Marzec w Klubie Młodego Odkrywcy

Zapraszamy do wspólnego poznawania i odkrywania wiosennego świata przyrody

Rozwijanie umiejętności związanych z poznawaniem świata roślin – zakładanie „Zielonego ogródka”.
• Oglądanie nasionek i cebulek, różnych roślin – wysadzanie i wysiewanie do skrzynek z ziemią, hodowla nowalijek.
• Zachęcenie dzieci do prowadzenia codziennej obserwacji rozwoju roślin, porównywanie upraw w ziemi i w wodzie. Próby opisywania czynników sprzyjających i utrudniających ich wzrost.
• Rozwijanie zainteresowań dzieci światem przyrody poprzez przybliżanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla przedwiośnia.
• Zachęcanie dzieci do bezpośredniej, wielozmysłowej obserwacji wiosennej przyrody podczas spacerów, wycieczek – zwrócenie uwagi na pierwsze oznaki wiosny, zmienną pogodę,
• Nabieranie nawyków spokojnego, cichego zachowania się oraz uważnego wsłuchiwania się w odgłosy przyrody.

REALIZACJA PROJEKTU
„Na tropie historii- moje miasto 100 lat temu”

• Spotkania z regionalistami, muzealnikami w placówkach.
• Zajęcia w terenie – poznawanie zabytków, historii miasta, spotkania z przewodnikiem PTTK.
• Wizyty w archiwum miejskim, parafialnym, przedszkolnym.
• Budowanie wniosków o charakterze badawczym: zadawanie, formułowanie pytań problemowych, wymyślanie sposobów badania, przewidywanie rozwiązań i stawianie hipotez, sposób zbierania i porządkowania danych, formułowanie uogólnień, wymyślanie sposobów zastosowania własnych odkryć w praktyce.