LIST MINISTRA MEN I GIS DO RODZICÓW

Szanowni Państwo, Rodzice i Opiekunowie,

gorąco zachęcamy do zainstalowania na telefonach komórkowych aplikacji ProteGO Safe. To narzędzie, które informuje o możliwym kontakcie z osobą zarażoną. Aplikacja zawiera także wiarygodne i sprawdzone informacje dotyczące pandemii koronawirusa i umożliwia samokontrolę stanu zdrowia. Jest bezpłatna, dobrowolna i w pełni bezpieczna.

LIST MINISTRA MEN I GIS DO RODZICÓW

Jesteśmy liderem projektu „Piękna nasza Polska cała”!

Udział w projekcie był niezwykłą lekcją patriotyzmu dla naszych Przedszkolaków. Oparty na pozytywnym przekazie pokazał i uczył patriotyzmu w wymiarze krajowym oraz lokalnym. Był wspaniałą okazją do poznania piękna naszej kultury i tradycji oraz podkreślenia znaczenia tradycyjnych wartości w życiu każdego Polaka. Był także piękną i jakże potrzebną przygodą mówiącą dziecięcym językiem o sprawach najważniejszych.
Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Piękna Nasza Polska Cała” objęty był honorowym patronatem przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, oraz między innymi przez Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola i Wydawnictwo Edukacyjne MAC.
W ramach tego wspaniałego przedsięwzięcia nasze Pyzusie wykonały wiele zadań. Przy realizacji wybranych zadań pomagali nam także rodzice. Kolejny raz była to dla nas wspaniała podróż po tym, co w polskiej kulturze najpiękniejsze – tradycja. To była świetna zabawa, która niosła za sobą ogrom wiedzy dla dzieciaków.
Za realizację zadań otrzymaliśmy wszyscy podziękowania – GRATULACJE!!!
Podziękowanie dla dzieci i rodziców

PODZIĘKOWANIE DLA DZIECI I RODZICÓW – PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA-1

Zapraszamy do rozgrzewki przed jesiennym Maratonem Przedszkolaków 2020

VI Edycja Ogólnopolskiego Maratonu Przedszkolaków

WSPANIAŁA ZABAWA
NARODOWE WYDARZENIE SPORTOWE
ŚWIĘTO RODZINY
AKTYWNE SPĘDZANIE CZASU głównie na świeżym powietrzu

promocja zdrowego stylu życia; zachęcenie do aktywności fizycznej, ruchu w celu wyrobienia w dzieciach (przedszkolakach) naturalnej potrzeby/nawyku aktywnego spędzania czasu w życiu dorosłym.

NIECH KAŻDY PRZEDSZKOLAK DOŁĄCZY DO GRONA MAŁYCH MARATOŃCZYKÓW!

Propozycje do rozgrzewki oraz więcej informacji o tym wydarzeniu

TUTAJ:   https://www.facebook.com/blizejprzedszkola/videos/246552486643269

https://blizejprzedszkola.pl/sprintem-do-maratonu?ref=MTAwNDE=

Polecamy i zapraszamy!

Panie z przedszkola

 

