DYŻURY WAKACYJNE PRZEDSZKOLI MIEJSKICH W CHEŁMIE

SZANOWNI RODZICE!!!

Informację na temat dyżurów wakacyjnych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Chełm w roku szkolnym 2021/2022 znajdziecie Państwo tutaj: Dyżury wakacyjne 2021-2022 .

Podstawa prawna tutaj: Zarządzenie Prezydenta Miasta Chełm 

 Zapisów na dyżur wakacyjny dokonujemy w następujący sposób:

– ze strony internetowej przedszkola lub bezpośrednio w placówce pobieramy Kartę zgłoszenia dziecka na dyżur letni;

wypełnioną Kartę składamy w  przedszkolu / przedszkolach zgodnie z Harmonogramem dyżurów przedszkoli miejskich  do 28 czerwca 2022 r.

– dodatkowe informacje dotyczące dyżurów można uzyskać w każdej placówce przedszkolnej.

Przypominamy, że

Dyżur wakacyjny stanowi  zapewnienie opieki nad dziećmi pracujących zawodowo rodziców, którzy nie są w stanie zająć się nimi w warunkach domowych.

Wysokość opłaty za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń za przedszkole realizowaną po czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki wynosi 1 zł za każdą godzinę zajęć ustaloną zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Chełm nr XLI/342/21  z dn. 29.04.2021 r.

Dzienna stawka żywieniowa wynosi 10 zł i nie podlega odpisom w przypadku nieobecności  dziecka.

Opłaty za dyżur dokonujemy z góry w ciągu 2 dni od rozpoczęcia dyżuru zgodnie z zadeklarowanym  w Karcie zgłoszenia czasem pobytu dziecka. 

Karta zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny  do naszej każdej placówki do pobrania TUTAJ:Karta zgłoszenia dziecka na dyżur letni 2022(1)

Barbara Foryt- dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 8 w Chełmie

Skip to content