„Już przedszkolak wie, że świat sprząta się”

Wrzesień jest tym miesiącem, w którym w całej Polsce odbywa się Ogólnopolska Akcja Sprzątanie Świata – w naszym przedszkolu też. Nasze przedszkolaki zaopatrzone w rękawice i worki zaangażowały się tę akcję. Dzieci młodsze pomagały porządkować przedszkolny ogród, starsze zaś wyszły poza teren przedszkola – sprzątały drogę na „chełmskie kredówki”, gdzie zebrano kilka worków śmieci. Dzięki temu zrobiło się czysto i przyjemnie.
Wiek przedszkolny to okres wzmożonej aktywności emocjonalnej i poznawczej. Dlatego już w tym wieku należy dziecku ukazać potęgę i piękno otaczającego świata, wzbudzić w dziecku pozytywne uczucia takie jak odpowiedzialność za siebie i środowisko przyrodnicze. Głównym celem tej akcji było ukazanie dzieciom skutków „zaśmiecania świta”, wyjaśnienie konieczności ochrony środowiska, recyklingu. Mamy nadzieje ze w ten sposób zdobyte doświadczenia w przyszłości zaowocują dobrymi ekologicznymi nawykami.
Poznanie świata za pomocą działania jest sprawa naturalną. Jako motto w pracy z dziećmi przedszkolnymi warto pamiętać słowa chińskiego przysłowia
Słyszę – zapominam
Widzę – pamiętam
Czynię – rozumiem
Po posprzątaniu, dzielne i pełne zapału przedszkolaki wraz z nauczycielkami wyruszyły do upiększania naszego ogrodu. Przedszkolaki posadziły piękne wrzosy, które otrzymały za zebrane baterie, uczestnicząc w akcji „Bateria świeci, a nie śmieci”. Akcja ta ma na celu wzbudzanie wśród dzieci i rodziców świadomości zagrożenia płynącego z zanieczyszczenia środowiska różnego typu odpadami. Akcję koordynują Bożena Komenda i Agata Szykuła     

        

Jesteśmy aktywni czyli Dzień Sportu w naszym Przedszkolu

 

13 września do przedszkola wszystkie dzieci i wychowawczynie przyszły w strojach sportowych. Głównym celem było zachęcenie dzieci do aktywności ruchowej na świeżym powietrzu ale też integrowanie się grup przedszkolnych, kształtowanie zachowań prozdrowotnych, nabywanie wiary we własne siły i możliwości oraz wzbogacanie przeżyć poprzez szlachetne współzawodnictwo. Rozpoczęliśmy od zabawy tzw. Ruchu Rozwijającego, który ćwiczy nie tylko sferę fizyczną organizmu, ale przede wszystkim rozbudza i doskonali umiejętności komunikacyjne. Konkurencje sportowe odbywały się w dwóch grupach wiekowych: dzieci młodsze 3 – 4 latki i dzieci starsze 5 – 6 latki. Każdy przedszkolak bardzo przejęty brał udział w przygotowanych konkurencjach. Każde prawidłowo wykonane ćwiczenie budziło w dzieciach ogromną radość i zadowolenie z dobrze wykonanego zadania. Na początku rywalizacji, jak to podczas prawdziwych zawodów, odbyła się wspólna rozgrzewka. Potem przedszkolaki próbowały swoich sił w wyścigach rzędów. Śmiechu było co niemiara! Oczywiście zwyciężyli wszyscy. Po zawodach, w których dzieci miały wspaniałe, sportowe emocje, był owocowy poczęstunek. W drugiej części sportowego święta uczestniczyli nasi wspaniali Rodzice – Klub Kreatywnego Rodzica. Trener – tata Julka przygotował wiele konkurencji, wspierali go asystenci rodzice Kuby i Hani. Sportowej rywalizacji towarzyszył głośny doping zawodników. Przedszkolaki w formie zabawy ćwiczyły ogólną szybkość, dokładność, koordynację wzrokowo – ruchową, a także uczyły się zdrowej rywalizacji i przestrzegania zasad fair – play. Ten dzień dostarczył dzieciom niepowtarzalnych przeżyć towarzyszących sportowej zabawie oraz wiele radości. Dzieci bawiły się wspaniale. Dzień pełen emocji zakończył się owocową niespodzianką. Celem „Dnia Sportu” było propagowanie bezpiecznych zabaw na powietrzu, zachęcanie dzieci do aktywności ruchowej. Relację przygotowały pani Agata Szykuła i Bożena Komenda

