Spacery i wycieczki w życiu przedszkolaka

Mając na uwadze ogromną wartość spacerów i wycieczek dla rozwoju dziecka, rodzice bardzo chętnie organizują dzieciom liczne wyjścia, w celu zaspokojenia spontanicznej dziecięcej ciekawości świata. Częste pytania – po co?, dlaczego? co to jest ? rozwiązywane są w dużej mierze podczas spacerów i wycieczek. Spacery i wycieczki mają dla przedszkolaka duże znaczenie:
– Poznawcze – zapoznają dzieci z najbliższą okolicą – miastem w którym mieszka dziecko. Podczas spacerów, wycieczek można poznać różne obiekty, instytucje. Dzięki tym wizytom dziecko poznaje różne zawody- sposób wykonania danej pracy.
– Patriotyczne – rozwija się w ten sposób patriotyzm lokalny. Dziecko poznając–zabytki, historię czują się z nim związane. Jest to jego miejsce na ziemi –„ Mała ojczyzna.”
– Emocjonalne -Każdy spacer ,wycieczka wyzwala pozytywne emocje – radość, zadowolenie, ciekawość. Dziecko cieszy się z kontaktu z rodzicami, rodzeństwem.
– Społeczne – dziecko poznaje właściwe wzorce zachowań. Uczy się jak należy zachować się np. w środkach lokomocji (autobusie, pociągu), w muzeum (jesteśmy cicho ,nie dotykamy eksponatów); w parku (nie niszczymy przyrody- nie depczemy trawników, nie zrywamy kwiatów bawimy się zgodnie ,pożyczamy sobie zabawki, ustępujemy miejsca na zjeżdżalni czy huśtawce na placu zabaw).
– Estetyczne – wszelkie wyjścia kształcą u dzieci wrażliwość na piękno i sztukę: oglądanie wystaw, wizyty w muzeum, słuchanie koncertów „przyrody – ptasich”,
– Zdrowotne – zwłaszcza dzięki ćwiczeniom fizycznym. Spacery, wycieczki np. do parku są wspaniałą okazją do uprawiania ćwiczeń fizycznych. Dzieci bardzo lubią: biegi, skoki, wspinanie się, przeskakiwanie przez przeszkody. Zaspokajają w ten sposób naturalną potrzebę ruchu jednocześnie dotleniając organizm.
Wycieczki i spacery są najlepszą receptą „na nudę”. Dostarczają pomysłów na sposoby spędzania czasu wolnego. Przyczyniają się do rozwoju: mowy, myślenia, spostrzeżeń przyczyniają się rozładowaniu emocji, agresji, napięć fizycznych dzieci, hartują organizm. Wyrabiają także, ważne na przyszłość, nawyki np.: organizowanie, planowanie. Zachęcają do ćwiczeń fizycznych, które mamy nadzieję, iż będą kontynuowane w życiu dorosłym.
Kochani Rodzice dziękujemy za zaangażowanie – tak trzymać dalej. GRATULACJE

Skip to content