Spacery i wycieczki w życiu przedszkolaka

Mając na uwadze ogromną wartość spacerów i wycieczek dla rozwoju dziecka, rodzice bardzo chętnie organizują dzieciom liczne wyjścia, w celu zaspokojenia spontanicznej dziecięcej ciekawości świata. Częste pytania – po co?, dlaczego? co to jest ? rozwiązywane są w dużej mierze podczas spacerów i wycieczek. Spacery i wycieczki mają dla przedszkolaka duże znaczenie:
– Poznawcze – zapoznają dzieci z najbliższą okolicą – miastem w którym mieszka dziecko. Podczas spacerów, wycieczek można poznać różne obiekty, instytucje. Dzięki tym wizytom dziecko poznaje różne zawody- sposób wykonania danej pracy.
– Patriotyczne – rozwija się w ten sposób patriotyzm lokalny. Dziecko poznając–zabytki, historię czują się z nim związane. Jest to jego miejsce na ziemi –„ Mała ojczyzna.”
– Emocjonalne -Każdy spacer ,wycieczka wyzwala pozytywne emocje – radość, zadowolenie, ciekawość. Dziecko cieszy się z kontaktu z rodzicami, rodzeństwem.
– Społeczne – dziecko poznaje właściwe wzorce zachowań. Uczy się jak należy zachować się np. w środkach lokomocji (autobusie, pociągu), w muzeum (jesteśmy cicho ,nie dotykamy eksponatów); w parku (nie niszczymy przyrody- nie depczemy trawników, nie zrywamy kwiatów bawimy się zgodnie ,pożyczamy sobie zabawki, ustępujemy miejsca na zjeżdżalni czy huśtawce na placu zabaw).
– Estetyczne – wszelkie wyjścia kształcą u dzieci wrażliwość na piękno i sztukę: oglądanie wystaw, wizyty w muzeum, słuchanie koncertów „przyrody – ptasich”,
– Zdrowotne – zwłaszcza dzięki ćwiczeniom fizycznym. Spacery, wycieczki np. do parku są wspaniałą okazją do uprawiania ćwiczeń fizycznych. Dzieci bardzo lubią: biegi, skoki, wspinanie się, przeskakiwanie przez przeszkody. Zaspokajają w ten sposób naturalną potrzebę ruchu jednocześnie dotleniając organizm.
Wycieczki i spacery są najlepszą receptą „na nudę”. Dostarczają pomysłów na sposoby spędzania czasu wolnego. Przyczyniają się do rozwoju: mowy, myślenia, spostrzeżeń przyczyniają się rozładowaniu emocji, agresji, napięć fizycznych dzieci, hartują organizm. Wyrabiają także, ważne na przyszłość, nawyki np.: organizowanie, planowanie. Zachęcają do ćwiczeń fizycznych, które mamy nadzieję, iż będą kontynuowane w życiu dorosłym.
Kochani Rodzice dziękujemy za zaangażowanie – tak trzymać dalej. GRATULACJE

Prawa Dziecka

Co to są prawa dziecka?

Każdemu dziecku przysługują prawa dziecka, tak jak każdemu dorosłemu przysługują prawa człowieka. Prawa dziecka są więc naturalną konsekwencją praw człowieka. Praw tych nikt nie może dziecka pozbawić. Prawa dziecka dotyczą relacji państwo – dziecko. Oznacza to, że państwo musi zapewnić dziecku możliwość korzystania z przysługujących mu praw, a wszystkie instytucje państwowe i ich przedstawiciele: np. policjanci, sędziowie, lekarze, nauczyciele, urzędnicy itp., a także rodzice i inni dorośli, muszą tych praw przestrzegać.
Akty prawne odnoszące się do dziecka to:
• Konstytucja RP
• Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka
• Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 1989r

Dziecko ma prawo :

1. Posiadać tożsamość – imię, nazwisko, obywatelstwo i wiedzę o swoim pochodzeniu.
2. Wychowywać się w rodzinie i pozostawać w kontakcie z rodzicami w przypadku rozłączenia z nimi.
3. Żyć i rozwijać się w dobrych warunkach.
4. Być chronione przed przemocą, wyzyskiem, zaniedbaniem i poniżającym traktowaniem.
5. Mieć poczucie poszanowania własnej godności i prywatności.
6. Wyrażać swoje opinie i poglądy, a także przekonania religijne.
7. Uczyć się i rozwijać swoje zainteresowania.
8. Odpoczywać i mieć czas wolny.
9. Nie być zmuszane do pracy.
10. Chronić swoje zdrowie i korzystać z opieki medycznej.

Wychowankowie mają obowiązek :
1. Traktować z szacunkiem, życzliwością i sympatią wszystkich osób, zarówno dorosłych jak i rówieśników.
2. Przestrzegać w miarę swoich możliwości przyjętych norm, zasad zachowania.
3. Dbać o bezpieczeństwo, zdrowie swoje oraz rówieśników.
4. Na miarę możliwości wiekowych respektować polecenia nauczyciela.

Janusz Korczak wspaniały obserwator dziecka, oraz nieugięty obrońca jego praw jako człowieka, wymienia zasadnicze:prawo do szacunku, prawo do niewiedzy, prawo do niepowodzeń i łez, prawo do upadków, prawo do własności, prawo do tajemnicy, prawo do radości, prawo do wypowiadania swoich myśli i uczuć, prawo do dnia dzisiejszego.

