ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC LISTOPAD

Drodzy Rodzice celem najbliższych zajęć będzie:

1. Budowanie poczucia tożsamości indywidualnej i grupowej, przynależności do rodziny poprzez rozmowę na temat domu rodzinnego; rozwijanie poczucia dumy z przynależności do lokalnej społeczności i do narodu poprzez rozbudzanie zainteresowania własną miejscowością i krajem, zapoznanie z godłem, flagą i hymnem Polski.
2. Wzbudzanie zainteresowania zjawiskami przyrody. Zapoznawanie z symbolami oznaczającymi pogodę. Wzbogacanie słownictwa w tym temacie, swobodne używanie go.
3. Wyrażanie emocji poprzez różne formy ekspresji.
4. Próby uzasadniania własnych wyborów i sądów.
5. Nauka zgodnego współdziałania w zespole w ramach powierzonych zadań lub zabaw dowolnych.
6. Zapoznawanie z wizerunkiem i sposobem życia zwierząt leśnych i domowych. Zachęcanie do opiekowania się nimi przez cały rok, a szczególnie zimą. Zabawy słowotwórcze i dźwiękonaśladowcze
7. Zapoznanie z historią święta pluszowego misia. Wesołe zabawy z misiami, wykorzystanie maskotek w różnorodnej działalności edukacyjnej. Uczulenie na aspekt wychowawczy w obchodzeniu się z zabawkami w domu i w przedszkolu.
8. Nauka korzystania z pomocy dorosłych w przedszkolu. Zgłaszanie złego samopoczucia czy objawów chorobowych.
9. Zapoznanie dzieci z dawnymi wierzeniami oraz z obecnymi zabawami andrzejkowymi
i wesołymi wróżbami.
10. Stwarzanie okazji do dobrych uczynków; zwrócenie baczniejszej uwagi na przejawy życzliwości, uczynności uprzejmości;
11. Rozbudzanie ciekawości i dociekliwości badawczej; rozbudzanie postawy badacza zjawisk przyrodniczych i fizycznych.