Plan zajęć

 

                                                  Zestaw programów na rok 2021/22

 1. ” Program wychowania przedszkolnego”– W. Żaba – Żabińska, W. Majewska, R. Paździo
 2.  „Multisensoryczna nauka języka angielskiego w przedszkolu”-  E.Wodzicka-Dondziłło.
 3.  Program do nauki religii „Kochamy dobrego Boga” –  ks. M. Zając
 4. Dziecięca matematyka – Edyta Gruszczyk – Kolczyńska
 5. Sztuka ludowa inspiracją twórczości dziecka w dziedzinie muzyki, plastyki, tańca – program własny
 6. Czytajmy dzieciom – „Cała Polska czyta dzieciom” – program własny
 7. Tańczące nutki – taneczno-muzyczny program własny
 8. Klub Młodego Odkrywcy  – program własny
 9. Kubusiowi Przyjaciele Natury – program ogólnopolski
 10. Tęczowe Pyzusie – program koła plastycznego program własny
 11. „Bezpieczne Przedszkole”– program ogólnopolski
 12. Przedszkole Promujące Zdrowie– program ogólnopolski

 

06.00 – 08.30

Schodzenie się dzieci.
Zabawy w zespołach i indywidualne, inspirowane przez nauczyciela oraz swobodne w kącikach zainteresowań; prowadzenie obserwacji, działania wspomagające rozwój dziecka – praca indywidualna, wspierająca i z dzieckiem zdolnym. Ćwiczenia poranne.

08.30 – 09.10

Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania. Śniadanie.

09.10 – 10.30

Kierowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową, zajęcia i zabawy edukacyjne.

10.30 – 11.30

Zabawy i zajęcia organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery i wycieczki.

11.30 – 12.00

Czynności porządkowo – higieniczne , przygotowanie do obiadu. Obiad.

12.00 – 12.30

Odpoczynek poobiedni (leżakowanie – oddział I), kwadrans na bajkę, relaks przy muzyce.

12.30 – 13.45

Ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zabawy swobodne, zajęcia dodatkowe, zabawy i obserwacje w terenie.

13.45 – 14.30

Czynności porządkowo – higieniczne, przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek.

14.30 – 17.00

Zabawy dowolne wg zainteresowań, praca wspierająca, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia, kontakty z rodzicami. Pobyt w ogrodzie przedszkolnym.

Zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2021/2022 odbywają się w grupach wiekowych:

Skrzaty

 • poniedziałek:  zajęcia sportowe
 • wtorek: zajęcia koła plastycznego
 • środa: Klub Młodego Odkrywcy
 • czwartek: Klub Małego Aktora, Drużyna Kangura – zajęcia sportowe z Przedszkoliadą 
 • piątek: Tańczące Nutki- koło taneczno- muzyczne

Pyzusie

 • poniedziałek:  zajęcia sportowe
 • wtorek: zajęcia koła plastycznego
 • środa: Klub Młodego Odkrywcy
 • czwartek: Klub Małego Aktora, Drużyna Kangura – zajęcia sportowe z Przedszkoliadą
 • piątek: Tańczące Nutki- koło taneczno- muzyczne

Odkrywcy

poniedziałek:  zajęcia taneczno-  sportowe

wtorek:  Klub Małego Aktora                                                                                                                                                         gimnastyka korekcyjna
religia

środa: Tęczowe Pyzusie – zajęcia plastyczne                                                                                                                         religia
gimnastyka korekcyjna

czwartek: Klub Młodego Odkrywcy,                                                                                                                                         Drużyna Kangura – zajęcia sportowe z Przedszkoliadą 

Artyści

poniedziałek:  zajęcia sportowe                                                                                                                                                  wtorek:   Klub Młodego Odkrywcy,                                                                                                                                   gimnastyka korekcyjna
religia

środa: Tęczowe Pyzusie – zajęcia plastyczne                                                                                                                         religia
gimnastyka korekcyjna

czwartek:   Klub Małego Aktora                                                                                                                                                  Drużyna Kangura – zajęcia sportowe z Przedszkoliadą 

piątek: Tańczące Nutki – zajęcia taneczno- muzyczne

Skip to content