ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC MAJ

Drodzy Rodzice ! Zachęcamy do wspólnych zabaw rozwijających wiedzę i umiejętności dzieci

LUBIMY ZABAWY I SPORTY – przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na świeżym powietrzu. Rozwijanie predyspozycji wokalnych i tanecznych.

WSZYSTKO WOKÓŁ KWITNIE – Łąka i jej mieszkańcy. Rozpoznawanie
i nazywanie roślin w najbliższym otoczeniu. Zwracanie uwagi na ich bogatą kolorystykę i zapachy. Podkreślanie roli owadów w zapylaniu roślin oraz skutków tego. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych dzieci, dostarczanie wiedzy na temat wybranych gatunków zwierząt. rozwijanie umiejętności organizowania pola spostrzeżeniowego.

KSIĄŻKA MOIM PRZYJACIELEM – Rozwijanie mowy, myślenia. Wdrażanie do wczuwania się w emocje i uczucia bohaterów literackich itp. do wyrażania swoich emocji podczas oglądania i czytania książek. Rozwijanie motywacji do czytania, oglądania i słuchania książek. Budowanie świadomości, że obcowanie ze sztuką – literaturą jest wartościowe i może sprawiać przyjemność, wywoływać radość oraz inne emocje.

MAMO MIŁA, TATO DROGI – TO WASZE ŚWIĘTO! – MAM CUDOWNYCH RODZICÓW – Pogłębianie uczucia przywiązania do mamy i szacunku dla niej. Uświadomienie dzieciom roli mamy i taty w ich życiu i kształtowaniu osobowości. Kształtowanie umiejętności mówienia o uczuciach do Rodziców, pogłębienie szacunku do rodziców: (ukazanie roli rodziców, przybliżanie zwyczajów panujących w domu – zabawy z mamą i tatą), kształtowanie więzi emocjonalnej ze swoją rodziną.

PRACA LUDZI– wzbogacenie wiadomości związanych z pracą ludzi w różnych zawodach: – poznajemy pracę strażaka. Ćwiczenie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej.