ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC CZERWIEC

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

NA CZERWIEC – „NADCHODZI LATO”

Przyroda rozkwitła paletą barw, słońce mocno grzeje, nareszcie można nosić lekkie ubrania – mamy lato! W kolejnym miesiącu przedszkolaki poszerzą swoją wiedzę właśnie o lecie. O tej porze roku zwykle jest słonecznie, czasem zdarza się burza, a innym razem można na niebie zobaczyć piękną tęczę. Dzieci będą mogły się dowiedzieć, jak należy się zachowywać podczas burzy, które miejsca będą dobrym schronieniem, a których należy się wystrzegać, oraz dlaczego tak ważne jest noszenie nakrycia głowy w słoneczny dzień. Przedszkolaki rozwiną też swoją ciekawość świata przez obserwację „własnej tęczy” i poznają nowe zabawy na letnie dni.
Lato to doskonała pora roku na zabawy na świeżym powietrzu. Dziecko potrzebuje ruchu jak ryba wody, warto więc poświęcić czas na wspólną aktywność fizyczną, i to nie tylko podczas wyjazdów rodzinnych, ale także na co dzień. Kopanie czy rzucanie piłki, puszczanie latawca czy papierowych samolotów, piknik rodzinny, berek i wiele innych zabaw – to świetne pomysły na aktywność ruchową dzieci i… ich rodziców.
Warto porozmawiać o… bezpiecznym zachowaniu podczas burzy
Burze to nieprzewidywalne zjawiska atmosferyczne, nigdy nie wiadomo, czy będzie tylko deszcz z wyładowaniami, czy potężna nawałnica. I mimo że małe dzieci są pod opieką dorosłych, warto jest mówić im o tym, jak należy zachowywać się podczas burzy. Dzieci powinny wiedzieć, że nie wolno w czasie burzy chować się pod drzewem i nie wolno dotykać.
Każdy potrzebuje odpoczynku, relaksu, zmiany otoczenia. Z wielką radością wyjeżdżamy na urlop bez względu na nasze miejsce zamieszkania. Jeziora, góry, morza, łąki i lasy, miasta i wsie – jeśli tylko inne, niż te nam znane – dają wytchnienie, pomagają zregenerować siły. W następnym tygodniu przedszkolaki poznają różne środowiska i ich charakterystykę. Dzieci zdobędą też wiedzę dotyczącą bezpiecznej zabawy oraz rozwiną swoje umiejętności manualne, tworząc różne prace plastyczne.
Każde środowisko charakteryzuje się sobie właściwymi cechami, typowymi tylko dla danego miejsca. Spróbujmy poszukać takich specyficznych rzeczy w miejscu, które w tym roku latem odwiedzimy razem z dziećmi. Warto wówczas zastanowić się wspólnie nad innymi środowiskami i poszukać podobieństw. Takie zadanie będzie rozwijać u dzieci umiejętność klasyfikacji oraz utrwali nazwy i cechy polskich krajobrazów: gór, morza, jeziora, wsi i lasu.
Warto porozmawiać o… bezpiecznej kąpieli
Przyjemnie w upalne dni korzystać z kąpieli. Pluskanie, chlapanie, moczenie, nauka pływania dają dzieciom dużo radości. Warto porozmawiać z nimi o zasadach, do których muszą się stosować, aby wypoczynek był bezpieczny. Przestrzegajmy dzieci przed samodzielnymi kąpielami. Uświadamiajmy im, że pompowane zabawki, kółka, „motylki” nie są w stu procentach bezpieczne i nie ustrzegą przed zanurzeniem się pod wodą. Przypominajmy dzieciom o tym, że kąpać się mogą tylko pod czujnym okiem osób dorosłych, a bawić się – tylko przy brzegu.

Celem naszych zabaw będzie:
• Odczuwanie radosnego nastroju związanego z obchodami Dnia Dziecka.
• Rozwijanie postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur.
• Poznanie podstawowych praw dzieci oraz uświadomienie równości wszystkich ludzi w tym zakresie.
• Wprowadzenie w świat wartości uniwersalnych, takich jak dobro, sprawiedliwość.
• Budowanie pozytywnej samooceny oraz dostarczenie właściwych wzorców zachowań.
• Dokonywanie oceny postępowania oraz wzbogacenie słownictwa opisującego cechy charakteru.
• Uświadomienie dzieciom, że każdy odpowiada za swoje czyny.
• Nabywanie odporności emocjonalnej w sytuacji przegranej.
• Rozbudzenie zainteresowań badawczych dzieci oraz umiejętności wyciągania wniosków z prowadzonych eksperymentów.
• Rozbudzanie świadomości narodowej oraz dostrzeganie piękna i bogactwa regionów Polski.
• Kształtowanie podstawowej orientacji na mapie Polski.
• Wzbudzenie zainteresowania folklorem przez poznawanie wytworów sztuki i muzyki ludowej.
• Uświadomienie zasad bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas wypoczynku, oraz poznanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
• Doskonalenie umiejętności formułowania precyzyjnych i bardziej uszczegółowionych wypowiedzi oraz wzbogacanie słownictwa.
• Rozwijanie wrażliwości muzycznej oraz umiejętności muzyczno-ruchowych z wykorzystaniem zabaw