Poznajemy przedszkole- zajęcia adaptacyjne

W przedszkolu realizowany jest kilkuetapowy projekt adaptacyjny: „Jestem przedszkolakiem”.
Jego główne cele to:
• wspomaganie indywidualnych możliwości rozwoju małego dziecka w procesie przystosowywania się do życia w warunkach przedszkolnych.
• zapewnienie dziecku poczucia psychologicznego bezpieczeństwa podczas poznawania nowego otoczenia.
• organizowanie sytuacji sprzyjających poznawaniu zasad funkcjonowania przedszkola.
• tworzenie warunków do nawiązywania różnorodnych interakcji dziecka z otoczeniem przedszkolnym.
• nabywanie poczucia przynależności do grupy społecznej.
• wzmacnianie aktywności dzieci poprzez włączanie rodziców w organizowane i spontaniczne działania na terenie przedszkola.
• uświadomienie rodzicom znaczenia aspektu pozytywnego stosunku emocjonalnego dziecka do nowego środowiska.
• wspieranie rodziców w działaniach zapobiegającym trudnościom w procesie adaptacyjnym.

28 maja 2019r. odbyło się spotkanie z rodzicami  przyszłych przedszkolaków.  Pani dyrektor oraz panie nauczycielki opowiedziały o funkcjonowaniu placówki,  jej głównych kierunkach działalności i rozwoju. Szczególną uwagę zwróciły na  proces adaptacyjny oraz „wyposażenie” malucha na  start w przedszkolu. Rodzice otrzymali pomocne w tym zakresie specjalne wydanie przedszkolnego pisemka „Pyzowe Wieści”.
7 i 11 czerwca 2019r. odbyły się pierwsze zajęcia adaptacyjne w grupie Skrzaty i Pyzusie. Przyszłe przedszkolaki i ich rodzice mieli okazję poznać przedszkole, swoje panie i kolegów. Pierwsze spotkanie pozwalało dzieciom na swobodną zabawę w sali 3-latków i na placu zabaw. Jego głównym celem było przełamanie barier nieśmiałości, niepewności. Drugie spotkanie zapewniło wiele atrakcji. Dzieci z grupy Pyzusie zaprosili gości do wspólnych zabaw przy muzyce. Artyści – najstarsza grupa zaprezentowała swój wspaniały spektakl teatralny „O smoku wawelskim”. Następnie zaproponowała swoim młodszym kolegom wspólne eksperymentowanie. W przedszkolu działa już ponad 7 lat Klub Młodego Odkrywcy „Pchełki”. To klubowicze zaprezentowali „puszczanie zajączków”, „wyczarowywali tęczę” oraz mnóstwo zabaw z wodą. Dla gości przygotowaliśmy też słodki poczęstunek.

Zapraszamy na kolejne zajęcia adaptacyjne już w sierpniu!
1-2.08 i 5-7.08.2019r.
godz. 9.30- 11.30