ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC WRZESIEŃ

PRZYJACIÓŁ POZNAĆ CZAS, PRZEDSZKOLE WITA NAS

  • Podawanie informacji o sobie – podawanie swojego imienia, nazwiska, dzielenie się swoimi przeżyciami i spostrzeżeniami.
  • Samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych – ściąganie ubrań, butów, umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu w szatni, zakładanie ubrań, butów, korzystanie z toalety.
  • Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie – poznawanie imion i nazwisk dzieci z grupy, przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie. Świętowanie Dnia Przedszkolaka.
  • Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji – podejmowanie prób wspólnych zabaw nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie, stosowanie form grzecznościowych względem siebie, dzieci, a także osób dorosłych w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy).
  • Organizowanie zabaw w kącikach zainteresowań i w innych miejscach do zabaw − wykorzystywanie w zabawach różnych zabawek, przedmiotów, wymienianie poglądów na temat ulubionych zabawek, uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość.
  • Bezpieczny przedszkolak- spotkanie z policjantem i strażnikiem miejskim.
  • Rozwijanie zainteresowania przyrodą − oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu, nazywanie ich; obserwowanie  i badanie zjawiska zmiany koloru  liści,  rozpoznawanie drzew owocowych po owocach; wyjaśnienie znaczenia słowa sad.
  • Udział w Przedszkolnym Święcie Plonów – pożegnanie lata, powitanie jesieni.
  • Przedszkolak – artysta – wykonywanie prac plastycznych, poznawanie nowych technik, nauka piosenek i przyśpiewek ludowych. Zabawy zapoznawczo- integrujące ze śpiewem.
  • Poznajemy nasze miasto- spacery po okolicy, wycieczki na Górkę chełmską, zwiedzanie starówki i podziemi kredowych.