Rodzicu!!!

Szanuj mnie, żebym szanowała innych,
wybaczaj, żebym umiała wybaczać,
słuchaj, żebym umiała słuchać,
nie bij, żebym nie bił.
nie poniżaj, żebym nie poniżała,
rozmawiaj ze mną, żebym umiała rozmawiać ,
nie wyśmiewaj, nie obrażaj, nie lekceważ ,
kochaj mnie, żebym umiała kochać, uczę się życia od ciebie.

Niech się wreszcie każdy dowie
I rozpowie w świecie całym,
Że dziecko to także człowiek,
Tyle, że jeszcze mały.

Dlatego ludzie uczeni,
Którym za to należą się brawa,
Chcąc wielu dzieci los odmienić,
Spisali dla was mądre prawa.
Więc je na co dzień i od święta
Spróbujcie dobrze zapamiętać:
Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego,
A szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego.
Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi
I mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić.
Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać,
I każdego mogę zawsze na ratunek wzywać.
Jeśli mama albo tata już nie mieszka z nami,
Nikt nie może mi zabronić spotkać ich czasami.
Nikt nie może moich listów czytać bez pytania,
Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania.
Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa,
A gdy różnię się od innych, to jest moja sprawa.
Tak się tu wiersze poukładały,
Prawa dla dzieci na całym świecie,
Byście w potrzebie z nich korzystały
Najlepiej, jak umiecie.

Apel Twojego Dziecka wg Janusza Korczaka
MAMO – TATO – PROSZĘ CIĘ!!!!

1. Nie psuj mnie, dając mi wszystko, o co cię proszę. Niektórymi prośbami wystawiam cię jedynie na próbę.

2. Nie obawiaj się postępować wobec mnie twardo i zdecydowanie. Ja to wolę, bo to mi daje poczucie bezpieczeństwa.

3. Nie pozwól mi ukształtować złych nawyków. Ufam, że ty mi pomożesz wykryć je w zarodku.

4. Nie rób tak, abym czuł się mniejszym niż jestem. To jedynie sprawia, że postępuję głupio, aby wydawać się dużym.

5. Nie karć mnie w obecności innych. Najbardziej mi pomaga, gdy mówisz do mnie spokojnie i dyskretnie.

6. Nie ochraniaj mnie przed konsekwencjami. Potrzebne mi są również doświadczenia bolesne.

7. Nie rób tak, abym swoje pomyłki uważał za grzechy. To zaburza moje poczucie wartości.

8. Nie przejmuj się zbytnio gdy mówię: „Ja cię znienawidzę”. To nie ciebie nienawidzę, ale twojej władzy, która mnie niszczy.

9. Nie przejmuj się zbytnio moimi małymi dolegliwościami. One jednak przyciągają twoją uwagę, której potrzebuję.

10. Nie zrzędź. Jeżeli będziesz tak robił, to będę się bronił przez udawanie głuchego.

11. Nie dawaj mi pochopnych obietnic, bo czuję się bardzo
zawiedziony, gdy ich później nie dotrzymujesz.

12. Nie zapominaj, że nie potrafię wyrazić siebie tak dobrze, jak bym
chciał. Dlatego też niekiedy mijam się z prawdą.

13. Nie przesadzaj, co do mojej uczciwości. To mnie krępuje i doprowadza do kłamania.

14. Nie zmieniaj swych zasad postępowania ze względu na układy. To wywołuje we mnie zamęt i utratę wiary w ciebie.

15. Nie zbywaj mnie, gdy stawiam ci pytania. W przeciwnym wypadku zobaczysz, że przestanę cię pytać, a informacji poszukam sobie gdzie indziej.

16. Nie mów mi, że mój strach i obawy są głupie. One są bardzo realne.

17. Nigdy nawet nie sugeruj, że ty jesteś doskonały i nieomylny. Przeżywam bowiem zbyt wielki wstrząs, gdy widzę, że nie jesteś taki.

18. Nigdy nawet nie myśl, że usprawiedliwianie się przede mną jest
poniżej twojej godności. Uczciwe usprawiedliwianie się wzbudza
we mnie nadzwyczajną serdeczność ku tobie.

