Kształtowanie kompetencji kluczowych u dzieci

Kształtowanie kompetencji w placówce przedszkolnej ma wyjątkowy charakter. Z jednej strony ma na celu wyposażenie dziecka w odpowiednią wiedzę, a z drugiej – dostarczenie okazji, które pozwolą wyrobić w nim odpowiednie nawyki i zdobyć umiejętności praktyczne, a także przez działanie umożliwią kształtowanie odpowiednich postaw. Na tym etapie rozwojowym i edukacyjnym na szczególną uwagę zasługują zatem: modelowanie, naśladowanie pozytywnych wzorców, świadome tworzenie sytuacji pozwalających na aktywne uczestnictwo, odczuwanie i eksplorację dostępnej przestrzeni z zastosowaniem zasad indywidualnego podejścia do każdego dziecka. Proces kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych trwa przez całe życie, a jego instytucjonalnym początkiem jest uczestnictwo dziecka w różnych formach edukacji przedszkolnej.
Wyróżnia się 8 kompetencji kluczowych:
– kompetencje w zakresie czytania i pisania
– kompetencje językowe
– kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii
– kompetencje cyfrowe
– kompetencje osobiste i społeczne
– kompetencje obywatelskie
– kompetencje w zakresie przedsiębiorczości
– kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej
Kompetencje cyfrowe
Dziecko w wieku przedszkolnym stopniowo i pod kontrolą wprowadzane jest
w przestrzeń wirtualną, przez co zyskuje możliwość rozwijania wszystkich pozostałych kompetencji kluczowych. Podstawa programowa zachęca do umożliwienia dziecku podejmowania samodzielnej aktywności poznawczej,
w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

DZIAŁANIA PRZEDSZKOLA
W codziennej pracy:
– wykorzystywane są narzędzia TIK (np. magnetofon, rzutnik, laptop, tablica interaktywna )

– wykorzystywanie Internetu – oglądanie prezentacji i filmów edukacyjnych,

– Kodowanie na dywanie. Dzięki zadaniom z kodowania nauka matematyki, informatyki staje się prosta, kolorowa i interesująca, poznawana w zabawie i w działaniu przekształca się w przygodę.
Zabawy z kubeczkami na macie służą do zorganizowania różnego rodzaju aktywności: memory, sudoku, a także do tworzenia kodów z warunkami, algorytmów. Dzięki zabawom z kodowania rozwijamy kreatywne i logiczne myślenie, ćwiczymy samodzielność dzieci, poszerzamy wyobraźnię, przygotowujemy do nauki programowania.
Celem zajęć jest:
– doskonalenie orientacji przestrzennej,
– rozbudzanie zainteresowań programistycznych,
– doskonalenie myślenia abstrakcyjnego i logicznego,
– integracja
– współpraca w zespołach
– Robotyka – warsztaty z Akademią Młodych Naukowców
– zajęcia profilaktyczne – dziecko bezpieczne w sieci

OPRACOWAŁY : KATARZYNA STEFANIAK, ANETA DUDZIŃSKA

Skip to content