ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC MARZEC

KAPRYŚNY MARZEC – PRZEDWIOŚNIE

CELEM NASZYCH ZAJĘĆ BĘDZIE:
• Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas wczesnej wiosny.
• Kształtowanie samodzielności w ubieraniu się.
• Pobyt na świeżym powietrzu jako warunek zdrowia i odporności.
• Kształtowanie zachowań żywieniowych sprzyjających zdrowiu – zachęcanie do próbowania nowych potraw.
• Zachęcanie do codziennego spożywania mleka i przetworów mlecznych –przełamywanie niechęci.
• Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku – wiosenne kwiaty, przyloty ptaków, dłuższe dni, coraz wyższa temperatura, topnienie śniegu i lodu, powracające pierwsze ptaki (skowronki, czajki, szpaki), pojawiające się pierwsze kwiaty (przebiśniegi, krokusy)
• Poznawanie zwiastunów wiosny np. kwitnienie wierzby i leszczyny, pojawienie się pąków na drzewach, krzewach.
• Zapoznajemy się z ludowym zwyczajem topienia marzanny – obchody powitania wiosny „Dzień Zielony”.
• Kształtowanie myślenia przyczynowo – skutkowego podczas obserwacji wprowadzanych zmian, porządkowania zdarzeń w historyjce obrazkowej.
• Kształtowanie umiejętności wnioskowania na podstawie obserwacji wprowadzanych zmian.
• Kształtowanie umiejętności oceniania odwracalności wprowadzanych zmian na podstawie obserwacji.
• Wdrażanie do opieki nad hodowlą w kąciku przyrody, systematycznej obserwacji i wyciągania wniosków na podstawie jej wyników.
• Wdrażanie do bezpiecznej zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
• Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów – stałe poszerzanie zakresu liczenia.
• Rozwijanie umiejętności przestrzegania zasad podczas zabaw z regułami.
• Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej sylabowej.
• Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym – dźwięki.
• Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
• Kształtowanie umiejętności słuchania muzyki w skupieniu – wyrażanie nastroju i charakteru muzyki w pracach plastycznych, improwizacjach ruchowych.
• Używanie zwrotów grzecznościowych w sytuacjach codziennych: dzień dobry, do widzenia, proszę, przepraszam, dziękuję.
• Dalsze doskonalenie samodzielności – mycie i wycieranie rąk w łazience, spożywanie posiłków, zakładanie i ściąganie obuwia, zakładanie okrycia zewnętrznego.
• Poznawanie pracy ludzi z najbliższego otoczenia wykonujących wybrane zawody.
• Dostrzeganie korzyści, jakie płyną z ich pracy dla lokalnego środowiska.
• Rozwijanie kompetencji społecznych – zachęcanie do poznawania innych i opowia-dania o sobie na forum grupy.