Kwartalnik nr 17 dla Rodziców i Dzieci Przedszkola Miejskiego Nr 8 w Chełmie

Wrzesień 2020

Przekazujemy w Wasze ręce kolejny numer Przedszkolnego Kwartalnika „Bezpieczne Przedszkole”, w którym nadal będziemy informować o ważnych sprawach dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa. Będzie on przedstawiał podejmowane przez dzieci działania w ramach realizacji ogólnopolskiego programu edukacyjno – wychowawczego „Bezpieczne Przedszkole”. Nasze przedszkole nadal bierze w nim udział. Przypominamy, jego celem jest wychowanie dzieci na odpowiedzialnych dorosłych dbających o bezpieczeństwo własne i innych osób. Cel ten możemy osiągnąć wyłącznie z pomocą Was – rodziców, gdyż to właśnie Wy jesteście dla dziecka najważniejszymi osobami, z których biorą przykład, jesteście wzorem do naśladowania.

Jestem czarodziejem – znam magiczne słowa

Dzień dobry, do widzenia, smacznego, proszę, przepraszam i dziękuję, to krótkie słowa, to tak niewiele kosztuje.

W obecnych czasach coraz rzadziej używamy zwrotów grzecznościowych. Wyciągamy tylko rękę i wymiana odbywa się prawie bez słów. W sklepie recytujemy listę potrzebnych rzeczy zapominając o nie poprosić, a tym bardziej podziękować. Również słówko „przepraszam” powoli odchodzi w niepamięć. W autobusach pchamy się do wyjścia zamiast grzecznie przeprosić, niezauważany jak komuś nadepniemy na palec. Takich przykładów można przedstawić bez liku, ale nie o to tu chodzi. Kiedy przydarza się nam taki jawny brak kultury, oburzamy się na niedostatki w wychowaniu takiego szkodnika, ale czy my sami dajemy dobry przykład swoim dzieciom? Czy uczymy je kiedy należy mówić proszę, kiedy przepraszam i dziękuje? Zwracamy uwagę czy nasza pociecha
podziękowała nam za podanie kanapki, czy poprosiła o podanie zabawki? Może tolerujemy gdy mówi „daj mi”. To od nas zależy czy nasze dziecko będzie kulturalne czy nie, więc nie czekajmy gdy będzie starsze tylko już teraz zacznijmy je uczyć tych magicznych słów.Prawdą jest, że dziecko posiada wrodzone cechy, lecz od najmłodszych lat uczy się i naśladuje najbliższe mu otoczenie. Bardzo ważne jest wpajanie od najmłodszych lat podstawowych form grzecznościowych, ale równie ważne jest uczenie wypełniania pewnych obowiązków. Dziecko czuje się wtedy ważne i potrzebne.Dziecko przedszkolne uczy się na bazie własnych doświadczeń, czerpie przykład z rówieśników i otaczających go dorosłych. W codziennym życiu przedszkolaka pojawia się mnóstwo naturalnych okazji, których nauczyciel nie musi specjalnie aranżować czy wplatać w scenariusze zajęć, a doskonale nadających się do wdrażania maluchów w taki model postępowania, który jest pod względem kultury akceptowany społecznie. Dziecko od najmłodszych lat powinno poznawać zasady kulturalnego postępowania i kindersztuby, które ułatwią mu funkcjonowanie nie tylko wśród rówieśników, ale w otoczeniu społecznym w ogóle. Dlatego też w naszym przedszkolu dużo uwagi poświęcamy kształtowaniu prawidłowych relacji społecznych, uczymy określonych form zachowania, przestrzegania ustalonych zasad i reguł.Podczas całego pobytu w przedszkolu już od najmłodszych lat uczymy dzieci „czarodziejskich słów”: proszę, przepraszam, dziękuję, dzień dobry, do widzenia. Te magiczne słówka działają w naszym życiu cuda. Ułatwiają nam życie, godzą zwaśnione strony, załatwiają różne sprawy. Poza tym w świecie kulturalnych ludzi żyje się przyjemniej.

DROGI RODZICU PAMIĘTAJ!!!
1. Swoim zachowaniem dawaj przykład do naśladowania
Jeśli chcesz nauczyć swoje dziecko kulturalnego zachowania, pokaż mu to na własnym przykładzie. Maluchy uważnie obserwują dorosłych w codziennych sytuacjach i starają się ich naśladować, zawsze i wszędzie bądź dla dziecka wzorem.
2. Używaj „magicznych” słów
Kiedy mówisz do dziecka, dodawaj zawsze „magiczne” słowa „proszę” i „dziękuję”. Tak samo zwracaj się do osób, które przychodzą do twojego domu. Gdy dziecko osłucha się grzeczności, poprzez naśladownictwo przeniesie je do własnego słownika.
3. Zachęcaj dziecko, by używało „magicznych” słów
Gdy dziecko prosi o coś w formie „ Daj!”, powiedz: „A jakie jest magiczne słowo?”, zachęcając, by werbalnie poprosiło o daną rzecz. Po jej otrzymaniu zapytaj: „I co ty na to?”, aby dziecko odpowiedziało: „Dziękuję” i dodaj: „Proszę bardzo”.
4. Służ przykładem grzecznego zachowania
Wchodząc/wychodząc z dzieckiem do domu, sklepu czy przedszkola zawsze używaj słów: dzień dobry/do widzenia Wyjaśnij dziecku, że tak zawsze postępuje kulturalny człowiek. Proś dziecko aby ono zachowywało się tak samo. Jeśli o tym zapomni, cierpliwie przypominaj mu.
5. Doceniaj dobre maniery u innych
Zwróć uwagę na poprawne zachowanie innych osób. Gdy ktoś pokazał swoje dobre maniery lub użył grzecznych słów w stosunku do kogoś, pokaż to dziecku i wyjaśnij, dlaczego jest to dobre.
6. Ucz dziękowania za drobne przysługi
Wyjaśnij dziecku, że należy zawsze podziękować osobie, która wyświadcza nam jakąś przysługę. Stwórz okazje dziecku aby mogło samo wykonać Tobie lub komuś innemu jakąś drobną przysługę. Zawsze pamiętaj aby mu za to serdecznie podziękować.

                                   

Pamiętaj, że to właśnie rodzice są przede wszystkim wzorem dla swojego dziecka
Dziecko jest świetnym obserwatorem, uczy się od rodziców głównie, w końcu z nimi przebywa najwięcej czasu. Więc jeżeli wymagamy, aby nasza pociech używała zwrotów grzecznościowych, to najlepiej najpierw zacząć wymagać tego samego od siebie.

Skip to content