ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC MAJ

Maj rządzi się na łące
Rozłożył dywany kwitnące.
Kwiaty złocą się i bielą, mieszając z soczysta zielenią.
Ciepły wiatr nimi kołysze, śpiew ptaków przerywa ciszę.
Ożywione poranną rosą, płatki do nieba wznoszą.
Majowe pozdrowienia

Drodzy Rodzice celem najbliższych zajęć będzie:

• Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na świeżym powietrzu.
• Rozpoznawanie i nazywanie roślin w najbliższym otoczeniu. Zwracanie uwagi na ich bogatą kolorystykę i zapachy.
• Poznanie bogactwa świata owadów i przezwyciężanie niechęci do owadów; podkreślanie roli owadów w zapylaniu roślin oraz skutków tego.
• Kształtowanie postawy szacunku i ochrony przyrody m.in. poprzez poznanie pracy pszczelarza, życia pszczół.
• Wzbogacenie wiadomości związanych z pracą ludzi w różnych zawodach – poznajemy pracę strażaka.
• Wyrabianie nawyku dbania o książki, szanowania ich. Rozbudzanie zainteresowania czytaniem i książkami m.in. poprzez słuchanie utworów zawierających humor literacki.
• Uświadomienie dzieciom roli mamy i taty w ich życiu i kształtowaniu osobowości; okazywanie szacunku członkom rodziny, osobom z bliskiego otoczenia; poprawne, pozytywnie nacechowane relacje z drugim człowiekiem,
• Kształtowanie u dzieci świadomości posiadania własnych praw – znajomości swojej wartości jako człowieka i jako jednostka „wiem kim jestem”.
• Kształtowanie umiejętności opanowania i przezwyciężania złości i agresji.
• Rozwijanie umiejętności zgodnej współpracy w zespole m.in. poprzez negocjowanie pomysłów; rozwijanie poczucia odpowiedzialności za wynik wspólnego działania, czerpanie radości ze wspólnej pracy;
• Rozwijanie poczucia własnej wartości budowanie pewności siebie i wiary we własne umiejętności, budowanie poczucia tożsamości indywidualnej i grupowej.
• Wdrażanie do mówienia o własnych emocjach związanych z wrażeniami zmysłowymi podczas obserwacji przyrody.

Skip to content