ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC MARZEC

Celem najbliższych zajęć będzie:
• Dalsze doskonalenie samodzielności – dokładne mycie i wycieranie rąk w łazience, spożywanie posiłków, zakładanie i ściąganie obuwia, zakładanie okrycia zewnętrznego.
• Dbanie o porządek wokół siebie – sprzątanie zabawek po skończonej zabawie i odkładanie ich na wyznaczone miejsce.
• Zapoznanie z charakterystycznymi oznakami przedwiośnia.
• Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie: topnienie śniegu, mocniej przygrzewające słońce, pąki na drzewach, pierwsze kwiaty, powracające pierwsze ptaki.
• Obserwowanie pogody marcowej oraz poznanie zjawisk atmosferycznych.
• Poszukiwanie zwiastunów wiosny-wycieczki i spacery.
Witaj wiosno
• Rozwijanie wrażliwości słuchowej poprzez słuchanie muzyki poważnej.
• Rozwijanie sprawności manualnej.
• Założenie wiosennego kącika przyrody. Prowadzenie obserwacji rozwijających się roślinek i pąków drzew. Poznanie wartości odżywczych niektórych roślin oraz potrzebę ich spożywania w czasie przedwiosennym (i nie tylko). Doskonalenie umiejętności odczytywania informacji przedstawionych za pomocą symbolicznego zapisu. Poznawanie czynników niezbędnych do prawidłowego rozwoju roślin. Zakładanie upraw fasoli i cebuli.
• Rozwijanie zasobu słownictwa biernego i czynnego w toku poznawania wielozmysłowego.
• Wzbogacanie wiedzy na temat polskich zwyczajów ludowych – topienie Marzanny.
Poznajemy różne zawody
Przybliżenie dzieciom zawodu fryzjera, kwiaciarki i księgowej. Wycieczka do zakładu fryzjerskiego, kwiaciarni, zaproszenie księgowej. Poszerzenie słownictwa związanego z tymi zawodami. Zwrócenie uwagi na przestrzeganie wspólnych ustaleń (zadań, norm itp.).Dbanie o porządek wokół siebie – sprzątanie zabawek po skończonej zabawie i odkładanie ich na wyznaczone miejsce.