Uwaga Rodzice!

Sytuacja epidemiczna, wzrost zakażeń oraz pojawianie się nowych wariantów wirusa o nieustalonej charakterystyce epidemiologicznej i podwyższonej zaraźliwości, wymaga bezwzględnego przestrzegania reżimu sanitarnego, m.in. dystansu społecznego, środków ochrony indywidualnej, dezynfekcji. Przypominamy o konieczności stosowania się do obowiązujących procedur wynikających z wytycznych przeciwepidemicznych GIS dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3 – V aktualizacja z dnia 19 listopada 2020

PROCEDURA BEZPIECZNEGO POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 8 W CHEŁMIE

Barbara Foryt- dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 8 w Chełmie

Skip to content