ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC CZERWIEC

 

Drodzy Rodzice celem najbliższych zajęć będzie:

• Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz reguł zabawy.
• Rozwijanie zainteresowania książkami oraz wdrażanie do ich szanowani.a
• Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie latem. Poznanie pogody i zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla lata.
• Poznawanie wybranych regionów Polski: morze, góry.
• Dzielenie się swoimi planami wakacyjnymi – budowanie wypowiedzi w sposób zrozumiały dla otoczenia.
• Rozwijanie umiejętności panowanie nad swoimi emocjami podczas gier i zabaw
z elementami współzawodnictwa.
• Rozwijanie umiejętności nawiązywania i utrzymywania poprawnych kontaktów
z innymi dziećmi i dorosłymi.
• Wdrażanie do współdziałania w zabawie zgodnie z zasadami fair play.
• Kształtowanie logicznego myślenia podczas rozwiązywania zagadek.
• Budowanie zainteresowania regionami Polski, kształtowanie twórczej postawy, kreatywności.

Skip to content