                                            

          

Bezpieczeństwo na co dzień- spotkanie z policjantami

Na początku września w naszym przedszkolu odbyło się spotkanie z funkcjonariuszami Policji. Tematem spotkania było utrwalenie z dziećmi zasad ruchu drogowego oraz przypomnienie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu i w domu. Pani policjant, w formie praktycznej, przypomniała podstawowe zasady zachowania się podczas przechodzenia przez jezdnię. Następnie wytłumaczyła jak należy zachować się w kontaktach z obcymi ludźmi, jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych oraz do kogo zwracać się o pomoc w sytuacji zagrożenia. Policjant poinformował i zademonstrował dzieciom również, w jaki sposób należy się zachowywać podczas ataku psa. Dzieci z dużym zainteresowaniem słuchały rad i wskazówek zaproszonych gości. Pani policjantka opowiadała o postępowaniu dzieci w różnych sytuacjach, dając im możliwość oceny – czy zachowywały się dobrze, czy też niewłaściwie. Podczas spotkania przedszkolaki dowiedziały się jak ważna, odpowiedzialna i niebezpieczna jest praca policjanta. Duże zainteresowanie u dzieci wywołało umundurowanie i wyposażenie policjantów. W szczególności czapka, która wędrowała z głowy na głowę wielu chętnych do jej przymierzenia. Kajdanki oczywiście wzbudziły najwięcej emocji wśród przedszkolaków, na szczęście, jednego ochotnika nie trzeba było uwalniać za pomocą kluczyka, gdyż kajdanki same zsunęły się z jego rąk.
Spotkanie zakończyło się spacerem na chodnik i przejście dla pieszych, podczas którego maluchy praktycznie ćwiczyły umiejętności bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym. Pani policjantka nauczyła dzieci wierszyka o poruszaniu się po chodniku:
„Po chodniku z wielką wprawą,
wędrujemy stroną prawą”
Na zakończenie wizyty przedszkolaki wręczyły gościom podziękowanie.

Spotkanie przygotowały i prowadziły Bożena Komenda i Agata Szykuła.

                  

 

Przedszkole zapewnia:

 • Atrakcyjne formy zabaw i zajęć wspierane innowacyjnymi metodami pracy zawartymi w programach własnych  oraz udział wychowanków w projektach ogólnopolskich i międzynarodowych;
 • Wykwalifikowaną , doświadczoną i oddaną w swojej pracy kadrę pedagogiczną;
 • Ciepłą, serdeczną atmosferę w stosunku do każdego dziecka;
 • Pobyt dziecka w estetycznych salach, bogato wyposażonych w zabawki i pomoce dydaktyczne;
 • Doradczą i wspierającą funkcję wobec rodziny w działaniach wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych;
 • Pomoc psychologiczną i pedagogiczną w ramach ścisłej współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną;
 • Zajęcia w ramach realizacji podstawy programowej:

rytmiczno – muzyczne z akompaniamentem nauczyciela muzyki;

nauka języka angielskiego;

dalekie i bliskie wycieczki edukacyjne;

spotkania okolicznościowe w gronie rodzin oraz z zaproszonymi gośćmi;

bezpłatną opiekę logopedyczną;

zajęcia z zakresu rozwijania kompetencji cyfrowych – nauka podstaw obsługi komputera, kodowanie, podstawy programowania.

 • Zajęcia dodatkowe wspierające rozwój dziecka oraz jego zainteresowania i uzdolnienia:
  • religia
  • korekcyjno – kompensacyjne prowadzone w przedszkolu
  • zajęcia nauki pływania w Parku Wodnym
  • koło plastyczne  „Tęczowe Pyzusie”
  • koło teatralne  „Zaczarowany Świat Bajek”
  •  koło taneczno – muzyczne ” Tańczące Nutki” we współpracy z instruktorami tańca
  • zajęcia ekologiczne w ramach programu  „Recyklingowe Przedszkole”, ” Kubusiowi Przyjaciele Natury”
  • zajęcia rekreacyjno – sportowe „Sprintem do maratonu”, Akademia Kangura
  • zajęcia Klubu Młodego Odkrywcy we współpracy z Centrum Nauki  Kopernik oraz Akademią Młodego Naukowca
  • zajęcia z zakresu kształcenia regionalnego w ramach programu „Sztuka ludowa inspiracją dziecka w dziedzinie muzyki, plastyki i tańca”
  • z zakresu profilaktyki zdrowotnej ” Przedszkole Promujące Zdrowie”
  • udział w akcjach ekologicznych np.  „Sprzątanie Świata”, „Zakręcona zbiórka”, „Zbieramy makulaturę”  i charytatywnych „Kilometry Caritas”, „Paczka dla bohatera”.

Nowa Rada Rodziców

W dniu 10.09.2019r. została wybrana nowa Rada Rodziców przy Przedszkolu Miejskim Nr 8 w Chełmie. Oto jej skład:

Przewodniczący- Tomasz Masełko
Zastępca- Magdalena Kudyba
Zastępca- Monika Huszcz
Członkowie:
Wioletta Czepielewska
Sylwia Dadacz- Kiczyńska
Magdalena Baryła
Switłana Kordyshena

Nowej Radzie życzymy owocnej pracy i wsparcia ze strony wszystkich Rodziców.

Skrzaty- pierwsze dni w przedszkolu

Nasze Skrzaty są bardzo dzielne. Chętnie bawią  się, śpiewają i tańczą.  Za nimi już pierwsze eksperymenty Klubu Młodego Odkrywcy. Zmęczone zabawą szybko zasypiają po obiadku. 

 

 

Ważna informacja dla Rodziców!

Drodzy Rodzice zmieniła się  dzienna stawka żywieniowa dziecka w przedszkolu.

Od 1.09.2019r wynosi 8 zł. Koszt śniadania – 2 zł, obiad- 4zł, podwieczorek- 2 zł.

Barbara Foryt- dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 8 w Chełmie

Zarządzenie Nr 8

 

Witamy w przedszkolu!

DRODZY RODZICE

Serdecznie witamy Was w nowym roku szkolnym 2019/20

Za nami czas beztroskich, radosnych wakacji. Wypoczęci i z uśmiechem na twarzy ruszamy do pracy. Przed nami rok pełen nowych przygód, zabaw, ciekawych doświadczeń.

Szczególnie miło nam powitać w naszym gronie te dzieci, które po raz pierwszy przekroczyły próg naszego przedszkola. Przed Nimi trudny czas związany z adaptacją do nowego miejsca i koniecznością rozstania z rodzicami. Pragniemy jednak zapewnić, iż dołożymy wszelkich starań, aby ten pierwszy krok do samodzielności przedszkolaków był miłym wspomnieniem.

Wszystkim Przedszkolakom w tym nowym roku szkolnym życzymy dużo radości w zdobywaniu wiedzy, wesołej zabawy, nowych przyjaźni i niezapomnianych przeżyć, a Rodzicom udanej współpracy i zadowolenia.