19. Nie zapominaj, że lubię eksperymentować. Nie zabraniaj mi
eksperymentować, gdyż bez tego nie mogę się rozwijać.

20. Nie zapominaj jak szybko rosnę. Jest ci zapewne trudno
dotrzymać mi kroku, ale proszę cię – postaraj się21. Nie bój się miłości. Po prostu mnie kochaj takiego, jaki jestem

Zimowe rytmy i dźwięki z Babcią i Dziadkiem

            

Święto Babci i Dziadka to dzień niezwykły, nie tylko dla dzieci, ale przede wszystkim dla babć i dziadków. To dzień pełen uśmiechów, wzruszeń, łez i radości. 30 stycznia w grupie Pyzusie odbyła się ta wspaniała uroczystość. Na wstępie wychowawczynie przywitały wszystkich gości ciepłymi słowami. W pięknie udekorowanej sali przedszkolaki przedstawiły program artystyczny. Były to wzruszające wiersze i piosenki okolicznościowe, związane ze Świętem Babci i Dziadka. Oprócz montażu słowno – muzycznego, goście obejrzeli także Jasełka oraz uczestniczyli w ludowych tańcach. Mali artyści z przejęciem odtwarzali swoje role, a goście ze wzruszeniem odbierali czułe słowa, kierowane pod ich adresem. Następnie obdarowały swoich ukochanych gości upominkami, przygotowanymi własnoręcznie przy pomocy Rodziców. Były to piękne bałwanki, aby przywołać zimę do zabaw z dziadkami.
W przyjęciu gości pomogli rodzice, którzy przygotowali słodki poczęstunek. Był on okazją do rozmów, dzielenia się wrażeniami, a przede wszystkim umocnienia więzi rodzinnych
i bliższego poznania się. Następnie był wspólny taniec, w którym dziadkowie aktywnie uczestniczyli, co sprawiło dzieciom wiele radości. Atmosfera tej uroczystości była wspaniała, podziękowaniom ze strony gości nie było końca. Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze. Dzieci, poprzez wiersz, piosenkę i taniec, mogły wyrazić kochanym babciom i dziadkom, swoje uczucia za trud włożony w ich wychowanie. Zapraszamy do galerii…

„Zimowe rytmy i dźwięki” – tańce, zabawy muzyczno – ruchowe, improwizacje, gra na instrumentach perkusyjnych oraz zabawy przy muzyce klasycznej wg metody Batti Strauss – warsztaty styczniowe z radością wykonane, a ile było przy tym śmiechu i radości.
Pyzusie wraz z dziadkami śpiewały piosenki, grały na instrumentach. Były też zimowe tańce i zabawy z Babciami i Dziadkami. Kluczowym punktem była zimowa poleczka – wspólny taniec wnucząt wraz z dziadkami, gdzie wszyscy razem wesoło odtańczyli choreografie opracowaną przez panią Agatkę, były kółeczka, haczyki, mijanki, dziadkowie klękali na kolano. Spotkania międzypokoleniowe zawsze są wzruszające i …wychowujące. Dzieci uczą się okazywać szacunek, miłość, wdzięczność swoim najbliższym, wspólnie uczymy się troszczyć o dobro innych.

ROLA BABCI I DZIADKA W KSZTAŁTOWANIU OSOBOWOŚCI DZIECKA

Babcia i dziadek są z wnukami od ich najmłodszych lat. Całe dzieciństwo upływa pod ich czujnym okiem i kochającym sercem. Zaraz po rodzicach są nauczycielami i pierwszymi przyjaciółmi dziecka. Wnuki uwielbiają z nimi przebywać.

Miłość bezgraniczna…

Miłość dziadków do wnuków realizuje się bez najmniejszych barier. Nie jest obarczona obowiązkami, jak w przypadku rodziców. Zadaniem dziadków nie jest bowiem wychowanie, tylko opieka. Dziadkowie mają więcej czasu i cierpliwości, potrafią wielokrotnie opowiadać wnuczkom tę samą bajkę, śpiewać ulubioną kołysankę czy kolejny raz z rzędu bawić się z nimi w tę samą zabawę.

Babcia i dziadek pozwalają na więcej niż rodzice…

Bo wnuki są dla dziadków zawsze najpiękniejsze, najmądrzejsze. To w nich dziadkowie lokują swe największe uczucia. Babcia jest często pierwszą nauczycielką życia. To przy niej mała dziewczynka uczy się gotowania, lepienia pierogów czy smażenia naleśników. Babcia nigdy nie krzyczy, gdy cukier rozsypie się na podłogę, a bluzka zaplami się sokiem. Ma nieskończoną cierpliwość, by odpowiadać na tysiące pytań.
Dla chłopca dziadek jest największym męskim autorytetem. To dlatego, że zna tyle ciekawych historyjek, umie wytłumaczyć, jak coś działa, nigdy nie jest znudzony rozmową i dokładnie, wyczerpująco odpowiada na każde pytanie. Ma czas na wszystko. Trudno się z nim nudzić, choćby przez chwilę. Wspólne spędzanie czasu to dla wnuków radosne dzieciństwo, a dla dziadków możliwość czerpania pozytywnej energii z przebywania z nimi.

Przypomina pani Anetka z grupy Skrzaty

Poznajemy polskie tradycje i zwyczaje- Boże Narodzenie

W naszym przedszkolu czas oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia rozpoczynamy od ozdabiania przedszkola. Wspólnie dekorujemy przedszkole świątecznymi dekoracjami, ubieramy choinkę w bombki, łańcuchy i światełka oraz własnoręcznie wykonane ozdoby. Przedszkolaki wykonują świąteczne upominki dla rodziców – pieczemy pierniki, robimy aniołki, kartki świąteczne dla przyjaciół przedszkola. Przedszkolaki biorą udział w konkursach plastycznych, konkursie kolęd i pastorałek. Dla dzieci Boże Narodzenie jest ogromnym przeżyciem, choć nie zawsze do końca zrozumiałym. Dziecko jeszcze nie wie, co to Boże Narodzenie i dlaczego właśnie wtedy siadamy przy stole wigilijnym i łamiemy się opłatkiem. Dlatego my dorośli staramy się przybliżyć tematykę świąt, przekazać obyczaje najmłodszemu pokoleniu i zaszczepić przywiązanie do tradycji przodków – kolędowanie, dzielenie opłatkiem. „Pyzusie” przygotowały Jasełka „Szła kolęda” a rodzice koncert kolęd.

Pyzusie postanowiły sprawić wiele radości władzom naszego miasta i zaprezentowały Jasełka „Szła kolęda” podczas obrad sesji Rady Miasta Chełm. Przedszkolaki zostały nagrodzone gromkimi brawami i słodkimi upominkami. Był to premierowy występ przed nieznaną publicznością naszym zuchów.

        

    

Święta Bożego Narodzenia

Czasem zdarza się, że tak stresujemy się przygotowaniami do świąt Bożego Narodzenia, że zapominamy o tym, co jest w nich najważniejsze, czyli możliwości spędzenia tego magicznego czasu razem z najbliższymi. Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas dla całej rodziny. Jednak te dni są szczególnie ważne dla dzieci, które atmosferę rodzinnych świąt oraz związane z nimi tradycje zapamiętają na całe życie. Często zdarza się, że w przyszłości dzieci same kultywują je w swoich własnych domach. Dlatego bardzo dobrym pomysłem jest angażowanie całej rodziny w świąteczne przygotowania oraz wprowadzenie rodzinnych zwyczajów.

Choinka
Istnieje wiele tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia. Jedną z najprzyjemniejszych dla dzieci jest na pewno ubieranie choinki. Najlepiej, aby w ozdabianie drzewka (a także wybieranie) byli zaangażowani wszyscy domownicy. Wspólnie z pociechami możecie przygotować własnoręcznie oryginalne ozdoby i łańcuchy na choinkę. To wspaniała zabawa, a dzieci będą dumne, że ich wyroby ozdabiają świąteczne drzewko. Gdy dzieci dorosną, własnoręcznie robione ozdoby będą bardzo wartościową pamiątką.

