wysiłku. Odpowiedni poziom aktywności ruchowej, stymuluje rozwój fizyczny, motoryczny, intelektualny i psychospołeczny. Prawidłowa postawa nie jest tylko ładnym wyglądem, ale to jest przede wszystkim brak problemów bólowych w przyszłości. Ruch dostarcza wielu pozytywnych efektów zdrowotnych np. redukuje nadmierną masę ciała, poprawa struktury kości, wzrost siły mięśni, a także poprawia odporność organizmu i jego wytrzymałość. Również sprzyja koncentracji uwagi. Sprawia, że jesteśmy mniej nadpobudliwi. Dzieci, które spędzają aktywnie czas na powietrzu lepiej śpią, mają lepszy apetyt i samopoczucie.
Ruch jest dla dziecka nieodzownym czynnikiem gwarantującym prawidłowy rozwój organizmu. Ma on znaczenie wszechstronnego bodźca rozwojowego nie tylko pod względem fizycznym, ale i psychicznym.

artykuł opracowała pani Anna Fidler- Trus z grupy Odkrywców

          

Skip to content