Dyrektor i Grono Pedagogiczne

DRODZY RODZICE WASZYMI DZIEĆMI OPIEKUJĄ SIĘ:

Nad całością czuwa dyrektor – mgr Barbara Foryt

Grupa Skrzaty – trzylatki

Wychowawczynie  – mgr Aneta Dudzińska

                                 – mgr Katarzyna Stefaniak

Pomoc nauczycielki – Iwona Kędzierawska

                                    –  Justyna Łysiak

Grupa Pyzusie – czterolatki

Wychowawczynie  – mgr Bożena Komenda

                                 – mgr Agata Szykuła

Pomoc nauczycielki – Joanna Głasek

Grupa Odkrywcy – pięciolatki

Wychowawczynie – mgr Elżbieta Staszczuk

                                 – mgr Katarzyna Wójcik

Pomoc nauczycielki – Natalia Kamieniecka

Grupa Artyści – sześciolatki

Wychowawczynie – mgr Anna Fidler- Trus

                                 – mgr Aneta Rul vel Sochacz

Pomoc nauczycielki – Justyna Matusz

Co do przedszkola?

 • Luźne spodnie lub spódnica z gumką, bluza dresowa lub lekki sweterek – czyli ubiór „na cebulkę”, ważniejsza wygoda od elegancji.
 • Kapcie – najlepiej na rzepy, kurtka z suwakiem, który łatwo się zapina.
 • Majtki i spodnie na zmianę (gdyby zdarzyła się „wpadka”).
 • Podkoszulek do przebrania (gdy przy zupie zadrży ręka), ewentualnie fartuszek.                             
 • Podpisany mały ręcznik – obowiązkowo z zawieszką.
 • Duża paczka chusteczek suchych i mokrych.

Dodatkowo dla małego Skrzacika:

• Podpisana piżama.
• Ukochana przytulanka, dzięki któremu łatwiej będzie przeżyć rozstanie z mamą.
• Podpisana duża poszewka na koc.

Nadaję się do przedszkola bo:

– Zostaję na trochę bez mamy.
– Umiem się ubrać i rozebrać ( jeszcze nie całkiem samodzielnie).
– Umiem się sam załatwić i umyć ręce (czasami ktoś mi pomaga).
– Sam jem (chociaż nie robię tego szybko).
– Mówię zdaniami (to nie jest największy problem, bo w przedszkolu się nauczę).

Co powinien zabrać Rodzic, którego Dziecko idzie do przedszkola:

 • Uśmiech na twarzy – ponieważ Dziecko bardzo dokładnie ją obserwuje.
 • Zaufanie do nauczycielek i całego personelu przedszkola.
 • Sto procent pewności, że Dziecko sobie poradzi.

Ważne informacje:

 • Przedszkole czynne jest od godz. 6.00 do 17.00
 • Do przedszkola przyprowadzamy dzieci do godz. 8.00
 • Dzieci do przedszkola przyprowadzane i odbierane są o godzinie określonej i  zadeklarowanej przez rodziców.
 • Odbierać dzieci z przedszkola mogą tylko rodzice, opiekunowie prawni lub osoby dorosłe upoważnione przez rodziców.
 • Zachęcamy do skorzystania z atrakcyjnej oferty zajęć wychowawczo – edukacyjnych dla przedszkolaków, które będą odbywać się podczas całego roku szkolnego. Szczegóły przedstawimy na zebraniu z rodzicami.
 • Co roku staramy się, aby wrzesień w naszym przedszkolu był bogaty w ciekawe wydarzenia, które uatrakcyjnią dzieciom, pierwsze chwile spędzone w przedszkolu. Stało się już tradycją, że przedszkolaki żegnają lato i witają jesień. Wszystkie przedszkolaki uroczyście obchodzą swoje święto „Dzień Przedszkolaka”.

