WARSZTATY GARNCARSKIE

Praca w glinie to wielka frajda!
W dniu 1 października 2021 w naszym Przedszkolu, kultywującym i pielęgnującym tradycje ludowe, pojawił się rzemieślnik, zajmujący się jednym z najstarszych rzemiosł rękodzielniczych – GARNCARZ. Twórca naczyń ceramicznych i przedmiotów użytku codziennego.
Podczas spotkania z garncarzem, mieliśmy możliwość u źródła, zdobyć obszerną wiedzę o ceramice i szeroko pojętej sztuce użytkowej dawnej. To świetna okazja dla dzieci, by móc legalnie z przyzwoleniem brudzić się materiałem twórczym. Zanim powstał „Flakonik na jesienny bukiecik” każdy sam intensywnie musiał wyrobić sobie glinę.
Używany materiał – GLINA świetnie relaksuje, uczy cierpliwości, dokładności oraz dobrego planowania. To świetny sposób na relaks i usprawnianie mięśni, nie tylko naszych dłoni to praca całego ciała i umysłu.
Warsztaty garncarskie oprócz świetnej okazji do zabawy i tworzenia, są bezcenną możliwością wspomagania i rozwijania sprawności manualnej. Rozwijania wyobraźni, kształtowania postawy samodzielności. To bezcenna możliwość pogłębiania wrażliwości estetycznej. Bardzo często warsztaty są dla wielu dzieci nowym, wspaniałym doświadczeniem i początkiem w odkrywaniu nowej pasji.
Podczas tego spotkania z przedstawicielem ginących zawodów, każdy miał możliwość stworzyć własne rękodzieło z gliny.
Warsztaty z garncarzem, panem Krystianem Nowakiem zorganizowała i poprowadziła Aneta Rul vel Sochacz

Brudne dziecko to szczęśliwe dziecko!

                     

 

Skip to content