PRZEDSZKOLAKI NA START! ZAJĘCIA ADAPTACYJNE

Zapraszamy naszych przyszłych Przedszkolaków wraz z Rodzicami

na zajęcia adaptacyjne

28.06.2021 r. godz. 10.30- 12.00

23- 27.08.2021 r. godz. 9.00- 11.30

W przedszkolu realizowany jest kilkuetapowy projekt adaptacyjny: „Jestem przedszkolakiem”.
Jego główne cele to:
• wspomaganie indywidualnych możliwości rozwoju małego dziecka w procesie przystosowywania się do życia w warunkach przedszkolnych;
• zapewnienie dziecku poczucia psychologicznego bezpieczeństwa podczas poznawania nowego otoczenia;
• organizowanie sytuacji sprzyjających poznawaniu zasad funkcjonowania przedszkola;
• tworzenie warunków do nawiązywania różnorodnych interakcji dziecka z otoczeniem przedszkolnym;
• nabywanie poczucia przynależności do grupy społecznej;
• wzmacnianie aktywności dzieci poprzez włączanie rodziców w organizowane i spontaniczne działania na terenie przedszkola;
• uświadomienie rodzicom znaczenia aspektu pozytywnego stosunku emocjonalnego dziecka do nowego środowiska;
• wspieranie rodziców w działaniach zapobiegającym trudnościom w procesie adaptacyjnym.

Przyszłe Przedszkolaki i ich Rodzice mają okazję poznać przedszkole, swoje panie i kolegów.

Spotkania pozwolą dzieciom na swobodną zabawę w sali 3-latków i na placu zabaw.

Ich głównym celem jest przełamanie barier nieśmiałości, niepewności.

Spotkania adaptacyjne to wiele ciekawych atrakcji oraz niespodzianek!

Zapraszamy !

Skip to content