ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA PAŹDZIERNIK

W czasie spacerów zwrócimy uwagę na zachodzące w przyrodzie zmiany, zwłaszcza w jej kolorycie. Nauczymy się rozpoznawać i nazywać charakterystyczne drzewa, ich liście
i owoce. Odpowiemy na pytanie: „Dlaczego drzewa tracą liście a igieł nie?” Będziemy obserwować i poznawać przyrodę wszystkimi zmysłami, dostrzegać jej piękno.
Dary jesieni są bardzo wdzięcznym materiałem do wielu zabaw zarówno w przedszkolu, jak i w domu. Wspólny spacer w poszukiwaniu skarbów jesieni i zabawa, np. w robienie ludzików z kasztanów i żołędzi czy kompozycji, mogą być dobrym sposobem na utrwalenie nazw drzew, a także doskonalenia umiejętności liczenia.
Będziemy dbać o przestrzeganie zasad zgodnego współżycia zawartych w kodeksie przedszkolaka. Akceptować zasady panujące w grupie i stosowanie się do nich. Szczególne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie pobytu dziecka w przedszkolu i podczas wycieczek i spacerów. Zachęcimy do koncentrowania uwagi na innych osobach. Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich czytanych lub opowiadanych. Motywowanie do wypowiadania się w różnorodnych formach plastycznych.
Wydaje się, że grzyby rosną tylko w lesie, ale po zagłębieniu się w temat, okazuje się, że możemy je znaleźć niemal wszędzie – w parku, na podwórku, na trawniku. Z tego powodu niezmiernie ważne jest, aby przypominać dzieciom o szkodliwości takich okazów.

CELEM NAJBLIŻSZYCH ZAJĘĆ BĘDZIE:
• Poznawanie zmian w otoczeniu przyrodniczym w związku z aktualną porą roku, zwrócenie uwagi na specyficzny koloryt jesieni i bogactwo owoców parkowych.
• Stworzenie możliwości do wyzwolenia wszechstronnej ekspresji.
• Nabywanie umiejętności formowania swobodnych wypowiedzi, rozwijanie słownictwa.
• Zachęcanie dzieci do wyrażania emocji podczas zabaw teatralnych (rozwijanie inteligencji emocjonalnej poprzez zabawy).
• Zachęcanie do aktywnego współdziałania podczas przygotowywania różnorodnych potraw – próbowanie własnych wyrobów.
• Rozbudzanie wrażliwości literackiej poprzez dostarczanie okazji do słuchania utworów zawierających humor literacki
• Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów.
• Rozwijanie zainteresowania pracą leśniczego.
• Motywowanie do wypowiadania się w różnorodnych formach plastycznych.
• Nauka piosenek i pląsów o motywach patriotycznych i ludowych.
• Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno – rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
• Rozwijanie sprawności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych
• Przestrzeganie zasad zgodnego współżycia zawartych w kodeksie przedszkolaka.
• Nazywanie członków własnej rodziny.
• Kształtowanie dziecięcych postaw moralnych w zakresie dostrzegania wartości niesienia pomocy innym, nazywania i wyrażania emocji.
• Koncentrowanie uwagi na innych osobach.
• Pobudzanie naturalnej ciekawości świata i uczenie sposobów znajdowania informacji.
• Wdrażanie do poszanowania rzeczy swoich i własności przedszkola.

 

Skip to content