Uwaga Rodzice!

Przedszkole od 01.09.2020 r. funkcjonuje zapewniając bezpieczeństwo dzieciom, rodzicom i pracownikom przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego,  Ministra Zdrowia oraz rozporządzeń MEN.

Placówka będzie otwarta w godz. 6.00- 17.00

Zasady bezpieczeństwa
Placówka jest wyposażona w podstawowe środki higieny, w tym płyn do dezynfekcji umieszczony w widocznym miejscu przy wejściu do budynku.

Placówka posiada pomieszczenie potrzebne do izolacji, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Jedna grupa dzieci będzie przebywać tylko w jednej sali.

Do grupy będą przypisani ci sami opiekunowie. 

Dzieci będą miały do dyspozycji ograniczoną ilość zabawek i sprzętów tak, aby je łatwo dezynfekować.

Grupy nie mogą się stykać ani w szatni, ani w łazience, a nawet na placu zabaw. 

Dzieci z podwyższoną temperaturą, objawami kataru, kaszlu, infekcji nie będą przyjmowane do placówki.

Prosimy Rodziców o zakładanie maseczek w przestrzeni wspólnej budynku- hol, szatnie, łazienki

W placówce będą udostępnione dwa wejścia ( główne i od strony placu zabaw).

PROCEDURA BEZPIECZNEGO POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 8 W CHEŁMIE- WRZESIEŃ 2020

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM COVID