Bezpieczeństwo na co dzień- spotkanie z policjantami

Na początku września w naszym przedszkolu odbyło się spotkanie z funkcjonariuszami Policji. Tematem spotkania było utrwalenie z dziećmi zasad ruchu drogowego oraz przypomnienie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu i w domu. Pani policjant, w formie praktycznej, przypomniała podstawowe zasady zachowania się podczas przechodzenia przez jezdnię. Następnie wytłumaczyła jak należy zachować się w kontaktach z obcymi ludźmi, jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych oraz do kogo zwracać się o pomoc w sytuacji zagrożenia. Policjant poinformował i zademonstrował dzieciom również, w jaki sposób należy się zachowywać podczas ataku psa. Dzieci z dużym zainteresowaniem słuchały rad i wskazówek zaproszonych gości. Pani policjantka opowiadała o postępowaniu dzieci w różnych sytuacjach, dając im możliwość oceny – czy zachowywały się dobrze, czy też niewłaściwie. Podczas spotkania przedszkolaki dowiedziały się jak ważna, odpowiedzialna i niebezpieczna jest praca policjanta. Duże zainteresowanie u dzieci wywołało umundurowanie i wyposażenie policjantów. W szczególności czapka, która wędrowała z głowy na głowę wielu chętnych do jej przymierzenia. Kajdanki oczywiście wzbudziły najwięcej emocji wśród przedszkolaków, na szczęście, jednego ochotnika nie trzeba było uwalniać za pomocą kluczyka, gdyż kajdanki same zsunęły się z jego rąk.
Spotkanie zakończyło się spacerem na chodnik i przejście dla pieszych, podczas którego maluchy praktycznie ćwiczyły umiejętności bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym. Pani policjantka nauczyła dzieci wierszyka o poruszaniu się po chodniku:
„Po chodniku z wielką wprawą,
wędrujemy stroną prawą”
Na zakończenie wizyty przedszkolaki wręczyły gościom podziękowanie.

Spotkanie przygotowały i prowadziły Bożena Komenda i Agata Szykuła.