Potrawy wigilijne
Tradycyjne 12 potraw wigilijnych nawiązuje do 12 apostołów. W niektórych regionach kraju oznaczają natomiast 12 miesięcy w roku. Przy ich przygotowywaniu warto poprosić o pomoc najmłodszych i opowiedzieć o ich symbolice. Według tradycji na stole powinny znaleźć się dary ziemi: z pola, lasu, sadu i wody. Dlatego na Wigilię podaje się zupę grzybową, karpia, kompot z suszonych owoców, ciasto z makiem. Warto jednak pamiętać, że wigilijne dania różnią się w zależności od regionu. Bardzo ciekawą rodzinną tradycją może być wspólne lepienie pierogów lub robienie ciast. Dobrym pomysłem jest także wkłuwanie goździków w skórkę pomarańczy i położenie ich na stole jako dekorację. Pomarańcze i goździki będą pięknie pachnieć, a Twojej rodzinie święta szybko skojarzą się z tym przyjemnych zapachem. Nie przejmuj się bałaganem czy drobnymi niepowodzeniami w kuchni – najważniejsze, żeby rodzina wspólnie spędzała czas, robiąc rzeczy, na które na co dzień nie zawsze jest czas.

Siano pod obrusem
Choinka ubrana, potrawy przygotowane, co teraz? Czas na dekorację stołu. Przede wszystkim musimy pamiętać o ułożeniu sianka pod obrusem. Jest to nawiązanie do żłóbka, w którym na świat przyszedł Jezus, a także symbol prostoty i skromności. Sianko pod stołem ma również zapewnić domownikom pomyślność w nadchodzących roku. Dzieci z pewnością z chęcią wypełnią ten obowiązek. To także dobry moment do rozmowy o symbolice wigilijnych tradycji. Najmłodszych możemy także zaangażować w układanie serwetek – może wspólnie nauczycie się nowego sposobu np. składania serwetek w gwiazdę wigilijną? Dzieci można poprosić o pomoc w układaniu talerzy, przy czym zawsze pamiętajmy, aby było jedno nakrycie więcej dla niespodziewanego gościa. Jest to również symbol pamięci o osobach, których już z nami nie ma.

Opłatek i kolacja wigilijna
Według tradycji zasiadamy do kolacji wigilijnej, kiedy na niebie pojawia się pierwsza gwiazdka. Jest to symbol Gwiazdy Betlejemskiej, która pomogła Trzem Królom odnaleźć miejsce narodzin Jezusa. Wypatrywanie pierwszej gwiazdki to zadanie, które najlepiej powierzyć dzieciom. Kiedy już pociechy ją zobaczą (co na pewno sprawi im wiele radości), możemy wspólnie zasiąść do kolacji. Na początku należy podzielić się opłatkiem i złożyć sobie życzenia, co jest bardzo ważnym elementem wigilijnej kolacji. Warto także kultywować tradycje śpiewania kolęd. Może Twoja pociecha lubi grać na jakimś instrumencie? Taki mini występ na pewno będzie dla niej świetnym doświadczeniem. Nierozłącznym elementem są także wróżby. Na przykład jeden z przesądów mówi, że jeśli pierwszym gościem w wigilię jest mężczyzna, to w nadchodzącym roku można spodziewać się szczęścia, a dziewczyna, która przygotowuje potrawy z makiem będzie miała szczęście w miłości. Podczas kolacji należy spróbować wszystkich potraw i aby nie narzekać na brak pieniędzy – koniecznie jeść potrawy z makiem.

Święta, święta i po świętach…
Bardzo ważne jest, aby dzieci zapamiętały święta jako magiczny czas, a nie kolejną okazję do otrzymania prezentów. Dlatego angażowanie ich w przygotowania i tworzenie drobnych rodzinnych tradycji jest ogromnie ważne. Aby uświadomić dzieciom, że w wigilię nie są najważniejsze prezenty, możemy również zachęcać je do wykonywania samodzielnie upominków dla innych. Tym samym sprawimy, że dzieci będą miały swoje świąteczne obowiązki, które staną się zarazem wspaniałą zabawą. Warto także utrwalać świąteczne chwile, być może Wasza rodzina co roku będzie robiła sobie wspólne zdjęcie?

O magii Świąt Bożego Narodzenia opowiada pani Anetka Dudzińska

Skip to content