 

Pierwsze dni w przedszkolu- adaptacja

 

CO PRZESZKADZA W ADAPTACJI ?
1. Okłamywanie dziecka. Nie oszukuj dziecka, że będziesz siedzieć w szatni.
2. Zadręczanie pytaniami o przedszkole. Nie zadawaj ciągle pytań o przedszkole.
3. Zaprzeczanie emocjom. Nie mów dziecku, że pójście do przedszkola to nic takiego.
4. Brak konsekwencji. Dziecko musi chodzić do przedszkola regularnie.
5. Porównywanie z innymi. Twoje dziecko jest absolutnie wyjątkowe.
6. Zawstydzanie. Nie ośmieszaj malca zdaniami typu : Taki duży chłopiec, a płacze.

CO POMAGA W ADAPTACJI ?
1. Pozytywne nastawienie rodzica. Dziecko z uwagą obserwuje dorosłych.
2. Czułość i uwaga. Okazuj maluchowi dużo uwagi i zainteresowania.
3. Chwalenie i dostrzeganie drobnych sukcesów. Pochwal malca i powiedz, że jesteś dumny.
4. Kreatywność. Wspólnie szukajcie rozwiązań przedszkolnych trudności.
5. Współpraca z wychowawcą. Od początku staraj się nawiązać relacje z wychowawcą.
6. Czujna obserwacja. Adaptacja przedszkolna to radzenie sobie z kilkugodzinnym rozstaniem z rodzicami, nauczenie się współdziałania i życia w grupie.

Wielu rodziców, których pociecha już niebawem wkroczy po raz pierwszy w rolę przedszkolaka, zastanawia się pewnie, jak ich dziecko da sobie radę w tej nowej roli. Czy będzie umiało zaadaptować się w nieznanym miejscu, wśród obcych osób i gromadki innych dzieci? Obawy te są naturalne i wynikają często z tego, że dla wielu z nich jest to całkiem nowe doświadczenie. Czyli podobnie jak dziecko, także rodzic/rodzice muszą zmierzyć się z trudem adaptacji, przełamać lęk i sprawić, by te dni, które są dla dziecka tak ważne, były też dla wszystkich przyjemne.

Początek jest zawsze trudny
Nie ma się co oszukiwać. Większość dzieci, mniej lub bardziej emocjonalnie przeżyje rozstanie z rodzicami i adaptację w nowym miejscu. Także dla rodziców, którzy jak dotąd byli jedynymi i najważniejszymi opiekunami dla swojego dziecka, stresem jest to, iż muszą swoje ukochane maleństwo pozostawić w nieznanym miejscu. Zarówno rodzic jak i dziecko w tym szczególnym czasie mogą odczuwać takie uczucia jak smutek, tęsknota czy lęk i uczuć tych nie należy wypierać czy im zaprzeczać. Są one naturalną reakcją pojawiającą się w pierwszej fazie adaptacji. Dlatego przyjmijmy, że ich wystąpienie musimy zaakceptować i stopniowo przejść przez ten czas, który prawdopodobnie wkrótce dostarczy nam o wiele przyjemniejszych emocji.

Jak długo trwa adaptacja do przedszkola?
U większości dzieci okres ten trwa od kilku tygodni do kilku miesięcy. O jego rzeczywistej długości decyduje wiele czynników, jak dojrzałość emocjonalna konkretnego dziecka, sposób, w jaki do tej pory funkcjonowało, jak również postawa rodziców w tym początkowym okresie. Wcześniejsze wizyty w przedszkolu, zapoznanie się z salą, Panią wychowawczynią i zabawkami na pewno są pomocne, jednak jak pokazuje doświadczenie, nawet dzieci, które uczestniczyły w tzw. „dniach adaptacyjnych” nie zawsze bezboleśnie przechodzą rozłąkę z rodzicami w dalszej perspektywie. Czasem zdarza się płacz po dwóch, nawet trzech tygodniach pobytu w przedszkolu.
Warunkiem pozytywnej adaptacji przedszkolnej przede wszystkim jest ugruntowanie się w dziecku przekonania, że rodzic nie odchodzi na zawsze, że wróci po niego, pomimo, iż akurat w tym momencie fizycznie nie jest przy nim obecny. Prędzej czy później, w wyniku codziennych doświadczeń, dziecko zauważy tę zależność, więc po prostu trzeba uzbroić się w cierpliwość. Jak każde trudne doświadczenie przez które się przejdzie, także i to, zdobyte w trakcie adaptacji do przedszkola, ma dużą wartość – uodparnia emocjonalnie, wzmacnia w dziecku poczucie wiary w siebie i otwiera mu drogę do dalszego rozwoju.

