Jesteśmy aktywni czyli Dzień Sportu w naszym Przedszkolu

 

13 września do przedszkola wszystkie dzieci i wychowawczynie przyszły w strojach sportowych. Głównym celem było zachęcenie dzieci do aktywności ruchowej na świeżym powietrzu ale też integrowanie się grup przedszkolnych, kształtowanie zachowań prozdrowotnych, nabywanie wiary we własne siły i możliwości oraz wzbogacanie przeżyć poprzez szlachetne współzawodnictwo. Rozpoczęliśmy od zabawy tzw. Ruchu Rozwijającego, który ćwiczy nie tylko sferę fizyczną organizmu, ale przede wszystkim rozbudza i doskonali umiejętności komunikacyjne. Konkurencje sportowe odbywały się w dwóch grupach wiekowych: dzieci młodsze 3 – 4 latki i dzieci starsze 5 – 6 latki. Każdy przedszkolak bardzo przejęty brał udział w przygotowanych konkurencjach. Każde prawidłowo wykonane ćwiczenie budziło w dzieciach ogromną radość i zadowolenie z dobrze wykonanego zadania. Na początku rywalizacji, jak to podczas prawdziwych zawodów, odbyła się wspólna rozgrzewka. Potem przedszkolaki próbowały swoich sił w wyścigach rzędów. Śmiechu było co niemiara! Oczywiście zwyciężyli wszyscy. Po zawodach, w których dzieci miały wspaniałe, sportowe emocje, był owocowy poczęstunek. W drugiej części sportowego święta uczestniczyli nasi wspaniali Rodzice – Klub Kreatywnego Rodzica. Trener – tata Julka przygotował wiele konkurencji, wspierali go asystenci rodzice Kuby i Hani. Sportowej rywalizacji towarzyszył głośny doping zawodników. Przedszkolaki w formie zabawy ćwiczyły ogólną szybkość, dokładność, koordynację wzrokowo – ruchową, a także uczyły się zdrowej rywalizacji i przestrzegania zasad fair – play. Ten dzień dostarczył dzieciom niepowtarzalnych przeżyć towarzyszących sportowej zabawie oraz wiele radości. Dzieci bawiły się wspaniale. Dzień pełen emocji zakończył się owocową niespodzianką. Celem „Dnia Sportu” było propagowanie bezpiecznych zabaw na powietrzu, zachęcanie dzieci do aktywności ruchowej. Relację przygotowały pani Agata Szykuła i Bożena Komenda