STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CHEŁM

Urząd Miasta Chełm rozpoczął pracę nad Strategią Rozwoju Miasta Chełm na lata 2021-2030. Punkt wyjścia i bazę dla nowego dokumentu strategicznego stanowić będzie diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej. W celu zbadania potrzeb, problemów i oczekiwań mieszkańców miasta Chełm zapraszamy do wypełnienia ankiety,
dostępnej do 11.11.2021 r. pod linkiem  //https://ankieta.deltapartner.org.pl/chelm_strategia//./

Edyta Gajewska
Urząd Miasta Chełm
Departament Projektów i Strategii
ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm
e-mail:edyta.gajewska@umchelm.pl

Skip to content