Adaptacja rodzica do nowej sytuacji
Jest ona równie ważna, ponieważ dziecko wyczuwa emocje mamy i taty i jeżeli my będziemy zachowywać się nerwowo, to ten stan udzieli się naszemu dziecku. Dlatego niezwykle ważne jest nasze podejście i sposób w jaki przeżywamy rozłąkę z naszym dzieckiem. Nasza optymistyczna postawa na pewno pozwoli dziecku poczuć się pewniej. Trzeba zdać sobie sprawę z tego, że rozłąka i tak kiedyś musi nastąpić. Jeżeli jesteśmy przekonani, że dobrze robimy (bo najlepiej znamy nasze dziecko) to nie możemy nagle, w chwili kryzysu, zmienić decyzji i już po pierwszym dniu zrezygnować z przedszkola, bo trudno jest patrzeć na płacz dziecka. Płacz jest normalną reakcją na zmianę i rozstanie. Często dziecko płacze przy samym rozstaniu, testując naszą wytrzymałość, jednak gdy znajdzie się na sali, wśród innych dzieci i zobaczy tyle ciekawych zabawek, płacz szybko mija. Jego zainteresowanie nowym otoczeniem pozwala mu zapomnieć na jakiś czas o tym, co jeszcze przed chwilą działo się w szatni. Później zaczynają się zajęcia, posiłki i inne kolejne czynności, które absorbują uwagę dziecka i tak stopniowo, dzień po dniu, stają się dla niego rutyną, do której się przyzwyczaja.

