Odkrywamy, eksperymentujemy, poznajemy znowu w przedszkolu

Przedszkolak ma wiele okazji do zaspokojenia swoich naturalnych potrzeb poznawczych. Przed dzieckiem stają sytuacje, w których samodzielnie musi rozwiązywać problemy, szukać, badać i odkrywać nowe zjawiska. Celowi temu służą zabawy badawcze, eksperymentowanie w przedszkolu, które są jednym ze sposobów rozwijania aktywności twórczej dziecka. Dzieci mają okazję samodzielnie szukać odpowiedzi na nurtujący je problem. Pobudza to w nich aktywność poznawczą, która przejawia się w działaniach badawczych i w zadawaniu pytań.