Przedszkole zapewnia:

 • Atrakcyjne formy zabaw i zajęć wspierane innowacyjnymi metodami pracy zawartymi w programach własnych  oraz udział wychowanków w projektach ogólnopolskich i międzynarodowych;
 • Wykwalifikowaną , doświadczoną i oddaną w swojej pracy kadrę pedagogiczną;
 • Ciepłą, serdeczną atmosferę w stosunku do każdego dziecka;
 • Pobyt dziecka w estetycznych salach, bogato wyposażonych w zabawki i pomoce dydaktyczne;
 • Doradczą i wspierającą funkcję wobec rodziny w działaniach wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych;
 • Pomoc psychologiczną i pedagogiczną w ramach ścisłej współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną;
 • Zajęcia w ramach realizacji podstawy programowej:

rytmiczno – muzyczne z akompaniamentem nauczyciela muzyki;

nauka języka angielskiego;

dalekie i bliskie wycieczki edukacyjne;

spotkania okolicznościowe w gronie rodzin oraz z zaproszonymi gośćmi;

bezpłatną opiekę logopedyczną;

zajęcia z zakresu rozwijania kompetencji cyfrowych – nauka podstaw obsługi komputera, kodowanie, podstawy programowania.

 • Zajęcia dodatkowe wspierające rozwój dziecka oraz jego zainteresowania i uzdolnienia:
  • religia
  • korekcyjno – kompensacyjne prowadzone w przedszkolu
  • zajęcia nauki pływania w Parku Wodnym
  • koło plastyczne  „Tęczowe Pyzusie”
  • koło teatralne  „Zaczarowany Świat Bajek”
  •  koło taneczno – muzyczne ” Tańczące Nutki” we współpracy z instruktorami tańca
  • zajęcia ekologiczne w ramach programu  „Recyklingowe Przedszkole”, ” Kubusiowi Przyjaciele Natury”
  • zajęcia rekreacyjno – sportowe „Sprintem do maratonu”, Akademia Kangura
  • zajęcia Klubu Młodego Odkrywcy we współpracy z Centrum Nauki  Kopernik oraz Akademią Młodego Naukowca
  • zajęcia z zakresu kształcenia regionalnego w ramach programu „Sztuka ludowa inspiracją dziecka w dziedzinie muzyki, plastyki i tańca”
  • z zakresu profilaktyki zdrowotnej ” Przedszkole Promujące Zdrowie”
  • udział w akcjach ekologicznych np.  „Sprzątanie Świata”, „Zakręcona zbiórka”, „Zbieramy makulaturę”  i charytatywnych „Kilometry Caritas”, „Paczka dla bohatera”.