Pierwsze dni w przedszkolu – o czym warto wiedzieć

 • Rodzice muszą być pewni swojej decyzji o posłaniu dziecka do przedszkola. W obecności dziecka nie powinni poddawać w wątpliwość tego, czy dobrze czy źle robią. Dziecko momentalnie wyczuje nasze wahanie, co z pewnością nie pomoże mu w adaptacji.
 • Mów pozytywnie o przedszkolu, ale nie idealizuj go zanadto. Przedstaw je jako przyjemne miejsce, w którym będzie spotykał się z rówieśnikami i uczył mnóstwa nowych rzeczy.
 • Opowiedz dziecku o tym jak sam chodziłeś do przedszkola w dzieciństwie. Co wspominasz najmilej?
 • Jeśli to możliwe, rozsądnym pomysłem, jest odprowadzanie dziecka w tych pierwszych dniach przez tatę z uwagi na mniejszą dozę emocjonalności, która często towarzyszy relacji z matką.
 • Pozwól dziecku zabrać do przedszkola ukochanego misia lub inną zabawkę. Dzięki temu nie będzie się czuło osamotnione.
 •  Nie przedłużaj pożegnań i nie roztkliwiaj się przy dziecku.
 • Nie zabieraj dziecka do domu, kiedy płacze przy rozstaniu. Jeśli zrobisz to chociaż raz, będzie wiedziało, że łzami można wszystko wymusić.
 • Początkowo odbieraj dziecko wcześniej i stopniowo wydłużaj jego pobyt.
 •  Zapewniaj dziecko, że wrócisz po niego, podając porę przybycia, np. po obiedzie. Niezwykle istotne jest spełnianie tych umów od samego początku. To budzi zaufanie i dziecku łatwiej rozstać się z rodzicem, który każdorazowo przychodzi po niego w ustalonym czasie.
 •  Jeśli to możliwe przez początkowy okres nie przychodź po dziecko jako ostatni.
 •  Zadbaj o wygodne ubranie dziecka. Pozostaw w szafce w szatni dodatkowe ubrania na zmianę.
 •  Nie zmuszaj dziecka do tego by zawsze od razu opowiadało o tym, co wydarzyło się w przedszkolu. Z czasem maluch sam zacznie opowiadać o swoich przeżyciach.
 • Warto nawiązać kontakt z wychowawcą grupy. Nauczyciel chętnie poinformuje rodzica o tym, jak dziecko zjadało posiłek, jak się zachowywało, jak radzi sobie podczas zabaw z rówieśnikami.
 •  W żadnym wypadku nie straszmy dziecka przedszkolem, stosując ostrzeżenia typu: „Jak nie będziesz mnie słuchał, to w przedszkolu Cię nauczą” itp.
 • Nastaw się pozytywnie – zarażaj dziecko optymizmem.
 • Nie miej wyrzutów sumienia, że „zostawiasz” dziecko.
 • Pamiętaj, że płacz jest normalną reakcją na zmianę i rozstanie, często nie trwa tak długo jak nam się wydaje.
 • Nie poddawaj się po kilku pierwszych, „płaczliwych” dniach – trudne emocje w tych dniach są naturalne i trzeba je zaakceptować.
 • Zaufaj wychowawcom przedszkolnym, którzy są specjalistami w swoim fachu,
  skup się na korzyściach, które dzięki przedszkolu zyska Twoje dziecko.
 • Weź pod uwagę fakt, że rozłąka i tak kiedyś nastąpi – dziecko pójdzie do szkoły, a przygotowanie do niej zdobywa właśnie w przedszkolu.

Pamiętaj! Każda zmiana daje szansę na rozwój. Zdobyte w przedszkolu doświadczenia są jedyne w swoim rodzaju. Grupa przedszkolna daje możliwość poznania podstawowych zasad życia w społeczności. Zasady obowiązujące w kontaktach z ludźmi musi poznać każdy i przedszkole bardzo się w tym przydaje.

„Wszystkiego, co naprawdę warto wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu”
Robert Fulghum

Mali odkrywcy- młodzi naukowcy czyli KMO „Pchełki”

Klub Młodego Odkrywcy „Pchełki” Centrum Nauki Kopernik działa w naszym przedszkolu już ponad 7 lat. Naszym celem jest zachęcanie dzieci do samodzielnego odkrywania świata i jego tajemnic, eksperymentowania, stawiania śmiałych hipotez i ich weryfikowania. Taki sposób zdobywania wiedzy i nowych umiejętności jest łatwy i przyjemny dla dzieci oraz nauczycieli. Nie o wiedzę tu jednak tylko chodzi, ale odwagę, otwartość, chęć działania, poznawania i uczenia się. Nasi klubowicze napawają nas dumą. Są kreatywni, śmiali, chętnie podejmują nowe wyzwania. Wśród nich są wybitne perełki, które swoją pasję odkrywania i eksperymentowania przeniosły  z przedszkola do domu. Oto przykład- Filip z grupy Artystów ( starszych „Pchełek”) i jego „butelkowy neon”. Gratulujemy pomysłu, życzymy dalszych sukcesów.

Dziękujemy naszym najstarszym klubowiczom za 4 (  a nawet 5) lat wspólnego eksperymentowania. Zapewne usłyszymy jeszcze o Was wielokrotnie. Jesteśmy przekonane, że wśród Was są przyszli wybitni naukowcy i wielcy odkrywcy. Dziękujemy Rodzicom za wsparcie przy realizacji działań w ramach KMO. 

Panie z przedszkola- opiekunki KMO „Pchełki”