UWAGA RODZICE!!!

Od 1 września 2021 r. zgodnie z UCHWAŁĄ NR XLI/342/21 RADY MIASTA CHEŁM

z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmienia się wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych dla których organem prowadzącym jest Miasto Chełm.

W przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Chełm zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie przeznaczonym na realizację podstawy programowej.

W  Przedszkolu Miejskim Nr 8 w Chełmie  bezpłatny pobyt dziecka zapewnia się     

w godzinach 8.00- 13.00.

Godziny 6.00- 8.00 oraz 13.00- 17.00 są płatne- 1,00 zł za każdą godzinę.

uchwala z dnia 29.04.2021

Barbara Foryt- dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 8 w Chełmie

Skip to content